Chọn mức giá:
Bộ lọc
Kiểu dáng heo đất
Giảm 14%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
242.000VND
Đã bán 46
Chọn mua

Ống tiết kiệm hình heo đội mũ con trai cute SG_HĐ43

242.000VND
Chất liệu: gốm sứ Hoạ tiết:heo đội mũ...
Thêm vào giỏ
Giảm 25%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
165.000VND
Đã bán 153
Chọn mua

Ống tiết kiệm hình heo con vẽ hoa ngộ nghĩnh màu đỏ SG_HĐ42

165.000VND
Chất liệu: gốm sứ Hoạ tiết: hình heo vẽ hoa  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 25%
Được xếp hạng 0 5 sao
165.000VND
Đã bán 140
Chọn mua

Ống tiết kiệm hình heo con vẽ hoa ngộ nghĩnh SG_HĐ41

165.000VND
Chất liệu: gốm sứ Hoạ tiết: hình heo vẽ hoa  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 16%
Được xếp hạng 0 5 sao
242.000VND
Đã bán 120
Chọn mua

Ống tiết kiệm hình heo con đội mũ ngủ gật ngộ nghĩnh SG_HĐ40

242.000VND
Chất liệu: gốm sứ Hoạ tiết: hình heo đội mũ len  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 21%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
198.000VND
Đã bán 39
Chọn mua

Ống tiết kiệm hình chú hổ vàng dễ thương SG_HĐ39

198.000VND
Chất liệu: gốm sứ Hoạ tiết: hình hổ con  ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
210.000VND
Đã bán 199
Chọn mua

Heo đất dễ thương hình minion giá rẻ SG-HĐ38

210.000VND
Heo đất dễ thương hình minion giá rẻ SG-HĐ38...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
220.000VND
Đã bán 169
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm chổng mông màu trắng dễ thương SG-HĐ37

220.000VND
Heo đất tiết kiệm chổng mông màu trắng dễ thương SG-HĐ37...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 156
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu cam SG-HĐ36

200.000VND
Xuất xứ : Bát Tràng Kích thước : Cao ..... Ngang Công dụng : Ống tiết kiệm ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 88
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu đỏ SG-HĐ35

200.000VND
Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu đỏ SG-HĐ35...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 97
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu hồng SG-HĐ34

200.000VND
Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu hồng SG-HĐ34...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 143
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu trắng SG-HĐ33

200.000VND
Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu trắng SG-HĐ33...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 105
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu vàng SG-HĐ32

200.000VND
Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu vàng SG-HĐ32...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 101
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu xanh lá SG-HĐ31

200.000VND
Heo đất tiết kiệm hình máy bay màu xanh lá SG-HĐ31...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
250.000VND
Đã bán 100
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm màu đỏ vẽ chữ lộc dễ thương SG-HĐ30

250.000VND
Heo đất tiết kiệm màu đỏ vẽ chữ lộc dễ thương SG-HĐ30...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
300.000VND
Đã bán 99
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm màu vàng vẽ chữ lộc SG-HĐ29

300.000VND
Heo đất tiết kiệm màu vàng vẽ chữ lộc SG-HĐ29...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
260.000VND
Đã bán 124
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm ngẩng đầu màu xanh vẽ chữ lộc SG-HĐ28

260.000VND
Heo đất tiết kiệm ngẩng đầu màu xanh vẽ chữ lộc SG-HĐ28...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
340.000VND
Đã bán 102
Chọn mua

Heo đất vàng thắt nơ đỏ vẽ hoa đào gốm sứ SG-HĐ27

340.000VND
Heo đất vàng thắt nơ đỏ vẽ hoa đào gốm sứ SG-HĐ27...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
90.000VND
Đã bán 78
Chọn mua

Ống heo đất tiết kiệm màu hồng SG-HĐ26

90.000VND
Ống heo đất tiết kiệm màu hồng SG-HĐ26...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
180.000VND
Đã bán 59
Chọn mua

Ống heo tiết kiệm chuột vàng bằng gốm sứ SG-HĐ24

180.000VND
Ống heo tiết kiệm chuột vàng bằng gốm sứ SG-HĐ24...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 78
Chọn mua

Ống tiết kiệm dễ thương hình heo đốm màu cam SG-HĐ23

80.000VND
Ống tiết kiệm dễ thương hình heo đốm màu cam SG-HĐ23...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 98
Chọn mua

Ống tiết kiệm dễ thương hình heo đốm màu đỏ SG-HĐ22

80.000VND
Ống tiết kiệm dễ thương hình heo đốm màu đỏ SG-HĐ22...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 113
Chọn mua

Ống tiết kiệm dễ thương hình heo đốm màu trắng SG-HĐ21

80.000VND
Ống tiết kiệm dễ thương hình heo đốm màu trắng SG-HĐ21...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.00 5 sao
80.000VND
Đã bán 155
Chọn mua

Ống tiết kiệm dễ thương hình heo đốm màu vàng SG-HĐ20

80.000VND
Ống tiết kiệm dễ thương hình heo đốm màu vàng SG-HĐ20...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
220.000VND
Đã bán 125
Chọn mua

Ống heo đất tiết kiệm pikachu pokemon SG-HĐ19

220.000VND
Ống heo đất tiết kiệm pikachu pokemon SG-HĐ19...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
330.000VND
Đã bán 145
Chọn mua

Heo đất dễ thương bằng gốm sứ màu xanh đỏ SG-HĐ18

330.000VND
Heo đất dễ thương bằng gốm sứ màu xanh đỏ SG-HĐ18  ...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
220.000VND
Đã bán 143
Chọn mua

Ống tiết kiệm heo thể thao màu đỏ Bát Tràng SG-HĐ17

220.000VND
Ống tiết kiệm heo chổng mông màu đỏ Bát Tràng SG-HĐ17...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
130.000VND
Đã bán 127
Chọn mua

Ống tiết kiệm dáng chó đốm gốm sứ Bát Tràng SG-HĐ16

130.000VND
Ống tiết kiệm dáng chó đốm gốm sứ Bát Tràng SG-HĐ16...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
150.000VND
Đã bán 118
Chọn mua

Ống heo đất tiết kiệm hình cử nhân SG-HĐ14

150.000VND
Ống heo đất tiết kiệm hình cử nhân SG-HĐ14...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 162
Chọn mua

Ống heo sứ tiết kiệm màu trắng hoạ tiết nơ đỏ SG-HĐ13

200.000VND
Ống heo sứ tiết kiệm màu trắng hoạ tiết nơ đỏ SG-HĐ13...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
90.000VND
Đã bán 159
Chọn mua

Ống heo đất tiết kiệm màu hồng dễ thương SG-HĐ11

90.000VND
Ống heo đất tiết kiệm màu hồng dễ thương SG-HĐ11...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
90.000VND
Đã bán 201
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm gấu pooh đáng yêu SG-HĐ10

90.000VND
Heo đất tiết kiệm gấu pooh đáng yêu SG-HĐ10...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
90.000VND
Đã bán 158
Chọn mua

Heo đất tiết kiệm ông già Noel Merry Christmas SG-HĐ09

90.000VND
Heo đất tiết kiệm ông già Noel Merry Christmas SG-HĐ09...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Ống tiết kiệm hình heo đất "ironman'' chất liệu gốm sứ SG-HĐ08

90.000VND
Ống tiết kiệm hình heo đất “ironman” chất liệu gốm sứ SG-HĐ08...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 120
Chọn mua

Ống tiết kiệm hình heo đốm gốm sứ Bát Tràng SG-HĐ06

80.000VND
Ống tiết kiệm hình heo đốm gốm sứ Bát Tràng SG-HĐ06...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Ống heo đất tiết kiệm màu đỏ có họa tiết chữ "Lộc'' SG-HĐ05

450.000VND
Ống heo đất tiết kiệm màu đỏ có họa tiết chữ “Lộc” SG-HĐ05...
Thêm vào giỏ
Giảm 18%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
450.000VND
Đã bán 16
Chọn mua

Ống heo tiết kiệm màu đỏ họa tiết "Phúc-Lộc'' SG-HĐ04

450.000VND
Ống heo tiết kiệm màu đỏ họa tiết “Phúc-Lộc” SG-HĐ04  ...
Thêm vào giỏ
Chọn mua

Ống heo tiết kiệm màu trắng họa tiết chữ "Lộc'' vẽ tay SG-HĐ03

200.000VND
Ống heo tiết kiệm màu trắng họa tiết chữ “Lộc” vẽ tay SG-HĐ03...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
220.000VND
Đã bán 201
Chọn mua

Ống tiết kiệm heo thể thao màu vàng gốm sứ SG-HĐ02

220.000VND
Chế tác: Thủ công Màu sắc : Vàng, Đỏ Xuất xứ : Bát Tràng...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
120.000VND
Đã bán 100
Chọn mua

Ống tiết kiệm hình gấu trúc gốm sứ Bát Tràng SG-HĐ01

120.000VND
Ống tiết kiệm hình gấu trúc gốm sứ Bát Tràng SG-HĐ01...
Thêm vào giỏ

Heo đất tiết kiệm Bát Tràng – Ống tiết kiệm đẹp, nhiều mẫu mã, giá rẻ

Heo đất tiết kiệm là một vật vô cùng gần gũi và thân quen với mọi người. Đặc biệt là những trẻ nhỏ. Nuôi heo tiết kiệm không chỉ là một trò chơi đơn thuần mà còn là cách để nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm của mỗi người. Hãy cùng Gốm sứ Bát Tràng Sàn Gốm tìm hiểu về những mẫu heo đất dễ thương này nhé!

Heo đất tiết kiệm là gì?

Ống heo tiết kiệm gốm sứ là vật có phần bụng rỗng to để chứa đựng những khoản tiền tiết kiệm. Đồng thời có thể dùng để trang trí cho không gian sống thêm phần tươi vui hay làm quà tặng dễ thương và ý nghĩa cho các bé.

Tiết kiệm là thói quen tốt mà nhiều người thường áp dụng trong cuộc sống để có một khoản tiền dự trữ và có thể sử dụng nó trong những trường hợp cần thiết. Vì vậy, heo đất tiết kiệm là cách khá phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Bất kỳ ai từ trẻ nhỏ đến người lớn đều có thể dùng những ống heo tiết kiệm bởi đây là phương pháp tiết kiệm dễ dàng, nhanh chóng và tiện dụng nhất.

Ý nghĩa của ống heo tiết kiệm?

Heo đất là một “ngân hàng” tí hon để mọi người, đặc biệt là các bé rèn luyện tính tiết kiệm, tích lũy tiền bạc cho một mục đích khác. Chúng ta có thể mua cho bé vài chú heo tiết kiệm cho nhiều mục đích khác nhau. Qua việc nuôi heo tiết kiệm, những đứa trẻ sẽ ý thức được sự quan trọng của đồng tiền và dần học được cách chi tiêu hợp lý. Các bé sẽ biết trân trọng đồ chơi và thức ăn mình có hơn.

Ngoài ra, khi bắt đầu có tài sản trong tay, chúng ta có thể hướng dẫn bé dùng tiền để giúp đỡ những bạn khó khăn hơn mình. Hoặc đôi khi, mẹ cũng có thể hướng dẫn bé cách dùng tiền để mua quà sinh nhật cho anh chị em, bạn bè. Những hoạt động nhỏ như vậy cũng sẽ giúp bé hình thành thói quen biết chia sẻ, biết quan tâm đến người khác.

Đặc biệt, khi đi học chúng ta thường bỏ tiền vào lợn đất tiết kiệm chung của lớp. Để cuối năm mở tiệc liên hoan, mua quà cho thầy cô giáo hoặc dùng tiền đó ủng hộ những người khó khăn.

Có trong tay một chú heo đất tiết kiệm đồng nghĩa với việc bạn đang sở hữu một tài sản và bạn có nghĩa vụ phải quản lý, bảo vệ nó. Đó cũng là cách để cho bạn biết tính tự giác và trách nhiệm.

Trong đầu bạn sẽ bắt đầu hình thành tư duy tự chủ. Với thói quen đó thì sẽ dễ dàng trở thành một người trưởng thành và tự lập sau này.

Đặc điểm của heo đất tiết kiệm bằng gốm sứ Bát Tràng

Mẫu mã đa dạng với nhiều kích thước

Ống heo tiết kiệm được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như nhựa, thuỷ tinh, gốm sứ… Trong đó, những chú heo đất dễ thương bằng gốm sứ vẫn luôn được hầu hết mọi người yêu thích lựa chọn. Là dòng sản phẩm bán chạy nhất.

Bởi lẽ heo đất tiết kiệm có đa dạng mẫu mã. Với hình dáng ngộ nghĩnh của những chú mèo, chú cún, máy bay, những loài vật hoặc nhân vật hoạt hình cực kỳ quen thuộc. Từ những chú heo đất mini đến những chú heo đất tiết kiệm cỡ lớn. Kết hợp với những màu sắc và hoạ tiết xinh xắn khác nhau.

Chất lượng gốm sứ Bát Tràng cao cấp

Heo đất tiết kiệm được chế tác bán thủ công tại làng nghề gốm sứ cổ truyền Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Với lịch sử hơn 700 năm hình thành và phát triển, mang đến những sản phẩm đạt chất lượng tuyệt vời, có giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ cao.

Được nung ở nhiệt độ cao từ 1200 độ C – 1300 độ C. Khử hết chì và các độc tố gây hại khác nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Heo đất tiết kiệm Bát Tràng có độ bền cao.

Bề mặt men bóng loáng, căng mịn. Dễ lau chùi khi dính bụi bẩn. Họa tiết trang trí được vẽ bởi bàn tay điêu luyện. Khắc họa hình ảnh tinh tế, sắc sảo đầy nghệ thuật. Màu men bền màu theo thời gian, không bị nhòe màu, không phai màu.

Giá thành hợp lý

Với chất lượng và thiết kế tuyệt vời như kể trên, giá của heo đất Bát Tràng rất hợp lý. Chỉ từ vài chục ngàn bạn đã sở hữu được một chú heo đất giá rẻ nhỏ xinh. Đặc biệt, nếu doanh nghiệp hay các tổ chức có nhu cầu mua heo đất tiết kiệm số lượng lớn, sẽ nhận được chiết khấu hấp dẫn giúp tiết kiệm chi phí.

Dễ dàng in ấn logo làm quà tặng số lượng lớn

Trong những dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu, tết cổ truyền, ngày sinh nhật, hoặc những chương trình sự kiện dành cho các bé, những chú heo đất đẹp in logo thường được ưu tiên lựa chọn làm quà tặng. Bởi kiểu dáng đa dạng mà nhiều mức giá giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đồng thời, có ý nghĩa và giá trị sử dụng cao. Đặc biệt, in logo giúp quảng bá hình ảnh, tên tuổi cho doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm.

Đặc biệt, với xưởng in công suất lớn, cùng các trang thiết bị máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ in ấn tiên tiến. Như in decal, in chuyển nhiệt, in lưới, in trong men… Cam kết logo in trên sản phẩm sau khi ra lò sẽ chuẩn màu, bền mãi theo thời gian.

Giá heo đất tiết kiệm bằng gốm sứ Bát Tràng

Loại heo đấtKhoảng giá
Heo đất tiết kiệm mini70.000đ
Ống heo tiết kiệm hình siêu anh hùng90.000đ
Ống heo tiết kiệm hình máy bay200.000đ
Heo đất tiết kiệm cỡ vừa110.000đ – 500.000đ
Heo đất tiết kiệm cỡ lớn500.000đ – 2.000.000đ

Địa chỉ mua heo đất tiết kiệm gốm sứ chất lượng, giá rẻ

Là một trong những đơn vị chuyên sản xuất các dòng sản phẩm gốm sứ Bát Tràng chính hãng, Sàn Gốm sẽ là điểm dừng chân lý tưởng để bạn tìm thấy những mẫu ống heo tiết kiệm có chất lượng cao với giá thành rẻ. Đặc biệt đối với những khách hàng đang có nhu cầu mua heo đất tiết kiệm gốm sứ với số lượng lớn

Sàn Gốm sở hữu xưởng sản xuất quy mô lớn cùng đội ngũ có tay nghề cao. Sẵn sàng sản xuất heo đất tiết kiệm theo yêu cầu trọn gói từ A – Z chuyên nghiệp. Chủ động trong tất cả các khâu. Đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng Bát Tràng chất lượng cao. Được trau chuốt tinh xảo trong từng chi tiết, vô cùng đẹp mắt.

Với bài chia sẻ trên của Sàn Gốm, hy vọng bạn sẽ hiểu hơn về ý nghĩa và đặc điểm nổi bật của heo đất tiết kiệm. Cũng như biết được địa chỉ mua heo đất tiết kiệm giá rẻ, chất lượng cao, Cùng những mẫu mã đa dạng cho bạn tha hồ lựa chọn.

    Đơn hàng trên 0VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán