Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chế tác đồ thờ
Họa tiết đồ thờ
Kích thước đồ thờ
số lượng
Chất liệu
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT49
Được xếp hạng 0 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 26
Chọn mua

Bộ đồ thờ lộc phát Bát Tràng cao cấp SG-BDT49

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen, Rồng...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT48
Được xếp hạng 4.50 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 34
Chọn mua

Bộ đồ thờ men lam cổ Bát Tràng cao cấp SG-BDT48

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen, Rồng...
Thêm vào giỏ
Giảm 24%
Mã SP: SG-BDT47
Được xếp hạng 4.33 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 16
Chọn mua

Bộ đồ thờ lam cổ hoa sen Bát Tràng SG-BDT47

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen, Rồng...
Thêm vào giỏ
Giảm 24%
Mã SP: SG-BDT46
Được xếp hạng 4.63 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 20
Chọn mua

Bộ đồ thờ hoa sen vàng kim Bát Tràng SG-BDT46

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT45
Được xếp hạng 4.63 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 15
Chọn mua

Bộ đồ thờ hoa sen vàng kim Bát Tràng SG-BDT45

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 24%
Mã SP: SG-BDT44
Được xếp hạng 4.86 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 18
Chọn mua

Bộ đồ thờ hoa sen Bát Tràng cao cấp SG-BDT44

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT43
Được xếp hạng 4.38 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 15
Chọn mua

Bộ đồ thờ hoa sen Bát Tràng cao cấp SG-BDT43

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 24%
Mã SP:
Được xếp hạng 4.29 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 21
Chọn mua

Bộ đồ thờ hoa sen Bát Tràng cao cấp SG-BDT42

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP:
Được xếp hạng 4.13 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 13
Chọn mua

Bộ đồ thờ rồng vàng phú quý vàng kim Bát Tràng SG-BDT41

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng vàng, Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT37
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 17
Chọn mua

Bộ đồ thờ rồng đắp nổi Bát Tràng cao cấp SG-BDT37

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng đắp nổi...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT36
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 12
Chọn mua

Bộ đồ thờ rồng đắp nổi Bát Tràng SG-BDT36

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng đắp nổi...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT68
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Bộ đồ thờ rồng đắp nổi Bát Tràng SG-BDT68

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi Họa tiết: Rồng...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT34
Được xếp hạng 3.80 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 13
Chọn mua

Bộ đồ thờ phú quý vàng kim Bát Tràng SG-BDT34

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng chầu, Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 24%
Mã SP: SG-BDT33
Được xếp hạng 4.60 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 9
Chọn mua

Bộ đồ thờ phú quý vàng kim Bát Tràng SG-BDT33

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng chầu, Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT32
Được xếp hạng 3.00 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 11
Chọn mua

Bộ đồ thờ phú quý vàng kim Bát Tràng SG-BDT32

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng chầu, Hoa sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 24%
Mã SP: SG-BDT31
Được xếp hạng 4.40 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 7
Chọn mua

Bộ đồ thờ phú quý vàng kim Bát Tràng SG-BDT31

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng chầu, Hoa Sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 24%
Mã SP: SG-BDT30
Được xếp hạng 4.00 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 13
Chọn mua

Bộ đồ thờ phú quý Bát Tràng SG-BDT30

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng chầu, Hoa Sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT69
Được xếp hạng 4.00 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Bộ đồ thờ rồng đắp nổi ngũ long Bát Tràng SG-BDT69

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi, Vẽ vàng Họa tiết: Rồng...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT70
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Bộ đồ thờ rồng nổi ngũ long Bát Tràng SG-BDT70

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi, Vẽ vàng Họa tiết: Rồng...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG - BDT29
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 8
Chọn mua

Bộ đồ thờ phúc lộc Bát Tràng SG-BDT29

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng chầu, Hoa Sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT28
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 7
Chọn mua

Bộ đồ thờ nổi tài vượng Bát Tràng SG-BDT28

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng chầu, mặt nguyệt...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT73
Được xếp hạng 4.00 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Bộ đồ thờ rồng vàng Phú Quý vẽ vàng kim SG-BDT73

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi Họa tiết: Phú Quý...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT74
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Bộ đồ thờ rồng vàng Phú Quý vàng kim Bát Tràng SG-BDT74

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi Họa tiết: Tài Vượng...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT27
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 10
Chọn mua

Bộ đồ thờ nổi tài vượng Bát Tràng SG-BDT27

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Rồng chầu, mặt nguyệt...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT26
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Bộ đồ thờ như ý men dong cổ Bát Tràng SG-BDT26

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Như ý, Hoa Sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT75
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Bộ đồ thờ men lam Tài Vượng Bát Tràng SG-BDT75

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi Họa tiết: Tài Vượng...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT25
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Bộ đồ thờ Như Ý men dong cổ SG-BDT25

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Như Ý...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT24
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 3
Chọn mua

Bộ đồ thờ men lam Ngũ Phúc SG-BDT24

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Ngũ Phúc...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT23
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Bộ đồ thờ men lam Ngũ Phúc SG-BDT23

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Ngũ Phúc...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT22
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Bộ đồ thờ hoa sen men lam Bát Tràng SG-BDT22

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa Sen...
Thêm vào giỏ
Giảm 3%
Mã SP: SG-BDT21
Được xếp hạng 4.33 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Bộ đồ thờ vẽ Rồng men lam vẽ Vàng Bát Tràng SG-BDT21

10.220.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ vàng Họa tiết: Rồng, Sen...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT20
Được xếp hạng 4.25 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Bộ đồ thờ Rồng nổi men lam Bát Tràng SG-BDT20

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi Họa tiết: Rồng...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT19
Được xếp hạng 4.75 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Bộ đồ thờ Rồng nổi Ngũ Long men lam Bát Tràng SG-BDT19

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi Họa tiết: Rồng, Ngũ Long...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT18
Được xếp hạng 3.75 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 3
Chọn mua

Bộ đồ thờ Rồng nổi Ngũ Long vẽ Vàng men lam Bát Tràng SG-BDT18

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi, Vẽ Vàng Họa tiết: Rồng, Ngũ Long...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT17
Được xếp hạng 4.00 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Bộ đồ thờ Rồng nổi Ngũ long men Dong cổ Bát Tràng SG-BDT17

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi Họa tiết: Rồng, Ngũ Long...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT16
Được xếp hạng 4.25 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 7
Chọn mua

Bộ đồ thờ Rồng nổi men lam vẽ Vàng Bát Tràng SG-BDT16

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi, Vẽ vàng Họa tiết: Rồng...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT15
Được xếp hạng 4.50 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Bộ đồ thờ Rồng nổi men Dong cổ Bát Tràng SG-BDT15

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi Họa tiết: Rồng...
Thêm vào giỏ
Giảm 11%
Mã SP: SG-BDT14
Được xếp hạng 4.25 5 sao
2.235.000VND
Đã bán 3
Chọn mua

Bộ đồ thờ Phú Quý men lam Bát Tràng SG-BDT14

2.235.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen, Lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT13
Được xếp hạng 4.50 5 sao
10.160.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Bộ đồ thờ Phú Quý men lam vẽ vàng cao cấp SG-BDT13

10.160.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ vàng Họa tiết: Hoa sen, lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT12
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.985.000VND
Đã bán 7
Chọn mua

Bộ đồ thờ Phú lộc men lam "Lưỡng long chầu nguyệt" SG-BDT12

1.985.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen, lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT11
Được xếp hạng 4.25 5 sao
22.000.000VND
Đã bán 7
Chọn mua

Bộ đồ thờ đắp nổi Tài Vượng men lam Bát Tràng SG-BDT11

22.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi Họa tiết: Lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT10
Được xếp hạng 4.25 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 3
Chọn mua

Bộ đồ thờ đắp nổi Tài Vượng men lam vẽ vàng kim SG-BDT10

30.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Đắp nổi Họa tiết: Lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT09
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.765.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Bộ đồ thờ Như ý men dong cổ Bát Tràng SG-BDT09

3.765.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen, Lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT08
Được xếp hạng 4.00 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 8
Chọn mua

Bộ đồ thờ Ngũ phú men lý "Lưỡng long chầu nguyệt" SG-BDT08

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen, Lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT07
Được xếp hạng 4.50 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 6
Chọn mua

Bộ đồ thờ men lý họa tiết "Lưỡng long chầu nguyệt" SG-BDT07

8.000.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen, Lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT06
Được xếp hạng 4.00 5 sao
9.400.000VND
Đã bán 7
Chọn mua

Bộ đồ thờ lộc phát vẽ vàng cao cấp Bát Tràng SG-BDT06

9.400.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ vàng Họa tiết: Hoa sen, Lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT05 
Được xếp hạng 3.50 5 sao
1.985.000VND
Đã bán 8
Chọn mua

Bộ đồ thờ Lộc phát men lam Bát Tràng SG-BDT05

1.985.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen, Lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BDT04
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.500.000VND
Đã bán 3
Chọn mua

Bộ đồ thờ Lam cổ men lam vẽ rồng Bát Tràng SG-BDT04

8.500.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Vẽ tay Họa tiết: Hoa sen, Lưỡng long chầu nguyệt...
Thêm vào giỏ

Các bộ Đồ thờ cúng gốm sứ Bát Tràng – Hàm chứa giá trị tâm linh ý nghĩa

Đồ thờ cúng Bát Tràng từ xưa đến nay luôn được nhiều người đánh giá là đỉnh cao của đồ thờ cúng bằng gốm sứ tại Việt Nam. Mỗi bộ đồ thờ bao gồm rất nhiều phụ kiện khác nhau tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng của mỗi người. Hãy cùng Sàn Gốm Bát Tràng tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé!

Đồ thờ cúng gia tiênBan thờ Phật
Đồ thờ Thần Tài – Thổ ĐịaĐồ thờ cúng ông Táo

Các sản phẩm đồ thờ cúng Bát Tràng Sàn Gốm  thường có

Sản phẩm Kích cỡ Sản phẩm Kích cỡ 
Bộ Đỉnh HạcS1 , S2 , S3 , S4Mâm bồng  S1 , S2 , S3 , S4
Nậm rượu  S1 , S2 , S3 , S4Bát Hương H12 , H14 , H16, H18, H20
Lọ hoa H12 , H14 , H16, H18,H20 , H22, H26Chóe Thờ  S1 , S2 , S3 , S4
Kỷ thờ S1 , S2 , S3 , S4Đèn thờS1 , S2 , S3 , S4
Chân nếnS1 , S2 , S3 , S4Ống HươngS1 , S2 , S3 , S4

Đồ thờ cúng là gì?

Thờ cúng gia tiên là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đồ thờ cúng là những vật phẩm được bày trí trên ban thờ. Chúng được sử dụng nhằm mục đích phục vụ cho việc thờ cúng, hành lễ của gia chủ. Trong đó, mỗi vật phẩm sẽ có một công dụng khác nhau và mang một ý nghĩa riêng biệt.

Xem thêm : Bộ đồ thờ cúng gồm những gì 

 Cách sắp xếp di ảnh trên bàn thờ 

Ưu điểm của bộ đồ thờ cúng bằng gốm sứ Bát Tràng

Bộ Đồ thờ bằng gốm sứ Bát Tràng là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng ưu ái lựa chọn cho không gian thờ cúng vì nhiều ưu điểm vượt trội:

  • Được sản xuất thủ công 100%. Nguyên liệu chế tác là từ loại đất sét dẻo cao cấp (đất Cao Lanh). Trải qua quá trình nung ở nhiệt độ cao lên đến 1300 độ C. Vì vậy có độ bền chắc. Độ kết dính trong xương gốm cao nên không bị thấm nước.
  • Họa tiết, hoa văn trang trí như hoa sen, rồng phượng, công đào… được vẽ tay hoặc chạm, khắc, đắp nổi tinh xảo. Toát lên vẻ cổ kính, uy nghiêm. Mang đậm nét văn hóa Việt. Thể hiện những giá trị sống và giá trị tâm linh ý nghĩa.
  • Đồ thờ gốm Bát Tràng có đa dạng các loại men như men rạn, men lam, men ngọc lục bảo… Với nhiều sản phẩm, nhiều kích thước khác nhau nên giá thành cũng nhiều mức từ thấp đến cao. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn.
  • Bộ Đồ thờ Bát Tràng thể hiện đầy đủ 5 yếu tố của ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Được thiết kế chứa đựng nhiều ý nghĩa phong thủy. Mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Ý nghĩa của việc thờ cúng của người Việt

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên bắt nguồn từ quan niệm của người Việt về sự tồn tại của những linh hồn. Người Việt tin vào mối liên hệ mật thiết giữa những người đã khuất và còn sống. Những người đã khuất sẽ luôn hiện hữu để mang lại sự bình an, phúc lộc cho người còn sống.

Do đó, thờ cúng tổ tiên để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn đến người đã khuất. Bên cạnh đó, để con cháu nói lên những nguyện ước để được phù hộ độ trì.

Bộ đồ thờ cúng đầy đủ gồm những gì? Ý nghĩa của từng vật phẩm

Bát hương

Bát hương là vật phẩm quan trọng nhất trong mỗi bộ đồ thờ. Dùng để cắm hương khi cúng. Vị trí đặt ở chính giữ bàn thờ và trước lư đỉnh đồng.

Những nén hương thể hiện lòng thành hiếu thảo với tổ tiên và lời khấn cầu những điều tốt đẹp. Do đó, bát hương có ý nghĩa luôn hướng về tổ tiên và các bậc thần thánh.

Ống hương

Ống hương Bát Tràng là một món đồ có hình trụ dài. Chuyên dùng để đựng hương (nhang) trên bàn thờ. Giúp bàn thờ sạch sẽ và gọn gàng hơn.

Nó mang ý nghĩa tâm linh đó là việc bảo quản những nén hương giống như lưu giữ và gửi gắm lòng thành đến người đã khuất.

Bộ bát cúng

Bộ bát cúng cơm được dùng để đựng đồ ăn, cơm trắng dâng lên tổ tiên. Với mong muốn tổ tiên nơi chín suối có được bữa ăn no đủ đàng hoàng. Vì vậy, nó mang ý nghĩa chia sẻ những gì tốt đẹp nhất cho người thân thương.

Lọ hoa thờ

Trên mỗi bàn thờ thường sẽ có 1 đến 2 lọ hoa để cắm hoa tươi trong những ngày rằm, mùng một, hay lễ Tết. Lọ hoa tươi trên bàn thờ tạo cảm giác yên bình, thanh tịnh cho không gian thờ cúng.

Mâm bồng

Mâm bồng là một cái đĩa chân cao dùng để bày hoa quả, bánh kẹo hay tiền mã khi cúng. Thể hiện tấm lòng của người thờ cúng muốn dâng lên tổ tiên và chư vị thánh thần những điều tốt đẹp nhất. Bạn có thể chọn 1, 2 hoặc 3 mâm bồng tùy theo mong muốn và kích thước bàn thờ. 

Kỷ thờ

Trong bất kỳ nghi lễ cúng nào cũng đều có chén nước, trà hoặc rượu để dâng cúng. Kỷ chén được bày trí trên bàn thờ sẽ góp phần làm lễ cúng được trang trọng hơn.

Bộ kỷ chén có 2 loại là loại 3 chén và loại 5 chén. Loại 3 chén thể hiện sự thành tâm của gia chủ dâng lên 3 ngôi: Thần linh, gia tiên, bà cô ông mãnh. Còn loại 5 chén gồm 3 chén chính giữa dâng cho thần linh, 2 chén ở 2 bên lần lượt là dâng cho gia tiên và bà cô ông mãnh.

Đèn thờ

Công dụng của đèn thờ là để thắp sáng ban thờ hoặc dùng để đốt hương, vàng mã. Có thể dùng loại đèn dầu hoặc đèn điện. Đèn thờ thường được cháy liền mạch trong các nghi lễ của người Việt như Tết, Rằm hay 49 ngày sau đám tang.

Ý nghĩa tạo sự ấm cúng trên bàn thờ thiêng liêng. Soi sáng đường lối để mời tổ tiên về chung vui cùng con cháu. Bên cạnh đó. ánh sáng của đèn thờ tượng trưng cho hành Hỏa giúp cân bằng ngũ hành trên bàn thờ.

Chóe cúng

Chóe thờ dùng để đựng muối, gạo và nước sạch. Mong muốn người thân ở nơi suối vàng cũng có cuộc sống đủ đầy. Vì trong suy nghĩ của của người Việt, người chết đi vẫn còn tận hưởng cuộc sống ở bên kia. Bên cạnh đó, cũng thể hiện sự cầu mong tổ tiên phù hộ của gia chủ.

Bộ Đỉnh hạc

Bộ đôi chim Hạc đứng trên lưng rùa chầu hai bên đỉnh thờ. Mang lại sự kết hợp hài hòa giữa trời và đất. Chim Hạc có ý nghĩa thanh cao và trường tồn. Biểu tượng cho mong muốn có được cuộc sống trường thọ, ấm no, hạnh phúc.

Lư hương được đặt ở chính giữa bàn thờ, dùng để đốt trầm hương. Trên nắp đỉnh là hình ảnh con nghê với dáng vẻ oai nghiêm. Nó là biểu tượng của tứ linh giúp hóa giải hung khí, phù trợ cho gia chủ. Lư hương trên bàn thờ giúp thanh lọc không khí, góp phần tạo nên không gian thờ ấm cúng, thành kính.

Địa chỉ bán đồ thờ cúng gốm sứ Bát Tràng chất lượng, giá tốt

Mua đồ thờ gốm sứ Bát Tràng thì bạn nên tìm hiểu cẩn thận khi lựa chọn địa chỉ mua hàng để tránh mua phải hàng giả kém chất lượng.

Trong số các đơn vị uy tín hàng đầu toàn quốc hiện nay, Sàn Gốm Bát Tràng  được xem là một địa chỉ tin cậy dành cho quý khách muốn lựa chọn những mẫu đồ thờ đẹp, chất lượng với giá thành tốt nhất.

Đồng thời cung cấp nhiều sản phẩm với mẫu mã, kích thước khác nhau. Hình ảnh và thông tin được cung cấp đầy đủ trên website. Giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được những bộ đồ thờ phù hợp với nhu cầu.

Với việc sở hữu xưởng sản xuất quy mô lớn tại Bát Tràng, không qua trung gian hay đại lý nào khác. Cam kết sản phẩm chính hãng, uy tín và giá tận gốc.

Hãy liên hệ với Sàn Gốm để dễ dàng đặt mua đồ thờ cúng Bát Tràng Sàn Gốm

gốm sứ rẻ, đẹp, chất lượng!

    Đơn hàng trên 5.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán
*/