Chọn mức giá:
Bộ lọc
Kiểu dáng tượng thú
Màu tượng thú
Chất liệu
Chế tác đồ thờ
Được xếp hạng 4.33 5 sao
200.000VND
Đã bán 84
Chọn mua

Bộ tượng gốm sứ trang trí 2 con cú màu nâu SG-TT73

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 cú - Cú lớn: 18x10 - Cú nhỏ: ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.67 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua

Bộ tượng gốm sứ trang trí 4 con cú màu đen SG-TT72

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 4 cú 6×5...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 69
Chọn mua

Bộ tượng gốm sứ trang trí 4 con cú màu hồng SG-TT71

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 4 cú Kích thước: 6x5...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 78
Chọn mua

Bộ tượng gốm sứ trang trí 4 con cú màu nâu đậm SG-TT70

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 4 cú Kích thước: 6×5...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua

Bộ tượng gốm sứ trang trí 4 con cú màu nâu nhạt SG-TT69

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 4 cú Kích thước: 6×5...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.25 5 sao
200.000VND
Đã bán 77
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu đen đốm SG-TT68

200.000VND
Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu đen đốm SG-TT68...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.33 5 sao
200.000VND
Đã bán 80
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu nâu đậm SG-TT67

200.000VND
Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu nâu đậm SG-TT67...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 90
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu nâu nhạt SG-TT66

200.000VND
Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu nâu nhạt SG-TT66...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 85
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con chó màu nâu đậm SG-TT65

200.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 2 chó Kích thước: 14x13...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 91
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con chó màu hồng vẽ hoa SG-TT64

200.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 2 chó Kích thước: 14x13...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 81
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con chó màu trắng ngà SG-TT63

200.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 2 chó Kích thước: 14x13...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 106
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con cú màu hồng vẽ hoa SG-TT62

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 cú nhỡ – Cú lớn: 13×5 – Cú nhỏ: ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 103
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con cú màu trắng ngà vẽ hoa SG-TT61

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 cú nhỡ – Cú lớn: 13×5 – Cú nhỏ: ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 102
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con heo Bát Tràng màu hồng SG-TT60

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 lợn - Lợn lớn: 14x11 - Lợn nhỏ: 6x7...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 89
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 ngựa màu đen đốm SG-TT59

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 ngựa – Ngựa lớn: 21×19 – Ngựa nhỏ: 15x13...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 100
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 ngựa trắng hồng hoa nhí SG-TT58

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 ngựa – Ngựa lớn: 21×19 – Ngựa nhỏ: 15×13...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 99
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 ngựa trắng nâu hoa nhí SG-TT57

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 ngựa – Ngựa lớn: 21×19 – Ngựa nhỏ: 15×13...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 109
Chọn mua

Bộ tượng thú trang trí 3 con voi gốm sứ đen đốm SG-TT55

265.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 voi - Voi lớn: 12x14 - Voi trung: 9x12 ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 112
Chọn mua

Bộ tượng thú trang trí 3 con voi màu trắng ngà SG-TT54

265.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 voi - Voi lớn: 12x14 - Voi trung: 9x12 ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
265.000VND
Đã bán 109
Chọn mua

Bộ tượng trang trí 3 chú heo gốm sứ Bát Tràng màu đen SG-TT53

265.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 lợn - Lợn lớn: 16x11 - Lợn trung: 12x8 ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 116
Chọn mua

Bộ tượng trang trí 3 chú heo gốm sứ trắng hồng vẽ hoa SG-TT52

265.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 lợn - Lợn lớn: 16x11 - Lợn trung: 12x8 ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.25 5 sao
140.000VND
Đã bán 81
Chọn mua

Tượng chuột sứ trang trí Bát Tràng màu nâu đậm SG-TT51

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 chuột Kích thước: 11x16...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 111
Chọn mua

Tượng chuột sứ trang trí màu hồng bông hoa to SG-TT50

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 chuột Kích thước: 11×16...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 89
Chọn mua

Tượng chuột sứ trang trí màu trắng hoa đào đỏ SG-TT49

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 chuột Kích thước: 11×16...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 92
Chọn mua

Tượng con hổ màu đen bằng gốm sứ dễ thương SG-TT48

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 hổ Kích thước: 10x19...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 101
Chọn mua

Tượng con hổ màu nâu bằng gốm sứ dễ thương SG-TT47

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 hổ Kích thước: 10×19...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 121
Chọn mua

Tượng dê sứ trang trí Bát Tràng màu hồng SG-TT46

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 dê Kích thước: 21x15...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 93
Chọn mua

Tượng gà mái gốm sứ trang trí màu đỏ vẽ hoa SG-TT45

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 14x12 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua

Tượng gà mái gốm sứ trang trí màu hồng vẽ hoa nhí SG-TT44

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 14x12 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 69
Chọn mua

Tượng gà mái gốm sứ trang trí màu trắng ngà vẽ hoa SG-TT43

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 14x12 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 78
Chọn mua

Tượng gà trống trang trí bằng gốm sứ màu đen SG-TT42

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 15x13 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 100
Chọn mua

Tượng gà trống trang trí bằng gốm sứ màu nâu đậm SG-TT41

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 15x13 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 77
Chọn mua

Tượng gà trống trang trí gốm sứ trắng hồng vẽ hoa SG-TT40

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 15x13 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 77
Chọn mua

Tượng gà trống trang trí gốm sứ trắng ngà vẽ hoa SG-TT39

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 15x13 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 88
Chọn mua

Tượng mèo trang trí gốm sứ màu đen dễ thương SG-TT38

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 2 mèo - Mèo lớn: 23x14 - Mèo nhỏ: 17x12...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 89
Chọn mua

Tượng mèo trang trí gốm sứ màu nâu đậm dễ thương SG-TT37

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 2 mèo - Mèo lớn: 23x14 - Mèo nhỏ: 17x12...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua

Tượng mèo trang trí gốm sứ màu nâu dễ thương SG-TT36

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 2 mèo - Mèo lớn: 23x14 - Mèo nhỏ: 17x12...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 99
Chọn mua

Tượng trâu trang trí gốm sứ Bát Tràng màu đen SG-TT35

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 1 trâu Kích thước: 9x17...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 102
Chọn mua

Tượng trâu trang trí gốm sứ Bát Tràng màu hồng SG-TT34

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 1 trâu Kích thước: 9x17...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 111
Chọn mua

Tượng trâu trang trí gốm sứ Bát Tràng màu nâu SG-TT33

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 1 trâu Kích thước: 9x17...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 112
Chọn mua

Tượng trâu trang trí gốm sứ Bát Tràng màu trắng ngà SG-TT32

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 1 trâu Kích thước: 9x17...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 120
Chọn mua

Bộ tượng 3 con bò sữa gốm sứ Bát Tràng đen đốm SG-TT31

265.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 3 trâu - Trâu lớn: 12x15 - Trâu vừa : 9x11 - ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 92
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con cú màu đen SG-TT30

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 cú nhỡ – Cú lớn: 13×5 – Cú nhỏ: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
160.000VND
Đã bán 89
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con cú Bát Tràng màu hồng SG-TT29

160.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 cú – Cú lớn: 18×10 – Cú nhỏ: 10×6...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.75 5 sao
200.000VND
Đã bán 68
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con heo Bát Tràng trắng ngà SG-TT28

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 lợn – Lợn lớn: 14×11 – Lợn nhỏ: 6×7...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.75 5 sao
200.000VND
Đã bán 58
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con heo Bát Tràng màu đen đốm SG-TT27

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 lợn – Lợn lớn: 14×11 – Lợn nhỏ: 6×7...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.67 5 sao
265.000VND
Đã bán 92
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con mèo nâu nhạt Bát Tràng SG-TT26

265.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 mèo – Mèo lớn: 23x14 – Mèo  nhỏ: 17x12...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.80 5 sao
265.000VND
Đã bán 74
Chọn mua

Bộ tượng trang trí 3 con chó gốm sứ màu nâu SG-TT25

265.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 chó – Chó lớn: 20x10 - Chó vừa: 14x9 ...
Thêm vào giỏ

Tượng gốm sứ – Sản phẩm độc đáo đậm nét văn hóa tâm linh

Tượng gốm sứ đa dạng về kiểu dáng, chủng loại, màu sắc. Vừa là sản phẩm làm đẹp trang trí trong nhiều kiến trúc nhà cửa, đình chùa vừa có nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Hãy cùng Sàn Gốm tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé!

Tượng gốm sứ là gì?

Tượng là những vật có hình hài được mô phỏng theo hình người, hình thú, hình vật dụng trong đời thực hoặc theo những hình ảnh tưởng tượng trong tâm trí con người. Tượng gốm sứ là loại tượng được làm bằng chất liệu gốm sứ, khác với tượng gỗ hay tượng thủy tinh. Gốm được tạo nên từ đất nung. Còn sứ là một chất men đặc biệt để trang trí và làm bức tượng thêm đẹp.

Tượng bằng gốm sứ không chỉ đơn thuần là vật trang trí mà còn là vật quen thuộc trong văn hóa tín ngưỡng, thờ cúng tâm linh của người Việt Nam.

Những bức tượng gốm, tượng sứ thờ cúng mang đặc trưng theo phong tục tập quán của người Việt Nam như: Tượng Phật, tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ, tượng Di Lặc, tượng Quan Công, Thần tài – Thổ địa, Tỳ hưu…

Những nơi sản xuất các mẫu tượng gốm, tượng sứ

Những bức tượng gốm hiện nay chủ yếu được sản xuất tại các cơ sở làm gốm sứ nội địa, một số ít là nhập khẩu. Nơi làm tượng gốm sứ nổi tiếng nhất nước ta đó là làng gốm Bát Tràng. Tượng gốm Bát Tràng thường làm vật thờ cúng và trang trí.

Bên cạnh đó, ở miền Nam cũng có Khu công nghiệp gốm sứ Bình Dương – Đồng Nai. Tượng gốm sứ ở đây được dùng để trang trí tiểu cảnh sân vườn.

Tại sao nên mua tượng bằng gốm sứ?

Tượng Bát Tràng được sản xuất từ loại đất sét trắng cao cấp tinh khiết. Vừa phải tạo nên xương gốm cứng chắc, vừa phải đủ dẻo, để sản phẩm không bị móp méo. Tạo hình sinh động, có hồn, khắc họa được thần thái của bức tượng.

Đồng thời, các sản phẩm tượng gốm đều được nung ở nhiệt độ cao khoảng 1200 độ C. Vì vậy có độ bền đẹp vĩnh cửu theo thời gian. Tuổi thọ sử dụng gấp 3 – 4 lần các sản phẩm thông thường khác.

Tượng gốm, tượng sứ được làm từ những loại men rạn, men ngọc, men bóng… Phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau như trưng bày phòng khách, đặt trên bàn thờ Phật, sân vườn tiểu cảnh, đình, chùa…

Các loại tượng gốm sứ phổ biến

Tượng Phúc Lộc Thọ (Tượng Tam Đa)

Tượng Phúc Lộc Thọ đại diện cho mong muốn của con người về 3 điều viên mãn. Đó là Hạnh Phúc – gia đình đông con cháu, sống chan hòa; Tài Lộc – phát tài phát lộc; Trường Thọ – sống lâu, sức khỏe dồi dào.

Tượng phật Di Lặc

Tượng Di Lặc bằng gốm sứ được sử dụng phổ biến ở phòng khách gia đình, phòng làm việc, văn phòng hay các cửa hàng kinh doanh. Với ước muốn cuộc sống sung túc, làm ăn thuận lợi.

Tượng Thần Tài – Thổ Địa

Tượng Quan Công

Tượng Quan Công thường được đặt ở thư phòng hoặc phòng làm việc. Vị trí đặt là ở phía sau ghế làm việc của gia chủ với ý nghĩa công danh nở rộ, phòng “tiểu nhân” làm điều xấu sau lưng.

Tượng Khổng Minh

Gia Cát Lượng được xem là một vị thánh nhân có trí tuệ thông minh, tài năng xuất chúng về chính trị, quân sự. Vì vậy, tượng Khổng Minh – Gia Cát Lượng được sử dụng với ý nghĩa tài chí hơn người, thành công trong sự nghiệp. Thường làm quà tặng cho những người lãnh đạo, quản lý.

Tượng Thập Bát La Hán

Bộ Tượng Thập Bát La Hán bao gồm 18 vị La Hán – những đệ tử đắc đạo của Phật. Mỗi bức tượng La Hán khắc họa chân dụng của từng vị với những ý nghĩa khác nhau. Qua đó, khuyên các đạo hữu Phật tử phát nguyện tu tập theo gương các ngài.

Nghê sứ Bát Tràng

Đây là dòng sản phẩm chủ yếu để trang trí cho không gian kiến trúc. Đồng thời là vật trấn phong thủy ngay trước cửa nhà, giúp xua đuổi vận xấu cho gia chủ.

Địa chỉ mua tượng gốm sứ Bát Tràng uy tín, chất lượng

Sàn Gốm là nơi cung cấp các loại tượng gốm trang trí, tượng phong thủy… uy tín hàng đầu toàn quốc. Tất cả sản phẩm trao đến tay khách hàng đều được trau chuốt tỉ mỉ bởi những người thợ, nghệ nhân đầy tâm huyết.

Những sản phẩm tại Sàn Gốm được cung cấp trực tiếp cho người dùng, không qua trung gian. Vì vậy giá thành rẻ và phù hợp khả năng chi trả.

Khi mua tượng gốm sứ tại Sàn Gốm, khách hàng được hỗ trợ các chính sách và dịch vụ đi kèm như:

  • Miễn phí tư vấn lựa chọn các mẫu tượng gốm sứ hợp phong thủy.
  • Giao mọi đơn hàng trên toàn quốc.
  • Bảo hành chất lượng của tượng gốm sứ trong quá trình vận chuyển.
  • Hoàn tiền gấp đôi nếu sản phẩm cung cấp cho khách hàng là hàng nhái kém chất lượng.
  • Một số chương trình ưu đãi khác.

Liên hệ với Sàn Gốm để được tư vấn và đặt mua các loại tượng gốm sứ rẻ, đẹp, chất lượng!

    Đơn hàng trên 2.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán