Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chất liệu
Dòng ấm chén
Dung tích
Quai ấm
Chế tác Ấm chén
Chế tác Bộ bát đĩa
Họa tiết bát đĩa
Kích thước bát đĩa
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng vuông họa tiết Hoa Mai SG-AC150

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng vuông họa tiết Nhành Lựu SG-AC149

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng vuông họa tiết Hoa Đào xanh SG-AC148

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng vuông họa tiết Chuồn Khoai SG-AC147

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng vuông họa tiết Cá Chép SG-AC146

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng siêu họa tiết Trúc Xanh SG-AC145

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 1 đĩa lớn, 1 hũ trà, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng siêu họa tiết Trúc Xanh SG-AC144

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa lớn, 1 hũ trà, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng chuông họa tiết Hoa Sen SG-AC143

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 1 đĩa lớn, 1 hũ trà, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng tròn cao họa tiết Hoa Mai SG-AC142

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 ống tăm, ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng bầu họa tiết Trúc Xanh SG-AC141

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 ống tăm, ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 24
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai chuôi họa tiết Trúc Xanh SG-AC140

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 ống tăm, ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 32
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai chuôi họa tiết Cá chép SG-AC139

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng vuông họa tiết trúc xanh vẽ tay SG-AC138

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng vuông họa tiết Trúc Xanh SG-AC137

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng vuông họa tiết Nhành Lựu vẽ tay SG-AC136

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 26
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng vuông họa tiết Nhành Lựu SG-AC135

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 34
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng vuông họa tiết Hoa Sen vẽ tay SG-AC134

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 32
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng vuông họa tiết Hoa Mai SG-AC133

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 34
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng vuông họa tiết hoa cỏ SG-AC132

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 36
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng tròn họa tiết trúc xanh SG-AC131

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 gạt tàn, 1 ống tăm, ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 26
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng tròn họa tiết Nhành Lựu SG-AC130

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 gạt tàn, 1 ống tăm, ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 32
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng tròn họa tiết Hoa Sen vẽ tay SG-AC129

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 gạt tàn, 1 ống tăm, ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 33
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng tròn họa tiết Đào Xanh SG-AC128

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 36
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng tròn họa tiết nhành lựu SG-AC127

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 gạt tàn, 1 ống tăm, ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 49
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng tròn họa tiết Hoa Cỏ vẽ tay SG-AC126

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng tròn họa tiết chuồn khoai vẽ tay SG-AC125

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa , 1 gạt tàn, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 25
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng tròn họa tiết Chuồn Khoai SG-AC124

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa , 1 gạt tàn, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng tròn họa tiết Cá Chép vẽ tay SG-AC123

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 1 đĩa lớn. Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 35
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng cao tiếp họa tiết Trúc Xanh SG-AC122

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 ống tăm. ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 35
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng siêu họa tiết Hoa Sen vẽ tay SG-AC121

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 ống tăm. ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà quai đồng dáng siêu họa tiết Hoa Sen SG-AC120

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 1 đĩa lớn, 1 hũ trà, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng mục đồng chăn trâu họa tiết Trúc Xanh SG-AC119

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng mục đồng chăn trâu họa tiết Nhành Lựu SG-AC118

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng mục đồng chăn trâu họa tiết Hoa Sen SG-AC117

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng mục đồng chăn trâu hoa tiết Hoa Mai SG-AC116

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 35
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng chuông họa tiết Hoa Sen SG-AC115

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 35
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng chuông họa tiết Nhành Lựu SG-AC114

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 29
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng bầu cao họa tiết Hoa Sen SG-AC113

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 34
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng bầu họa tiết Trúc Xanh SG-AC112

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 22
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng bầu họa tiết Nhành Lựu SG-AC111

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 25
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng bầu họa tiết Hoa Sen SG-AC110

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 36
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng bầu họa tiết Nhành Lựu SG-AC109

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 42
Chọn mua

Bộ ấm chén màu nga dáng bầu họa tiết Hoa Mai SG-AC108

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 37
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà Camellia họa tiết trúc xanh SG-AC107

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 33
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng tròn họa tiết Hoa Sen SG-AC106

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng chuông họa tiết Hoa Sen vẽ tay SG-AC105

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 gạt tàn, 1 ống ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 42
Chọn mua

Bộ ấm chén màu ngà dáng cao họa tiết Hoa Sen vẽ tay SG-AC104

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 6 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND
Đã bán 36
Chọn mua

Bộ ấm chén dáng chuông họa tiết Hoa Sen vẽ tay SG-AC103

700.000VND
Bao gồm : 1 ấm, 6 ly, 1 đĩa lớn, 1 ống tăm, 1 gạt tàn, 1 ...
Thêm vào giỏ

Bộ Ấm trà, bình trà ấm chén Bát Tràng gốm sứ

Bộ ấm chén uống trà hay còn gọi ấm trà, bình trà là vật không thể thiếu với những người có thú vui thưởng trà. Một bộ ấm trà đẹp sẽ góp phần giúp hương vị trà ngon hơn và có giá trị thẩm mỹ giúp không gian thêm thanh tao, trang nhã và cảm xúc thăng hoa được những người uống trà ưa chuộng.

Hãy cùng Gốm sứ Bát Tràng Sàn Gốm tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé!

Bộ ấm trà là gì?

Bộ ấm trà được hiểu đơn giản là dụng cụ dùng để pha và thưởng thức trà. Một bộ bao gồm: ấm trà, chén trà, khay đựng, lót ly, các phụ kiện đi kèm khác như chén quân, chén tống, hũ đựng trà, lọc trà, bộ gắp… Tùy vào nhu cầu và sở thích khác nhau mà bạn có thể chọn một bộ sản phẩm phù hợp.

Thị trường hiện nay có đa dạng loại mẫu mã với nhiều chất liệu và đến từ các thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, những bộ ấm trà đẹp thường được làm bằng gốm sứ. Có thể có hoa văn hoặc không. Dòng sản phẩm nổi bật và được người Việt yêu thích nhất vẫn là các loại ấm chén Bát Tràng.

Cấu tạo của ấm pha trà

Dù là loại nào thì vật mà một bộ ấm trà không thể thiếu là ấm pha trà. Ấm trà là một bình chứa bằng gốm sứ có đáy phẳng với thân dưới tròn, và đôi khi có chân đế. Ngoài ra, một ấm pha trà sẽ được gắn tay cầm và vòi để rót trà. Một số ấm trà còn có bộ lọc gắn ở miệng vòi.

Ấm pha trà cũng sẽ có nắp mở ở đầu ấm để người dùng bỏ trà và nước vào. Nắp có một lỗ nhỏ được khoét giúp không khí lưu thông vào ấm. Tránh tình trạng vòi ấm bị nhỏ giọt. Đồng thời giúp cân bằng áp suất không khí trong và ngoài ấm, rót nước trà sẽ dễ dàng hơn.

Ấm trà được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau: theo chất liệu (sứ, gốm, bạc, đồng, nhựa…), theo xuất xứ (Bát Tràng, Giang Tây, Nhật, Nga…), theo tuổi, theo công dụng…

Đặc điểm của những bộ ấm chén bằng gốm sứ

Bộ ấm trà dùng thưởng trà bằng gốm sứ Bát Tràng luôn làm mê đắm những tín đồ thích thưởng thức trà. Vì những ưu điểm nổi bật hơn hẳn những chất liệu khác.

  • Đa dạng về kiểu dáng, thiết kế, màu sắc. Phù hợp với nhiều phong cách từ truyền thống đến hiện đại.
  • Bộ ấm chén đẹp bằng gốm sứ được đánh giá cao về tính thẩm mỹ. Mỗi bộ ấm trà là sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện và tính nghệ thuật. Họa tiết và hoa văn trang trí được lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian hay nghệ thuật cổ điển. Mang đến sự độc đáo và khác biệt.
  • Nhiều dòng ấm trà cao cấp không chỉ có tác dụng đựng trà, trang trí mà còn góp phần làm cho vị trà ngon hơn, thơm hơn.
  • Đặc biệt được nung ở nhiệt độ cao từ 1200 – 1300 độ C. Giúp sản phẩm có độ bền chắc, chống trầy xước. Khử được các hoá chất độc hại. Đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.

Các loại ấm trà Bát Tràng gốm sứ được ưa chuộng

Ấm chén tử sa Bát Tràng

Ấm tử sa được sản xuất từ nguyên liệu chính là đất tử sa. Với nhiều màu sắc khác nhau như màu nâu tối, nâu đỏ, đen, xanh lục, chàm tím… Tuỳ thuộc vào từng loại đất.

Nguồn gốc của dòng ấm tử sa là từ Trung Quốc. Nhưng nhờ sự phân tích và nghiên cứu tìm tòi, làng gốm Bát Tràng cũng có thể cho ra những bộ ấm chén tử sa đẹp với chất lượng hoàn hảo.

Ưu điểm nổi bật của ấm tử sa là giúp tăng hương thơm, làm đậm vị trà. Lưu giữ hương vị trà trong khoảng thời gian lâu từ 3 – 5 ngày.

Bộ ấm chén trà men rạn giả cổ

Men rạn là loại men được tạo ra do sự chênh lệch về độ co giữa xương gốm và men. Ấm chén men rạn cổ là dòng sản phẩm độc đáo chỉ có tại Bát Tràng. Thường có các màu sắc ngà xám, xám trắng hoặc vàng đất…

Sản phẩm được thiết kế theo kiểu giả cổ. Đặc biệt phù hợp cho những ai thích sự mộc mạc, cổ xưa hay những gia đình có phong cách truyền thống. Ngoài ra, sản phẩm có thể kết hợp bọc đồng tăng thêm sự trang trọng, bắt mắt.

Mẫu ấm trà họa tiết men lam cổ

Men lam là men gốm kết hợp với gốc màu ô-xít cô-ban. Loại men này được sử dụng tại Bát Tràng từ thế kỷ 14. Với loại sản phẩm này, người thợ thủ công phải sử dụng men lam và kỹ thuật dùng bút lông điêu luyện để vẽ trên các bộ ấm chén đẹp bằng gốm. Vì vậy, những hoạ tiết trên ấm chén men lam vô cùng tinh xảo, mềm mại, trang nhã.

Bộ Ấm chén bọc đồng 

Ấm chén bọc đồng là loại ấm chén cao cấp. Thường được những người trung niên hoặc những người mê đồ cổ yêu thích. Các loại men của ấm chén bọc đồng thường là men lam sáng, men rạn giả cổ, men xanh lá, men nâu…

Loại đồng dùng để bọc có 2 loại là đồng vàng và đồng trắng. Mỗi loại có một ưu điểm riêng. Đồng trắng thì sáng bóng và giá thành cao hơn. Đồng vàng thì tạo cảm giác cổ xưa, kết hợp với men rạn vô cùng sang trọng.

Bộ ấm chén men hoả biến Bát Tràng

Tinh hoa nghệ thuật làm gốm Bát Tràng phải kể đến dòng sản phẩm ấm chén men hoả biến. Loại men này được tạo ra bởi sự tương tác hoá học giữa ô xít sắt và titan cộng với nhiệt.

Những người nghệ nhân Bát Tràng phải khéo léo điều chỉnh độ nung để cho ra màu sắc biến ảo hết sức tự nhiên. Chính vì vậy, mỗi bộ ấm chén men hoả biến là độc nhất vô nhị. Đây chính là điều tạo nên đẳng cấp và giá trị của ấm chén men hoả biến Bát Tràng. Đem đến sự độc đáo lạ mắt, tràn đầy tinh tế. Khơi gợi sự thích thú của người dùng.

Bộ ấm trà vẽ tay

Nếu bộ ấm chén men hoả biến là tinh hoa của nghệ thuật điều chỉnh nhiệt độ, thì bộ ấm chén đẹp vẽ tay cho ta thấy sự tài hoa trong từng nét vẽ của người nghệ nhân. Chính vì vậy, hoạ tiết, hoa văn của những bộ ấm chén này đều vô cùng tinh xảo và có hồn. Giúp không gian nhà của bạn đầy chất thơ và nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ấm chén trắng in logo

Cứ mỗi dịp lễ tết, kỷ niệm, sự kiện đặc biệt, nhiều đơn vị thường ưu tiên chọn bộ ấm chén trắng in logo làm quà tặng cho công nhân viên, khách hàng và đối tác.

Màu men trắng tuy đơn giản nhưng lịch sự. Kiểu dáng đa dạng và giá cả hợp lý phù hợp với những công ty có ít ngân sách. Dễ dàng in logo quảng bá hình ảnh thương hiệu đến nhiều người.

Những câu hỏi thường gặp về ấm chén uống trà bằng gốm sứ

Bộ ấm chén Bát Tràng giá bao nhiêu?

Giá một bộ ấm chén uống trà rất đa dạng. Phụ thuộc vào từng thương hiệu, từng loại, kiểu dáng, mẫu mã, hoa văn, độ tinh xảo.

Loại ấm chén Khoảng GiáKhoảng Giá
✔️ Ấm chén men hỏa biến500.000đ – 2.000.000đ
✔️ Ấm trà tử sa300.000đ – 7.000.000đ
✔️ Ấm chén men lam350.000đ – 1.000.000đ
✔️ Ấm chén men rạn450.000đ – 1.500.000đ
✔️ Ấm chén giả cổ 500.000đ – 15.000.000đ

Hãy sử dụng bộ lọc khoảng giá của Sàn Gốm để lựa chọn được bộ ấm trà phù hợp với mức kinh phí của mình,

Nếu bạn muốn những dòng có giá rẻ với loại men bình thường, hoạ tiết đơn giản thì giá chỉ từ 100.000 – 200.000 ngàn đồng. Có nhiều dòng ở tầm trung, chất liệu tốt và hoạ tiết đã đạt đến sự tinh xảo thì giá khoảng vài trăm ngàn đồng.

Ngoài ra, một số dòng ấm chén Bát Tràng đẹp cao cấp được sản xuất kỳ công, hoa văn vô cùng sắc nét, kết hợp bọc đồng, bọc vàng, vẽ vàng… sẽ có mức giá vài triệu đồng.

Rửa ấm chén, ly tách gốm sứ bằng máy rửa bát được không?

Bạn không nên dùng máy rửa chén để rửa những vật dụng bằng gốm sứ có hoa văn hoặc tráng men. Vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm hoa văn trên đồ gốm bị thay đổi màu sắc hoặc bị bong ra.

Nếu bạn dùng loại máy rửa bát cao cấp có chu trình rửa đặc biệt dành cho bát đĩa sành, sứ hoặc chế độ rửa nhẹ nhàng thì có thể dùng nó để rửa đồ gốm sứ. Nhưng lý tưởng nhất thì bạn nên rửa chúng bằng tay để giữ được độ sáng bóng lâu, tránh bị mài mòn.

Ấm chén nghệ nhân tại Sàn Gốm

Các sản phẩm của những nghệ nhân nổi tiếng Bát Tràng được Sàn Gốm giới thiệu giúp người dùng hiểu thêm về đặc điểm, quá trình tạo ra ấm chén Bát Tràng cao cấp và sự tài hoa của những người tạo ra chúng. Nghệ nhân Tô Thanh Sơn nổi tiếng với các loại ấm chén men hỏa biển. Nghệ nhân Phạm Thế Anh với các mẫu ấm Hồng Sa, An Thổ Túc. Nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn với các dòng tử sa Bát Tràng.

Địa chỉ bán các loại bình trà, ấm chén uống trà giá rẻ, chất lượng

Tại Sàn Gốm cung cấp những bộ bình trà gốm sứ đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc… Nhiều mức giá từ bình dân đến cao cấp phù hợp mức các mức chi tiêu khác nhau.

Kinh nghiệm sản xuất và phân phối các sản phẩm gốm sứ lâu năm. Cam kết hàng chuẩn, mang lại sự an tâm cho khách hàng về giá thành và chất lượng sản phẩm.

Chính sách vận chuyển và chính sách đổi trả cực kỳ hợp lý. Dù bạn ở bất kỳ tỉnh thành nào cũng có thể dễ dàng đặt mua online ấm chén uống trà đẹp và ưng ý nhất.

Liên hệ với Sàn Gốm để được tư vấn và đặt mua các loại bình trà, ấm trà giá rẻ!

Các sản phẩm ấm chén Bát Tràng tại Sàn Gốm được sản xuất thủ công tại làng gốm Bát Tràng và làng gốm Giang Cao thuộc Xã Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội Việt Nam đảm bảo chuẩn nguồn gốc xuất xứ ,

Các sản phẩm tại Sàn gốm phân phối và bán lẻ toàn quốc , tại Hà Nội , Đà Nẵng , Tp hcm

Địa chỉ 2: Xóm 7, Gia Lâm, Hà Nội 100000, Hà Nội Việt Nam

    Đơn hàng trên 2.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán