Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chế tác Bộ bát đĩa
Họa tiết bát đĩa
Kích thước bát đĩa
Phân loại đĩa
Giảm 4%
Mã SP: SG-D67
Được xếp hạng 4.20 5 sao
239.000VND
Đã bán 189
Chọn mua

Đĩa bầu dục múi men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D67

239.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D66
Được xếp hạng 4.40 5 sao
124.000VND159.000VND
Đã bán 145
Chọn mua

Đĩa chữ nhật men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D66

124.000VND159.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D65
Được xếp hạng 4.67 5 sao
88.000VND159.000VND
Đã bán 167
Chọn mua

Đĩa chữ nhật miệng lượn men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D65

88.000VND159.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 11%
Mã SP: SG-D64
Được xếp hạng 4.80 5 sao
177.000VND
Đã bán 132
Chọn mua

Đĩa quạt men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D64

177.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D63
Được xếp hạng 4.60 5 sao
159.000VND495.000VND
Đã bán 134
Chọn mua

Đĩa sao men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D63

159.000VND495.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D62
Được xếp hạng 4.33 5 sao
53.000VND124.000VND
Đã bán 184
Chọn mua

Đĩa tròn men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D62

53.000VND124.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D61
Được xếp hạng 4.33 5 sao
159.000VND230.000VND
Đã bán 165
Chọn mua

Đĩa tròn sâu lòng men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D61

159.000VND230.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D60
Được xếp hạng 4.25 5 sao
159.000VND265.000VND
Đã bán 134
Chọn mua

Đĩa vuông men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D60

159.000VND265.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D59
Được xếp hạng 4.80 5 sao
124.000VND141.000VND
Đã bán 145
Chọn mua

Đĩa vuông vát men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D59

124.000VND141.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D58
Được xếp hạng 4.60 5 sao
88.000VND265.000VND
Đã bán 183
Chọn mua

Đĩa vuông vếch men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D58

88.000VND265.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D57
Được xếp hạng 4.25 5 sao
159.000VND265.000VND
Đã bán 360
Chọn mua

Đĩa bầu dục men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D57

159.000VND265.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D56
Được xếp hạng 4.75 5 sao
43.000VND371.000VND
Đã bán 103
Chọn mua

Đĩa tròn vẽ cá chỉ xanh gốm sứ Bát Tràng SG-D56

43.000VND371.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ cá chỉ xanh Kích thước: S1: Đường kính tròn 35cm - ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D55
Được xếp hạng 4.00 5 sao
128.000VND145.000VND
Đã bán 98
Chọn mua

Đĩa vuông vẽ cá chỉ xanh gốm sứ Bát Tràng SG-D55

128.000VND145.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ cá chỉ xanh Kích thước: S1: Dài 24,5cm - Rộng 24,5cm ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BT18
Được xếp hạng 5.00 5 sao
68.000VND128.000VND
Đã bán 214
Chọn mua

Bát tô sứ vẽ cá chỉ xanh gốm sứ Bát Tràng SG-BT18

68.000VND128.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ cá chỉ xanh Kích thước: S1: Đường kính: 20cm - Cao: ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D48
Được xếp hạng 4.40 5 sao
133.000VND171.000VND
Đã bán 211
Chọn mua

Đĩa hình lá vẽ cá chỉ xanh gốm sứ Bát Tràng SG-D48

133.000VND171.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ cá chỉ xanh Kích thước: S1: Dài 30cm - Rộng 23,5cm ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D53
Được xếp hạng 5.00 5 sao
88.000VND168.000VND
Đã bán 102
Chọn mua

Đĩa ảo vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-D53

88.000VND168.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ sen xanh Kích thước: S1: Đường kính tròn 26cm - Cao ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D52
Được xếp hạng 4.50 5 sao
137.000VND154.000VND
Đã bán 98
Chọn mua

Đĩa bầu dục múi vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-D52

137.000VND154.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ sen xanh Kích thước: S1: Dài 27,5cm - Rộng 17cm - ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D51
Được xếp hạng 5.00 5 sao
137.000VND162.000VND
Đã bán 143
Chọn mua

Đĩa bầu dục vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-D51

137.000VND162.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ sen xanh Kích thước: S1: Dài 30,5cm - Rộng 22cm - ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D50
Được xếp hạng 4.75 5 sao
137.000VND150.000VND
Đã bán 102
Chọn mua

Đĩa chữ nhật múi vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-D50

137.000VND150.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ sen xanh Kích thước: S1: S2:  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D49
Được xếp hạng 5.00 5 sao
43.000VND180.000VND
Đã bán 78
Chọn mua

Đĩa chữ nhật vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-D49

43.000VND180.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ sen xanh Kích thước: S1: Dài 31cm - Rộng 19,5cm - ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D44
Được xếp hạng 4.33 5 sao
128.000VND145.000VND
Đã bán 134
Chọn mua

Đĩa sứ vuông vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-D44

128.000VND145.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ sen xanh Kích thước: S1: Dài 24,5cm - Rộng 24,5cm - ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BT16
Được xếp hạng 4.25 5 sao
106.000VND132.000VND
Đã bán 122
Chọn mua

Tô sâu vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-BT16

106.000VND132.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ sen xanh Kích thước: S1: Cao: 9,5cm - Đường kính: 20,5cm ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BT15
Được xếp hạng 4.75 5 sao
35.000VND159.000VND
Đã bán 158
Chọn mua

Tô yêu vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-BT15

35.000VND159.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ sen xanh Kích thước: S1: Cao: 7cm - Đường kính: 22cm ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-D43-1
Được xếp hạng 4.40 5 sao
82.000VND
Đã bán 203
Chọn mua

Bát nhật vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-BT14

82.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ sen xanh  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-D46
Được xếp hạng 4.00 5 sao
108.000VND
Đã bán 109
Chọn mua

Đĩa sao vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-D46

108.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa sen Kích thước:  ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D45
Được xếp hạng 4.75 5 sao
43.000VND371.000VND
Đã bán 160
Chọn mua

Đĩa tròn vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-D45

43.000VND371.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa sen Kích thước: S1: Đường kính tròn 35cm - Cao ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D43
Được xếp hạng 4.80 5 sao
28.000VND141.000VND
Đã bán 92
Chọn mua

Đĩa hai lá vẽ sen xanh men kem Bát Tràng SG-D43

28.000VND141.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ sen xanh Kích thước: Phi 14: Cao:2cm - Đường kính: 14cm ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D41
Được xếp hạng 4.75 5 sao
125.000VND140.000VND
Đã bán 69
Chọn mua

Đĩa sâu lòng Bát Tràng men xanh đồng vẽ bèo SG-D41

125.000VND140.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước:  Phi 18cm Phi 20cm...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D40
Được xếp hạng 4.33 5 sao
31.000VND219.000VND
Đã bán 126
Chọn mua

Đĩa tròn Bát Tràng men xanh đồng vẽ bèo SG-D40

31.000VND219.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Phi 12cm; Phi 14cm; Phi 16cm; Phi 18cm; Phi 20cm; Phi ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D39
Được xếp hạng 4.75 5 sao
54.000VND144.000VND
Đã bán 111
Chọn mua

Khay ảo Bát Tràng men xanh đồng vẽ bèo SG-D39

54.000VND144.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước:Phi 16cm; Phi 18cm; Phi 20cm; Phi 22cm; Phi 24cm; Phi 26cm    ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D38
Được xếp hạng 4.50 5 sao
24.000VND110.000VND
Đã bán 99
Chọn mua

Khay chữ nhật vênh Bát Tràng men xanh đồng vẽ bèo SG-D38

24.000VND110.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: S1: Dài: 30cm - Rộng: 20cm; S2: Dài: 27cm - Rộng: ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D37
Được xếp hạng 4.50 5 sao
150.000VND178.000VND
Đã bán 191
Chọn mua

Đĩa hoa gốm sứ Bát Tràng men xanh đồng vẽ bèo SG-D37

150.000VND178.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Phi 21cm; Phi 23cm...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D36
Được xếp hạng 4.33 5 sao
41.000VND355.000VND
Đã bán 101
Chọn mua

Đĩa tròn Bát Tràng giả cổ vẽ cúc đen SG-D36

41.000VND355.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Phi 15cm: Đường kính tròn: 15cm - Cao: 2,5cm; Phi 18cm: ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BT13
Được xếp hạng 4.00 5 sao
92.000VND138.000VND
Đã bán 70
Chọn mua

Tô cổ Bát Tràng giả cổ vẽ cúc đen SG-BT13

92.000VND138.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Phi 15cm: Đường kính tròn: 15cm - Cao: 6,5cm; Phi 17cm: ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D35
Được xếp hạng 4.40 5 sao
115.000VND212.000VND
Đã bán 231
Chọn mua

Khay chữ nhật vênh Bát Tràng giả cổ vẽ cúc đen SG-D35

115.000VND212.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: S1: Dài 33cm - Rộng 20,5cm - Cao 2,5cm; S2: Dài ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D34
Được xếp hạng 4.75 5 sao
177.000VND207.000VND
Đã bán 93
Chọn mua

Đĩa vuông men đen mát gốm Bát Tràng SG-D34

177.000VND207.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước S1: Dài 26cm - Rộng 26cm - Cao 2,5cm; S2: Dài ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D33
Được xếp hạng 4.33 5 sao
256.000VND353.000VND
Đã bán 73
Chọn mua

Đĩa vuông ảo men đen mát gốm Bát Tràng SG-D33

256.000VND353.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: S1:Dài 30cm - Rộng 30cm- Cao 3,5cm; S2: Dài 26cm - ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-D32
Được xếp hạng 4.00 5 sao
177.000VND
Đã bán 64
Chọn mua

Đĩa quạt men đen mát Bát Tràng SG-D32

177.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Dài: 29cm - Rộng: 25cm - Cao: 2,5cm  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-D31
Được xếp hạng 4.33 5 sao
124.000VND
Đã bán 92
Chọn mua

Đĩa pháp men đen mát Bát Tràng SG-D31

124.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Đường kính tròn: 19cm - Cao: 3cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-D30
Được xếp hạng 4.00 5 sao
194.000VND
Đã bán 86
Chọn mua

Đĩa dài men đen mát Bát Tràng SG-D30

194.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Dài: 32cm - Rộng: 12cm - Cao: 2cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 11%
Mã SP: SG-D29
Được xếp hạng 4.67 5 sao
159.000VND
Đã bán 111
Chọn mua

Đĩa dài gốm sứ Bát Tràng men đen mát SG-D29

159.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Dài: 25cm - Rộng: 10cm - Cao: 2cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 6%
Mã SP: SG-D28
Được xếp hạng 4.00 5 sao
300.000VND
Đã bán 48
Chọn mua

Đĩa chữ nhật sâu lòng men đen mát Bát Tràng SG-D28

300.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Dài: 33cm - Rộng: 17cm - Cao: 3,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 6%
Mã SP: SG-D26
Được xếp hạng 5.00 5 sao
150.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Đĩa lá nổi men đen mát Bát Tràng SG-D26

150.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Dài: 25cm - Rộng: 17cm - Cao: 3,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 6%
Mã SP: SG-D27
Được xếp hạng 4.67 5 sao
512.000VND
Đã bán 49
Chọn mua

Đĩa cá men đen mát Bát Tràng SG-D27

512.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Kích thước: Dài: 45cm - Rộng: 24cm - Cao: 6cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 8%