Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chế tác đồ thờ
Họa tiết đồ thờ
Kích thước đồ thờ
số lượng
Được xếp hạng 5.00 5 sao
350.000VND
Đã bán 68
Chọn mua

Chân nến men rạn đắp nổi hoa sen cuốn thư SG-ĐN05

350.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Hoa sen cuốn thư Chế tác : Men rạn ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
570.000VND
Đã bán 56
Chọn mua

Kỷ cong 5 chén thờ men rạn đắp nổi họa tiết cuốn thư SG-KT14

570.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Cuốn thư Chế tác : Men rạn đắp nổi...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
380.000VND
Đã bán 62
Chọn mua

Kỷ cong 3 chén thờ men rạn đắp nổi hoạ tiết cuốn thư SG-KT13

380.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Cuốn thư Chế tác : Men rạn đắp nổi...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
550.000VND950.000VND
Đã bán 48
Chọn mua

Lọ lục bình thờ men rạn đắp nổi hoạ tiết rồng SG-LHT18

550.000VND950.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Rồng Chế tác : Men rạn đắp nổi Xem ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
350.000VND590.000VND
Đã bán 60
Chọn mua

Ống hương men rạn Bát Tràng hoa sen đắp nổi SG-OH08

350.000VND590.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Hoa sen Chế tác : Men rạn đắp nổi ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 43
Chọn mua

Cặp đèn dầu thờ chân đồng men lam vẽ rồng dáng quả lê SG-ĐT32

506.000VND1.012.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Rồng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 66
Chọn mua

Cặp đèn dầu thờ chân đồng dáng quả lê sơn thủy hữu tình SG-ĐT31

506.000VND1.012.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Sơn thủy hữu tình Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Đèn dầu thờ men xanh lam chân đồng sáng vai vuông SG-ĐT30

506.000VND1.012.000VND
Đèn dầu thờ men xanh lam chân đồng sáng vai vuông SG-ĐT30  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
396.000VND792.000VND
Đã bán 70
Chọn mua

Đèn dầu thờ men xanh lam Bát Tràng dáng củ tỏi SG-ĐT29

396.000VND792.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
462.000VND944.000VND
Đã bán 68
Chọn mua

Đèn dầu thờ men lam bọc đồng dáng quả lê nhỏ SG-ĐT28

462.000VND944.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 58
Chọn mua

Đèn dầu thờ men lam Bát Tràng vẽ rồng phượng SG-ĐT27

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Rồng phượng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
858.000VND1.716.000VND
Đã bán 63
Chọn mua

Đèn dầu thờ men lam chân đồng vẽ sen dáng tống cột SG-ĐT26

858.000VND1.716.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Sen Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Đèn dầu thờ cúng men lam Bát Tràng dáng đĩa SG-ĐT25

352.000VND704.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
462.000VND944.000VND
Đã bán 74
Chọn mua

Đèn dầu men xanh bọc đồng Bát Tràng dáng quả hồng SG-ĐT24

462.000VND944.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men xanh bọc đồng...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 64
Chọn mua

Đèn dầu men lam bọc đồng dáng chân váy xanh SG-ĐT23

352.000VND704.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
572.000VND1.144.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Đèn dầu bát úp men xanh lam bọc đồng SG-ĐT22

572.000VND1.144.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men xanh lam bọc đồng...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 72
Chọn mua

Đèn thờ dầu men rạn vẽ chữ dáng chân trần chân đồng SG-ĐT21

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 70
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn chân đồng dáng vai vuông Bát Tràng SG-ĐT19

506.000VND1.012.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Đèn dầu tống cột men rạn giả cổ bọc đồng SG-ĐT20

506.000VND1.012.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
418.000VND836.000VND
Đã bán 64
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn bọc đồng cảnh đồng quê dáng đùi dế SG-ĐT18

418.000VND836.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 59
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn bọc đồng dáng trần vẽ rồng SG-ĐT17

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
460.000VND924.000VND
Đã bán 62
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn bọc đồng dáng quả lê SG-ĐT16

460.000VND924.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 66
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn bọc đồng dáng quả lê đĩa SG-ĐT15

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn bọc đồng...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Đèn dầu thờ dáng đèn đĩa men rạn cổ bọc đồng SG-ĐT14

352.000VND704.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 72
Chọn mua

Đèn dầu thờ chân váy tròn men rạn cổ bọc đồng SG-ĐT13

352.000VND704.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 74
Chọn mua

Đèn dầu men rạn bọc đồng vẽ rồng dáng trần SG-ĐT12

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn Họa tiết: Rồng...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 63
Chọn mua

Đèn dầu men rạn bọc đồng vẽ chữ dáng bầu SG-ĐT11

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
462.000VND924.000VND
Đã bán 72
Chọn mua

Đèn dầu men rạn bọc đồng dáng quả hồng sơn thủy hữu tình SG-ĐT10

462.000VND924.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn Họa tiết: Sơn thủy hữu tình...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
572.000VND1.144.000VND
Đã bán 54
Chọn mua

Đèn dầu bát úp men rạn giả cổ bọc đồng SG-ĐT09

572.000VND1.144.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
198.000VND396.000VND
Đã bán 86
Chọn mua

Đèn dầu Bát Tràng ba chân men rạn vẽ sơn thủy SG-ĐT08

198.000VND396.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn Họa tiết: Sơn thủy...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 64
Chọn mua

Cặp đèn dầu thờ men rạn bọc đồng vẽ sơn thủy dáng bầu SG-ĐT07

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn Họa tiết: Sơn thủy...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn bọc đồng dáng quả lê sơn thủy hữu tình SG-ĐT06

506.000VND1.012.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn Họa tiết: Sơn thủy hữu tình...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
2.350.000VND4.700.000VND
Đã bán 245
Chọn mua

Cặp lọ hoa Bát Tràng họa tiết tùng hạc men lam vẽ chỉ vàng SG-LHT17

2.350.000VND4.700.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ chỉ vàng Họa tiết: Tùng hạc...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
3.050.000VND6.100.000VND
Đã bán 192
Chọn mua

Cặp lọ hoa thờ thuận buồm xuôi gió men lam vẽ vàng SG-LHT16

3.050.000VND6.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Thuận buồm xuôi gió ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 156
Chọn mua

Cặp bình hoa Bát Tràng họa tiết sen chép men lam vẽ vàng SG-LHT15

300.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Sen chép...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
4.050.000VND8.100.000VND
Đã bán 109
Chọn mua

Cặp lọ hoa men lam vẽ vàng họa tiết bồ ô cảnh Hỷ Sự Lâm Môn SG-LHT14

4.050.000VND8.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Bồ ô cảnh Hỷ Sự ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.850.000VND6.050.000VND
Đã bán 135
Chọn mua

Cặp bình hoa thờ Bát Tràng họa tiết hoa sen men lam vẽ vàng SG-LHT13

1.850.000VND6.050.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Hoa sen...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
2.350.000VND4.650.000VND
Đã bán 114
Chọn mua

Cặp bình hoa họa tiết gà trống đại cát men lam vẽ vàng SG-LHT12

2.350.000VND4.650.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Gà trống đại cát...
Xóa
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Cặp bình hoa men lam vẽ vàng họa tiết công đào Bát Tràng SG-LHT11

Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Công đào...

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Được xếp hạng 0 5 sao
500.000VND1.000.000VND
Đã bán 27
Chọn mua

Cặp bình hoa họa tiết song long men lam vẽ vàng SG-LHT10

500.000VND1.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Song long...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
690.000VND750.000VND
Đã bán 16
Chọn mua

Nậm rượu dáng hồ lô họa tiết lưỡng long chầu nguyệt vẽ vàng SG-NRT08

690.000VND750.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Lưỡng long chầu nguyệt...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
200.000VND
Đã bán 40
Chọn mua

Bộ bát thờ Bát Tràng men lam vẽ vàng họa tiết hoa sen SG-BBT03

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Bát nắp thờ vẽ vàng họa tiết lưỡng long chầu nguyệt SG-BNT06

510.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000VND300.000VND
Đã bán 50
Chọn mua

Đèn dầu thờ men ngọc lục bảo họa tiết hoa sen khắc nổi SG-ĐT05

150.000VND300.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men ngọc lục bảo Họa tiết: Hoa sen...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND420.000VND
Đã bán 10
Chọn mua

Ống hương Bát Tràng họa tiết hoa sen men ngọc lục bảo SG-OH07

300.000VND420.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men ngọc lục bảo Họa tiết: Hoa sen...
Xóa
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Nậm rượu dáng bầu men ngọc lục bảo họa tiết hoa sen SG-NRT07

150.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men ngọc lục bảo Họa tiết: Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
430.000VND500.000VND
Đã bán 16
Chọn mua

Mâm bồng men ngọc lục bảo họa tiết rồng phượng SG-MBT06

430.000VND500.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men ngọc lục bảo Họa tiết: Rồng phượng...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
960.000VND
Đã bán 21
Chọn mua

Kỷ ngai 3 chén men ngọc lục bảo họa tiết cuốn thư SG-KT12

960.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men ngọc lục bảo Họa tiết: Cuốn thư...
Thêm vào giỏ

banner-do-tho-cung

Các bộ Đồ thờ cúng gốm sứ Bát Tràng – Hàm chứa giá trị tâm linh ý nghĩa

Đồ thờ cúng Bát Tràng từ xưa đến nay luôn được nhiều người đánh giá là đỉnh cao của đồ thờ cúng bằng gốm sứ tại Việt Nam. Mỗi bộ đồ thờ bao gồm rất nhiều phụ kiện khác nhau tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng của mỗi người. Hãy cùng Sàn Gốm Bát Tràng tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé!

Đồ thờ cúng gia tiênBan thờ Phật
Đồ thờ Thần Tài – Thổ ĐịaĐồ thờ cúng ông Táo

Các sản phẩm đồ thờ cúng Bát Tràng Sàn Gốm  thường có

Sản phẩm Kích cỡ Sản phẩm Kích cỡ 
Bộ Đỉnh HạcS1 , S2 , S3 , S4Mâm bồng  S1 , S2 , S3 , S4
Nậm rượu  S1 , S2 , S3 , S4Bát Hương H12 , H14 , H16, H18, H20
Lọ hoa H12 , H14 , H16, H18,H20 , H22, H26Chóe Thờ  S1 , S2 , S3 , S4
Kỷ thờ S1 , S2 , S3 , S4Đèn thờS1 , S2 , S3 , S4
Chân nếnS1 , S2 , S3 , S4Ống HươngS1 , S2 , S3 , S4

Đồ thờ cúng là gì?

Thờ cúng gia tiên là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đồ thờ cúng là những vật phẩm được bày trí trên ban thờ. Chúng được sử dụng nhằm mục đích phục vụ cho việc thờ cúng, hành lễ của gia chủ. Trong đó, mỗi vật phẩm sẽ có một công dụng khác nhau và mang một ý nghĩa riêng biệt.

Xem thêm : Bộ đồ thờ cúng gồm những gì 

 Cách sắp xếp di ảnh trên bàn thờ 

Ưu điểm của bộ đồ thờ cúng bằng gốm sứ Bát Tràng

Bộ Đồ thờ bằng gốm sứ Bát Tràng là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng ưu ái lựa chọn cho không gian thờ cúng vì nhiều ưu điểm vượt trội:

  • Được sản xuất thủ công 100%. Nguyên liệu chế tác là từ loại đất sét dẻo cao cấp (đất Cao Lanh). Trải qua quá trình nung ở nhiệt độ cao lên đến 1300 độ C. Vì vậy có độ bền chắc. Độ kết dính trong xương gốm cao nên không bị thấm nước.
  • Họa tiết, hoa văn trang trí như hoa sen, rồng phượng, công đào… được vẽ tay hoặc chạm, khắc, đắp nổi tinh xảo. Toát lên vẻ cổ kính, uy nghiêm. Mang đậm nét văn hóa Việt. Thể hiện những giá trị sống và giá trị tâm linh ý nghĩa.
  • Đồ thờ gốm Bát Tràng có đa dạng các loại men như men rạn, men lam, men ngọc lục bảo… Với nhiều sản phẩm, nhiều kích thước khác nhau nên giá thành cũng nhiều mức từ thấp đến cao. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn.
  • Bộ Đồ thờ Bát Tràng thể hiện đầy đủ 5 yếu tố của ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Được thiết kế chứa đựng nhiều ý nghĩa phong thủy. Mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Ý nghĩa của việc thờ cúng của người Việt

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên bắt nguồn từ quan niệm của người Việt về sự tồn tại của những linh hồn. Người Việt tin vào mối liên hệ mật thiết giữa những người đã khuất và còn sống. Những người đã khuất sẽ luôn hiện hữu để mang lại sự bình an, phúc lộc cho người còn sống.

Do đó, thờ cúng tổ tiên để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn đến người đã khuất. Bên cạnh đó, để con cháu nói lên những nguyện ước để được phù hộ độ trì.

Bộ đồ thờ cúng đầy đủ gồm những gì? Ý nghĩa của từng vật phẩm

Bát hương

Bát hương là vật phẩm quan trọng nhất trong mỗi bộ đồ thờ. Dùng để cắm hương khi cúng. Vị trí đặt ở chính giữ bàn thờ và trước lư đỉnh đồng.

Những nén hương thể hiện lòng thành hiếu thảo với tổ tiên và lời khấn cầu những điều tốt đẹp. Do đó, bát hương có ý nghĩa luôn hướng về tổ tiên và các bậc thần thánh.

Ống hương

Ống hương Bát Tràng là một món đồ có hình trụ dài. Chuyên dùng để đựng hương (nhang) trên bàn thờ. Giúp bàn thờ sạch sẽ và gọn gàng hơn.

Nó mang ý nghĩa tâm linh đó là việc bảo quản những nén hương giống như lưu giữ và gửi gắm lòng thành đến người đã khuất.

Bộ bát cúng

Bộ bát cúng cơm được dùng để đựng đồ ăn, cơm trắng dâng lên tổ tiên. Với mong muốn tổ tiên nơi chín suối có được bữa ăn no đủ đàng hoàng. Vì vậy, nó mang ý nghĩa chia sẻ những gì tốt đẹp nhất cho người thân thương.

Lọ hoa thờ

Trên mỗi bàn thờ thường sẽ có 1 đến 2 lọ hoa để cắm hoa tươi trong những ngày rằm, mùng một, hay lễ Tết. Lọ hoa tươi trên bàn thờ tạo cảm giác yên bình, thanh tịnh cho không gian thờ cúng.

Mâm bồng

Mâm bồng là một cái đĩa chân cao dùng để bày hoa quả, bánh kẹo hay tiền mã khi cúng. Thể hiện tấm lòng của người thờ cúng muốn dâng lên tổ tiên và chư vị thánh thần những điều tốt đẹp nhất. Bạn có thể chọn 1, 2 hoặc 3 mâm bồng tùy theo mong muốn và kích thước bàn thờ. 

Kỷ thờ

Trong bất kỳ nghi lễ cúng nào cũng đều có chén nước, trà hoặc rượu để dâng cúng. Kỷ chén được bày trí trên bàn thờ sẽ góp phần làm lễ cúng được trang trọng hơn.

Bộ kỷ chén có 2 loại là loại 3 chén và loại 5 chén. Loại 3 chén thể hiện sự thành tâm của gia chủ dâng lên 3 ngôi: Thần linh, gia tiên, bà cô ông mãnh. Còn loại 5 chén gồm 3 chén chính giữa dâng cho thần linh, 2 chén ở 2 bên lần lượt là dâng cho gia tiên và bà cô ông mãnh.

Đèn thờ

Công dụng của đèn thờ là để thắp sáng ban thờ hoặc dùng để đốt hương, vàng mã. Có thể dùng loại đèn dầu hoặc đèn điện. Đèn thờ thường được cháy liền mạch trong các nghi lễ của người Việt như Tết, Rằm hay 49 ngày sau đám tang.

Ý nghĩa tạo sự ấm cúng trên bàn thờ thiêng liêng. Soi sáng đường lối để mời tổ tiên về chung vui cùng con cháu. Bên cạnh đó. ánh sáng của đèn thờ tượng trưng cho hành Hỏa giúp cân bằng ngũ hành trên bàn thờ.

Chóe cúng

Chóe thờ dùng để đựng muối, gạo và nước sạch. Mong muốn người thân ở nơi suối vàng cũng có cuộc sống đủ đầy. Vì trong suy nghĩ của của người Việt, người chết đi vẫn còn tận hưởng cuộc sống ở bên kia. Bên cạnh đó, cũng thể hiện sự cầu mong tổ tiên phù hộ của gia chủ.

Bộ Đỉnh hạc

Bộ đôi chim Hạc đứng trên lưng rùa chầu hai bên đỉnh thờ. Mang lại sự kết hợp hài hòa giữa trời và đất. Chim Hạc có ý nghĩa thanh cao và trường tồn. Biểu tượng cho mong muốn có được cuộc sống trường thọ, ấm no, hạnh phúc.

Lư hương được đặt ở chính giữa bàn thờ, dùng để đốt trầm hương. Trên nắp đỉnh là hình ảnh con nghê với dáng vẻ oai nghiêm. Nó là biểu tượng của tứ linh giúp hóa giải hung khí, phù trợ cho gia chủ. Lư hương trên bàn thờ giúp thanh lọc không khí, góp phần tạo nên không gian thờ ấm cúng, thành kính.

Địa chỉ bán đồ thờ cúng gốm sứ Bát Tràng chất lượng, giá tốt

Mua đồ thờ gốm sứ Bát Tràng thì bạn nên tìm hiểu cẩn thận khi lựa chọn địa chỉ mua hàng để tránh mua phải hàng giả kém chất lượng.

Trong số các đơn vị uy tín hàng đầu toàn quốc hiện nay, Sàn Gốm Bát Tràng  được xem là một địa chỉ tin cậy dành cho quý khách muốn lựa chọn những mẫu đồ thờ đẹp, chất lượng với giá thành tốt nhất.

Đồng thời cung cấp nhiều sản phẩm với mẫu mã, kích thước khác nhau. Hình ảnh và thông tin được cung cấp đầy đủ trên website. Giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được những bộ đồ thờ phù hợp với nhu cầu.

Với việc sở hữu xưởng sản xuất quy mô lớn tại Bát Tràng, không qua trung gian hay đại lý nào khác. Cam kết sản phẩm chính hãng, uy tín và giá tận gốc.

Hãy liên hệ với Sàn Gốm để dễ dàng đặt mua đồ thờ cúng Bát Tràng Sàn Gốm

gốm sứ rẻ, đẹp, chất lượng!

    Đơn hàng trên 2.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán