Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chất liệu
Chế tác Mai bình
Họa tiết Mai bình
Kích thước Mai bình
Mã SP: SG-MB06
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 41
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận buồm xuôi gió" đắp nổi sứ trắng SG-MB06

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận buồm xuôi gió Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB05
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 37
Chọn mua

Mai bình tài lộc Thuận buồm xuôi gió đắp nổi men xanh lá SG-MB05

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận buồm xuôi gió Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB04
Được xếp hạng 5.00 5 sao
800.000VND1.400.000VND
Đã bán 43
Chọn mua

Mai bình tài lộc Ngũ phúc lâm môn đắp nổi men vàng hoàng thổ SG-MB04

800.000VND1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Ngũ phúc lâm môn Chế tác: Khắc nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB02
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND4.000.000VND
Đã bán 34
Chọn mua

Mai bình tích lộc họa tiết sen chép đắp nổi màu đỏ SG-MB02

2.150.000VND4.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen chép Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh Hỏa, Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB01
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 30
Chọn mua

Mai bình tích lộc cuốn thư Vạn sự như ý đắp nổi xanh dương SG-MB01

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Cuốn thư, Vạn sự như ý Chế tác: Đắp nổi Cung ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB71
Được xếp hạng 4.50 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 3
Chọn mua

Mai bình màu vàng "Thuận Buồm Xuôi Gió" đắp nổi vẽ vàng SG-MB71

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: "Thuận Buồm Xuôi Gió" Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB70
Được xếp hạng 4.00 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 3
Chọn mua

Mai bình màu lam ngọc "Thuận Buồm Xuôi Gió" đắp nổi vẽ vàng SG-MB70

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: "Thuận Buồm Xuôi Gió" Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB58-1
Được xếp hạng 4.50 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Mai bình "Thuận Buồm Xuôi Gió" đắp nổi vẽ vàng màu đỏ SG-MB69

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB51-1
Được xếp hạng 5.00 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 2
Chọn mua

Mai bình màu xanh họa tiết "Hoa-Sen" đắp nổi vẽ vàng SG-MB68

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Hoa Sen Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB67
Được xếp hạng 4.50 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Mai bình màu xanh họa tiết "Đào- Kê" đắp nổi vẽ vàng SG-MB67

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Đào- Kê Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB66
Được xếp hạng 4.00 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Mai bình màu đỏ họa tiết "Hoa Sen" đắp nổi vẽ vàng SG-MB66

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Hoa Sen Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB65
Được xếp hạng 4.00 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Mai bình màu đỏ họa tiết "Đào- Kê" đắp nổi vẽ vàng SG-MB65

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Đào- kê Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB64
Được xếp hạng 3.50 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Mai bình "Hổ Phách" đắp nổi vẽ vàng màu xanh SG-MB64

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Hổ Phách Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB63
Được xếp hạng 5.00 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Mai bình họa tiết "Đào- Kê" đắp nổi vẽ vàng màu xanh ngọc SG-MB63

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Đào Kê Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB62
Được xếp hạng 5.00 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Mai bình họa tiết "Công-Đào" đắp nổi vẽ vàng màu xanh ngọc SG-MB62

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB61
Được xếp hạng 4.50 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Mai bình họa tiết "Công- Đào" đắp nổi vẽ vàng màu xanh lá SG-MB61

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB60
Được xếp hạng 4.00 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 2
Chọn mua

Mai bình màu làm ngọc họa tiết "Hổ Phách" đắp nổi vẽ vàng SG-MB60

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Hổ Phách Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB59
Được xếp hạng 4.00 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Mai bình màu vàng họa tiết "Hổ Phách" đắp nổi vẽ vàng SG-MB59

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB58
Được xếp hạng 4.50 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Mai bình họa tiết "Công- Đào" đắp nổi vẽ vàng màu trắng SG-MB58

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB57
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Mai bình họa tiết "Công- Đào"đắp nổi vẽ vàng màu ngọc lam SG-MB57

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB56
Được xếp hạng 4.00 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Mai bình màu đỏ họa tiết "Công -Đào" đắp nổi vẽ vàng kim SG-MB56

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB55
Được xếp hạng 3.50 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Mai bình màu đỏ họa tiết "Công- Đào" đắp nổi vẽ vàng SG-MB55

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB54
Được xếp hạng 3.50 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Mai bình màu xanh lá "Công- Đào" đắp nổi vẽ vàng màu xanh lá SG-MB54

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB53
Được xếp hạng 3.50 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Mai bình họa tiết "Công- Đào" đắp nổi vẽ vàng màu trắng SG-MB53

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB52
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Mai bình họa tiết "Công -Đào"đắp nổi vẽ vàng màu ngọc SG-MB52

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB51
Được xếp hạng 5.00 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Mai bình "Hổ Phách" đắp nổi vẽ vàng màu xanh lá SG-MB51

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB50
Được xếp hạng 4.00 5 sao
19.000.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Mai bình "Chim Én Hoa Mai" đắp nổi vẽ vàng màu xanh lá SG-MB50

19.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Chim én hoa mai Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB49
Được xếp hạng 3.50 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 8
Chọn mua

Mai bình "Thuận buồm xuôi gió" đắp nổi vẽ vàng màu xanh lá SG-MB49

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận buồm xuôi gió Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB48
Được xếp hạng 4.00 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 10
Chọn mua

Mai bình "Thuận buồm xuôi gió" đắp nổi vẽ vàng màu xanh ngọc SG-MB48

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận buồm xuôi gió Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB47
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 53
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Vạn Sự Như Ý" đắp nổi màu xanh SG-MB47

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB46
Được xếp hạng 3.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Vạn Sự Như Ý" đắp nổi màu xanh dương SG-MB46

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB45
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 94
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Vạn Sự Như Ý" đắp nổi màu vàng SG-MB45

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB44
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Vạn Sự Như Ý" đắp nổi màu trắng SG-MB44

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB42
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 97
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" dát vàng màu xanh lục SG-MB42

3.250.000VND7.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Dát Vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB43
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 74
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Vạn Sự Như Ý" đắp nổi màu đỏ SG-MB43

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB72
Được xếp hạng 4.50 5 sao
16.500.000VND
Đã bán 8
Chọn mua

Mai bình "Mã Đáo Thành Công" đắp nổi màu đỏ SG-MB72

16.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Mã Đáo Thành Công Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB41
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 85
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" đắp nổi màu xanh lục SG-MB41

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB40
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 151
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" dát vàng màu xanh dương SG-MB40

3.250.000VND7.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Dát vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB39
Được xếp hạng 3.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 85
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" dát vàng 24k màu vàng SG-MB39

3.250.000VND7.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Dát vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB38
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 87
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" đắp nổi màu vàng SG-MB38

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB37
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 132
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" dát vàng 24k màu trắng SG-MB37

3.250.000VND7.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Dát vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB36
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 76
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" dát vàng 24k màu đỏ SG-MB36

3.250.000VND7.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Dát vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB35
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 86
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" đắp nổi màu đỏ SG-MB35

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB34
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.250.000VND7.000.000VND
Đã bán 63
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" dát vàng 24k màu xanh dương SG-MB34

3.250.000VND7.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Dát Vàng Cung mệnh: Mệnh Thủy...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB33
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 58
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" đắp nổi màu xanh dương SG-MB33

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh Thủy, Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB32
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 69
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" đắp nổi màu xanh lục SG-MB32

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh Mộc...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB31
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 92
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" đắp nổi màu trắng SG-MB31

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh Kim...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB30
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" đắp nổi màu đỏ SG-MB30

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh Hỏa...
Xóa
Thêm vào giỏ

Mai bình tích lộc – Bảo vật phong thuỷ không thể thiếu cho sự may mắn và thành công

Nhằm kế thừa làng nghề gốm sứ Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, nhiều sản phẩm phong thủy làm từ gốm sứ ra đời. Đặc biệt hơn cả là mai bình tích lộc. Sản phẩm này mang biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và cả tài lộc. Ngoài ý nghĩa phong thủy sâu sắc, mai bình tích lộc còn mang tính thẩm mỹ cao khi trang trí. Vậy mai bình tích lộc là gì mà khiến nhiều người ưa chuộng? Mua mai bình tích lộc ở đâu thì chất lượng, uy tín? Cùng Gốm sứ Bát Tràng Sàn Gốm tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết sau nhé!

Mai bình tích lộc là gì?

Mai bình tích lộc chính là một trong những bảo vật phong thủy may mắn. Có hình dáng gần giống với bình hút tài lộc. Phần bụng phình to ra và phần cổ được thu nhỏ dần đến gần miệng. Điểm khác là được thiết kế với kích cỡ và chiều cao lớn hơn.

Nhiều gia chủ còn đặc biệt yêu thích chọn mua mai bình tích lộc như một món đồ trưng bày. Bởi chúng có tính thẩm mỹ cao với thiết kế tinh xảo và hoạ tiết chạm khắc bắt mắt. Mang đến vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho không gian trưng bày.

Về chất liệu, mai bình tích lộc được chế tác thủ công bằng đất sét và nung ở nhiệt độ cao trên 1200 độ C tại làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Màu sắc, hoa văn và họa tiết trên mai bình tích lộc là điểm nổi bật mà bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Bởi chúng được khắc họa rõ nét, tinh xảo thông qua bàn tay lành nghề của các nghệ nhân gốm.

Ngoài chất liệu gốm sứ quen thuộc, mai bình tích lộc được làm bằng gỗ hoặc bằng đồng. Tuy nhiên, các chất liệu này ít thấy trên thị trường bởi độ bền và đẹp kém hơn gốm sứ nên khách hàng ít mua hơn.

Ý nghĩa phong thuỷ của mai bình tích lộc

Mai bình tích lộc được xem là một vật phẩm phong thủy tốt trong công việc và cuộc sống. Giúp giữ gìn của cải và mang đến nhiều tài lộc, phú quý, may mắn cho gia chủ. Có sản phẩm này trong nhà, gia chủ sẽ an tâm về sức khỏe, công danh sự nghiệp ngày càng tấn tiến. Đồng thời thể hiện sự sang trọng, tinh tế, khẳng định vị thế của gia chủ. Gia đình cũng ngày càng ấm êm, vạn sự như ý.

Vị trí, cách đặt mai bình tích lộc chuẩn phong thuỷ

Tuy vậy để phát huy hết công năng, mai bình tích lộc cần được đặt ở vị trí đắc địa hợp phong thuỷ. Đặc biệt, bảo vật này nên đặt ở phòng khách nếu trưng bày trong gia đình. Bởi đây là địa điểm hội tụ nguồn khí âm dương dồi dào nhất. Mai bình tích lộc sẽ thu hút mọi nguồn vượng khí phong thủy cho gia đình.

Ngoài ra, bạn có thể đặt trên bàn hoặc trong phòng làm việc. Tuy nhiên, nên lưu ý đặt ở những vị trí trang trọng và cẩn thận để vật phẩm phong thủy này không phải chịu những tác động xấu từ bên ngoài.

Các loại mai bình tích lộc phổ biến

Phân loại mai bình tích lộc theo cách chế tác

Mai bình tích lộc đắp nổi

Hoa văn đắp nổi là điểm đặc trưng của mai bình tích lộc gốm Bát Tràng. Đây là họa tiết cần sự điêu khắc tỉ mỉ và khéo léo của các bàn tay lành nghề. Sản phẩm vừa mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc mà lại còn sở hữu vẻ đẹp đặc biệt, ấn tượng.

Mai bình tích lộc dát vàng

Là biểu tượng cho sự thịnh vượng, công danh phú quý của gia chủ. Sản phẩm mang vẻ ngoài sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn. Từng lớp vàng dát bên ngoài mai bình khẳng định được vị thế cũng như quyền lực của gia chủ.

Mai bình đắp nổi vẽ vàng 24k

Sản phẩm được làm hoàn toàn từ bàn tay nghệ nhân gốm sứ nên các chi tiết lớn nhỏ đều được khắc họa, vẽ vàng một cách tỉ mỉ. Họa tiết đắp nổi cùng kết hợp vẽ vàng 24k mang khiến sản phẩm trở nên thật đẳng cấp. Tinh tế, cao quý và thịnh vượng là những gì gia chủ luôn có khi sở hữu chiếc mai bình này.

Phân loại mai bình tích lộc theo hoạ tiết

Mai bình Mã đáo thành công

Hình ảnh 8 chú ngựa đang phi trong gió xuất hiện nhiều ở các bảo vật phong thủy. Vì chúng thể hiện sức mạnh và ý chí kiên cường, giống như một lòng hướng về mục tiêu tốt đẹp. Chính vì thế, mai bình tích lộc Mã đáo thành công mang ý nghĩa phong thủy giúp gia chủ thuận lợi mọi việc trong cuộc sống.

Mai bình tích lộc Thuận buồm xuôi gió

Mai bình tích lộc Thuận buồm xuôi gió được ưa chuộng nhất bởi vì đẹp mắt mà giá trị phong thủy mang lại rất cao. Trong kinh doanh, nó được xem là bảo vật quý với hình ảnh chiếc buồm rộng lớn xuôi theo dòng biển.

Thuận buồm xuôi gió mang ý nghĩa cho sự may mắn và thuận lợi vượt qua khó khăn để đạt được tiền tài công danh và vị thế trên thị trường. Vì thế, mai bình tích lộc Thuận buồm xuôi gió phù hợp làm món quà biếu tặng vô cùng trang trọng.

Mai bình Sen chép

Cá chép và hoa sen là biểu tượng tinh khiết và thanh cao nhất. Điều đó mang đến nhiều nguồn năng lượng tốt. Giúp gia chủ an tâm về sức khỏe, yên bình trong tâm hồn. Ngoài ra cá chép còn mang đến tiền tài, phú quý và danh vọng cho gia chủ.

Mai bình Vạn sự như ý

Thông thường sản phẩm sẽ có những màu men sáng như vàng hoặc trắng đắp nổi. Họa tiết trên bình là chữ vạn sự như ý. Với ý nghĩa mọi sự cả trong công việc và cuộc sống đều như ý muốn. Biểu trưng cho cuộc sống hạnh phúc ấm no. Công việc làm ăn phát đạt và sức khỏe bình an.

Mai bình Ngũ phúc lâm môn

Biểu tượng nổi bật là 5 con dơi mang bình an và may mắn, sự thuận lợi cho gia chủ. Hình ảnh con dơi đem đến sự trường thịnh, sung túc và cầu mong hạnh phúc luôn gõ cửa gia đình. Mai bình Ngũ phúc lâm môn hội tụ đủ 5 cái phúc lớn giúp thu hút được vượng khí và giữ tài vận luôn được hanh thông.

Phân loại mai bình tích lộc theo mệnh

Màu sắc ngũ hành tương sinh ảnh hưởng đến nhiều mặt trong cuộc sống. Nếu không xem mệnh của bản thân, khi mua mai bình tích lộc có thể gặp những điều xui xẻo. Làm mất đi công năng tuyệt vời cũng như ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Mai bình tích lộc cho người mệnh Kim

Người mệnh Kim sinh vào các năm: 1954, 1955, 1962, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000, 2001, 2014, 2015…

Người có mệnh Kim nên chọn mai bình màu vàng, màu trắng hoặc màu xám bạc. Trong đó màu vàng là màu thích hợp nhất. Chúng giúp người mệnh Kim tiền tài lấn tới và luôn may mắn trong cuộc sống. Tuyệt đối nên tránh màu đỏ và màu hồng vì chúng tương khắc với người mệnh Kim.

Mai bình tích lộc cho người mệnh Mộc

Người mệnh Mộc sinh vào các năm: 1942, 1943, 1950, 1951, 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003, 2010, 2011, 2018, 2019…

Nhằm tăng tài lộc, gia chủ mệnh Mộc nên chọn 1 chiếc mai bình thiên nhiều về màu xanh lá. Có thể điểm thêm chút màu xanh dương hoặc đen. Chúng đều là vật phẩm trợ lực phong thủy giúp gia chủ thịnh vượng, như ý.
Nên tránh những màu trắng bạc, nâu đất và các màu vàng vì chúng sẽ tương khắc với gia chủ mệnh Mộc.

Mai bình tích lộc cho người mệnh Thuỷ

Người mệnh Thuỷ sinh vào các năm: 1936, 1996, 1953, 2013, 1982, 1922, 1937, 1997, 1966, 1983, 1923, 1944, 2004, 1967, 1945, 2005, 1974, 1952, 2012, 1975…

Người mệnh Thủy ưa nước nên màu xanh dương chính là màu phù hợp nhất. Ngụ ý cho việc hút tài lộc, tiền tài vào như nước chảy không ngừng. Ngoài ra các màu tương sinh như đen và trắng cũng rất hợp với gia chủ mệnh Thủy.
Màu sắc của mai bình tích lộc không nên là tông màu nóng ấm như cam, đỏ, vàng, xanh lá cây hay nâu đất. Vì chúng tương khắc với gia chủ mệnh Thủy.

Mai bình tích lộc cho người mệnh Hoả

Người mệnh Hoả sinh vào các năm: 1934, 1994, 1957, 2017, 1986, 1926, 1935, 1995, 1964, 1987, 1927, 1948, 2008, 1965, 1949, 2009, 1978, 1956, 2016, 1979…

Màu xanh lá cây và đỏ rất phù hợp gia chủ mệnh hoả. Có ý nghĩa phong thủy như giúp bạn có thể nuôi dưỡng các đặc điểm tốt và tiết chế những điểm yếu để thu hút tài lộc, sinh khí dồi dào.

Mang hồng phúc của ngọn lửa danh vọng may mắn giúp gia chủ nuôi dưỡng các đặc điểm tốt và tiết chế bớt các nhược điểm để gia chủ thu hút tài lộc, sinh khí dồi dào, phú quý hiển vinh

Mai bình tích lộc cho người mệnh Thổ

Người mệnh Thổ sinh vào các năm: 1938, 1998, 1961, 2021, 199o, 1930, 1939, 1999, 1968, 1991, 1946, 2006, 1969, 1947, 2007, 1976, 1960, 2020, 1977…

Gia chủ sở hữu mai bình tích lộc có tông màu vàng, từ vàng nhạt đến vàng nâu là hợp phong thủy nhất. Hơn thế nữa, vì Hỏa sinh thổ nên chúng còn hợp màu đỏ, hồng, cam tím.

Nhằm tránh kìm hãm về công danh, tiền tài, gia chủ mệnh Thổ nên lựa chọn sản phẩm không có màu xanh lá hoặc xanh nước biển.

Mai bình tích lộc giá bao nhiêu?

Giá bán mai bình tích lộc phụ thuộc vào cách chế tác, kích thước khác nhau. Bạn có thể tham khảo bảng giá dưới đây:

Loại mai bìnhKhoảng giá
Mai bình hoạ tiết đắp nổi700.000đ – 6.250.000đ
Mai bình dát vàng3.000.000đ – 8.250.000đ
Mai bình vẽ vàng 24K14.000.000đ – 15.150.000đ

Mua mai bình tích lộc Bát Tràng ở đâu chất lượng, chính hãng?

Trên thị trường ngày nay, không khó để tìm mua mai bình. Nhưng nếu bạn đang tìm địa chỉ cung cấp mai bình chất lượng mà giá cả phải chăng, hãy tham khảo ngay ở Sàn Gốm.

Sàn Gốm là xưởng sản xuất và cung cấp Mai bình tích lộc đa dạng mẫu mã và kiểu dáng cùng danh mục sản phẩm gốm sứ phong phú khác. Được chế tác bởi các nghệ nhân tài hoa tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

Sàn Gốm đã nhận được sự yêu mến và hài lòng của hàng trăm khách hàng bởi những ưu điểm:

  • Trang web của chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về hình ảnh, kích thước, cung mệnh phù hợp. Đảm bảo khách hàng có được sự thuận tiện và thoải mái nhất khi đặt hàng.
  • Phương thức thanh toán linh hoạt, cho phép trả tiền khi nhận hàng. Chính sách bảo hành và giải quyết các trường hợp đổi trả một cách nhanh chóng.
  • Xưởng sản xuất của chúng tôi có quy mô lớn, đảm bảo giá thành phù hợp với chất lượng, dao động từ bình dân đến cao cấp. Đảm bảo cạnh tranh nhất thị trường.
  • Miễn phí thiết kế logo để bạn dễ dàng lựa chọn in ấn làm quà tặng cao cấp.

Nếu bạn có nhu cầu mua mai bình tích lộc giàu ý nghĩa phong thuỷ, hãy liên hệ ngay với Sàn Gốm để đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi tư vấn thông tin chi tiết miễn phí và nhanh chóng.

    Đơn hàng trên 5.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán
*/