Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chất liệu
Họa tiết bình hoa
Kiểu dáng bình hoa
Kích thước bình hoa
Màu sắc tượng sứ decor
Giảm 17%
Mã SP: SG-LHC37
Được xếp hạng 0 5 sao
480.000VND
Đã bán 32
Chọn mua

Lọ hoa men gốm trắng Bát Tràng dáng trụ cổ thấp SG-LHC37

480.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Trắng  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 15%
Mã SP: SG-LHC36
Được xếp hạng 0 5 sao
810.000VND
Đã bán 34
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng mai bình họa tiết lá đắp nổi SG-LHC36

810.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Đen Họa tiết: Nhành lá  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 13%
Mã SP: SG-LHC35
Được xếp hạng 0 5 sao
540.000VND
Đã bán 24
Chọn mua

Lọ hoa men cổ dáng độc lạ họa tiết hoa sen đắp nổi SG-LHC35

540.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Vàng Họa tiết: Hoa sen  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LHC34
Được xếp hạng 0 5 sao
480.000VND
Đã bán 21
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng trụ cổ thấp SG-LHC34

480.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Vàng  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 32%
Mã SP: SG-LHC33
Được xếp hạng 0 5 sao
420.000VND
Đã bán 36
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng khía khế SG-LHC33

420.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Vàng  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 16%
Mã SP: SG-LHC32
Được xếp hạng 0 5 sao
630.000VND
Đã bán 28
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng củ tỏi SG-LHC32

630.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Vàng  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 13%
Mã SP: SG- LHC31
Được xếp hạng 0 5 sao
540.000VND
Đã bán 26
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng chày SG-LHC31

540.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Nâu đất  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-BH192
Được xếp hạng 0 5 sao
280.000VND
Đã bán 56
Chọn mua

Lọ hoa men cổ vàng dáng bí họa tiết hoa sen hồng SG-BH192

280.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu vàng Kích thước: Chiều cao: 28 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 30%
Mã SP: SG-BH191
Được xếp hạng 0 5 sao
140.000VND
Đã bán 58
Chọn mua

Lọ hoa dáng ống nhỏ họa tiết hoa sen vẽ tay SG-BH191

140.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu xanh Kích thước: Chiều cao: 27 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 28%
Mã SP: SG-LH190
Được xếp hạng 0 5 sao
205.000VND
Đã bán 37
Chọn mua

Lọ hoa men cổ vàng dáng giỏ cua họa tiết bông lúa SG-BH190

205.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu vàng Kích thước: Chiều cao: 22 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 21%
Mã SP: SG-LH189
Được xếp hạng 0 5 sao
275.000VND
Đã bán 35
Chọn mua

Lọ hoa men cổ dáng vát họa tiết hoa đào S2 SG-BH189

275.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu trắng Kích thước: Chiều cao: 24 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 30%
Mã SP: SG-LH188
Được xếp hạng 0 5 sao
175.000VND
Đã bán 38
Chọn mua

Lọ hoa men cổ dáng cua họa tiết ngôi nhà đỏ S3 SG-BH188

175.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu trắng Kích thước: Chiều cao: 17 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 13%
Mã SP: SG-LH187
Được xếp hạng 0 5 sao
275.000VND
Đã bán 36
Chọn mua

Lọ hoa men cổ dáng giỏ cua họa tiết nhà ngói đỏ S1 SG-BH187

275.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu trắng Kích thước: Chiều cao: 23 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 18%
Mã SP: SG-LH186
Được xếp hạng 0 5 sao
225.000VND
Đã bán 28
Chọn mua

Lọ hoa men cổ dáng giỏ cua họa tiết hoa sen vẽ tay SG-BH186

225.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu trắng Kích thước: Chiều cao: 23 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 24%
Mã SP: SG-LH185
Được xếp hạng 0 5 sao
350.000VND
Đã bán 13
Chọn mua

Lọ hoa men cổ dáng tỏi cổ thẳng họa tiết hoa đào SG-BH185

350.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu xanh lá Kích thước: Chiều cao: 25 cm Chiều ...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LH184
Được xếp hạng 0 5 sao
1.000.000VND
Đã bán 29
Chọn mua

Lọ hoa men cổ dáng mai bình họa tiết "Chim Én Nhành Đào" SG-BH184

1.000.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu men rạn Kích thước: Chiều cao: 40 cm Chiều ...
Thêm vào giỏ
Giảm 11%
Mã SP: SG-LH183
Được xếp hạng 0 5 sao
310.000VND
Đã bán 26
Chọn mua

Lọ hoa men rạn dáng tỏi họa tiết hoa mẫu đơn vẽ tay S1 SG-BH183

310.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu men rạn Kích thước: Chiều cao: 23 cm Chiều ...
Thêm vào giỏ
Giảm 11%
Mã SP: SG-LH182
Được xếp hạng 0 5 sao
310.000VND
Đã bán 26
Chọn mua

Lọ hoa men rạn dáng tỏi hoa tiết chuồn xanh S1 SG-BH182

310.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu men rạn Kích thước: Chiều cao: 23 cm Chiều ...
Thêm vào giỏ
Giảm 15%
Mã SP: SG-LH181
Được xếp hạng 0 5 sao
340.000VND
Đã bán 34
Chọn mua

Lọ hoa men rạn dáng chum thấp họa tiết hoa mẫu đơn S4 SG-BH181

340.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu men rạn Kích thước: Chiều cao: 22 cm Chiều ...
Thêm vào giỏ
Giảm 11%
Mã SP: SG-LH180
Được xếp hạng 0 5 sao
205.000VND
Đã bán 34
Chọn mua

Lọ hoa dáng chóe họa tiết hoa mẫu đơn vẽ tay S2 SG-BH180

205.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Màu Nâu Kích thước: Chiều cao: 29 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-LH179
Được xếp hạng 0 5 sao
200.000VND
Đã bán 38
Chọn mua

Lọ hoa men cổ dáng bom vẽ tay nhành hoa đào S3 SG-BH179

200.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Xanh lá Kích thước: Chiều cao: 26 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 23%
Mã SP: SG-LH178
Được xếp hạng 0 5 sao
230.000VND
Đã bán 24
Chọn mua

Lọ hoa men cổ dáng bom dài họa tiết ngôi nhà đỏ S1 SG-BH178

230.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Xanh lá Kích thước: Chiều cao: 34 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 19%
Mã SP: SG-LH177
Được xếp hạng 0 5 sao
250.000VND
Đã bán 27
Chọn mua

Lọ hoa men cổ dáng đùi dế nhành hoa đào vẽ tay S2 SG-BH177

250.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Xanh lá Kích thước: Chiều cao: 30 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 34%
Mã SP: SG-LH176
Được xếp hạng 0 5 sao
230.000VND
Đã bán 17
Chọn mua

Lọ hoa dáng bom dài họa tiết hoa đào vẽ tay S2 SG-BH176

230.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Xanh lá Kích thước: Chiều cao: 30 cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG - BH175
Được xếp hạng 0 5 sao
Đã bán 106
Chọn mua

Bình hoa sứ Bát Tràng dáng bàn tay Phật màu đỏ SG - BH175

Chất liệu : Gốm sứ cao cấp Xuất xứ : Bát Tràng Màu sắc : đỏ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BH174
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000VND450.000VND
Đã bán 104
Chọn mua

Bình hoa sứ Bát Tràng dáng bàn tay Phật màu hồng SG-BH174

240.000VND450.000VND
Chất liệu : Gốm sứ cao cấp Xuất xứ : Bát Tràng Màu sắc: Hồng pastel...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BH173
Được xếp hạng 0 5 sao
450.000VND600.000VND
Đã bán 105
Chọn mua

Bình hoa sứ Bát Tràng dáng bàn tay Phật men hỏa biến SG - BH173

450.000VND600.000VND
Chất liệu : Gốm sứ cao cấp Xuất xứ : Bát Tràng Màu sắc : Xanh và ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BH172
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000VND450.000VND
Đã bán 147
Chọn mua

Bình hoa sứ Bát Tràng dáng bàn tay Phật màu trắng SG - BH172

240.000VND450.000VND
Chất liệu : Gốm sứ cao cấp Xuất xứ : Bát Tràng Màu sắc : Trắng ngà...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BH171
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000VND450.000VND
Đã bán 130
Chọn mua

Bình hoa sứ Bát Tràng dáng bàn tay Phật màu vàng SG - BH171

240.000VND450.000VND
Chất liệu : Gốm sứ cao cấp Xuất xứ : Bát Tràng Màu sắc : Vàng...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BH170
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000VND450.000VND
Đã bán 120
Chọn mua

Bình hoa sứ Bát Tràng dáng bàn tay Phật màu xanh dương SG - BH170

240.000VND450.000VND
Chất liệu : Gốm sứ cao cấp Xuất xứ : Bát Tràng Màu sắc : xanh dương...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-BH169
Được xếp hạng 0 5 sao
720.000VND
Đã bán 76
Chọn mua

Lọ hoa dáng bom cổ ngắn họa tiết vẽ tay S3 SG-BH169

720.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Men kem Kích thước: Chiều cao: 27cm Chiều rộng: 13cm ...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-BH167
Được xếp hạng 0 5 sao
280.000VND
Đã bán 77
Chọn mua

Lọ hoa dáng bí họa tiết hoa sen hồng vẽ tay SG-BH167

280.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Xanh ngọc Kích thước: Chiều cao: 28cm Chiều rộng: 13cm ...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-BH166
Được xếp hạng 0 5 sao
250.000VND
Đã bán 59
Chọn mua

Lọ hoa Bát Tràng dáng bom đá họa tiết hoa cúc trắng S2 SG-BH166

250.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Xanh ngọc Kích thước: Chiều cao: 30cm Chiều rộng: 12cm ...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-BH165
Được xếp hạng 0 5 sao
280.000VND
Đã bán 79
Chọn mua

Lọ hoa Bát Tràng dáng bí họa tiết hoa sen SG-BH165

280.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Men kem Kích thước: Chiều cao: 28cm Chiều rộng: 13cm ...
Thêm vào giỏ
Giảm 13%
Mã SP: SG-LHC30
Được xếp hạng 5.00 5 sao
390.000VND
Đã bán 79
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng phi thuyền S1 SG-LHC30

390.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Hanh vàng Kích thước: Chiều cao: 26cm Chiều rộng: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 32%
Mã SP: SG-LHC27
Được xếp hạng 4.00 5 sao
420.000VND
Đã bán 71
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng cổ dài S2 SG-LHC27

420.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Hanh vàng Kích thước: Chiều cao: 37 cm Chiều ...
Thêm vào giỏ
Giảm 13%
Mã SP: SG-LHC21
Được xếp hạng 5.00 5 sao
390.000VND
Đã bán 101
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng vò miệng loe S2 SG-LHC21

390.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Hanh vàng Kích thước: Chiều cao: 20 cm Chiều ...
Thêm vào giỏ
Giảm 28%
Mã SP: SG-LHC25
Được xếp hạng 4.25 5 sao
180.000VND
Đã bán 136
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng phi thuyền S3 SG-LHC25

180.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Kích thước: Chiều cao: 16cm Chiều rộng: 12cm Đường kính miệng: 6cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 31%
Mã SP: SG-LHC26
Được xếp hạng 4.67 5 sao
540.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng ếch SG-LHC26

540.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: Xám Kích thước: Chiều cao: 30 cm Chiều rộng ...
Thêm vào giỏ
Giảm 13%
Mã SP: SG-LHC22
Được xếp hạng 4.60 5 sao
390.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng vò có miệng S1 SG-LHC22

390.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng Màu sắc: hanh vàng Kích thước: Chiều cao: 24 cm Chiều ...
Thêm vào giỏ
Giảm 23%
Mã SP: SG-LHC20
Được xếp hạng 4.33 5 sao
480.000VND
Đã bán 134
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng chân váy SG-LHC20

480.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Kích thước: Chiều cao: 26cm Chiều rộng: 15cm Đường kính miệng: 13cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 18%
Mã SP: SG-LHC23
Được xếp hạng 4.20 5 sao
660.000VND
Đã bán 58
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng đùi dế S1 SG-LHC23

660.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Hanh vàng Kích thước: Chiều cao 35cm Chiều rộng: 22cm Đường ...
Thêm vào giỏ
Giảm 27%
Mã SP: SG-LHC19
Được xếp hạng 4.40 5 sao
540.000VND
Đã bán 76
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng đầm cao S1 SG-LHC19

540.000VND
Xuất xứ: Gốm sứ Bát tràng Màu sắc: Hanh vàng Kích thước: Chiều cao: 31 cm Chiều ...
Thêm vào giỏ
Giảm 13%
Mã SP: SG-LHC29
Được xếp hạng 4.75 5 sao
480.000VND
Đã bán 154
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng men cổ dáng mặt hồ miệng loe SG-LHC29

480.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Kiểu dáng: Mặt hồ Kích thước: Chiều cao 26cm Chiều rộng: 13cm ...
Thêm vào giỏ
Giảm 13%
Mã SP: SG-LHC24
Được xếp hạng 4.00 5 sao
390.000VND
Đã bán 131
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng lọ chai miệng loe S2 SG-LHC24

390.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Kiểu dáng: Dáng chai Kích thước: Chiều cao: 31cm Chiều rộng: 14cm ...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-LHC28
Được xếp hạng 4.67 5 sao
600.000VND
Đã bán 145
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng vò miệng loe hoa đắp nổi S1 SG-LHC28

600.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Kích thước: Chiều cao: 19cm Chiều rộng: 15cm Đường kính miệng: 13cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 13%
Mã SP: SG-LHC18
Được xếp hạng 4.67 5 sao
390.000VND
Đã bán 77
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng vai vuông cao S2 SG-LHC18

390.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Hanh vàng Kích thước: Chiều cao 23cm Chiều rộng: 22cm Đường ...
Thêm vào giỏ
Giảm 25%
Mã SP: SG-LHC17
Được xếp hạng 4.40 5 sao
270.000VND
Đã bán 106
Chọn mua

Lọ hoa men cổ Bát Tràng dáng chai miệng thẳng S2 SG-LHC17

270.000VND
Chất liệu: Gốm Bát Tràng Màu sắc: Nâu Kích thước: Chiều cao 25cm Chiều rộng: 12cm Đường kính ...
Thêm vào giỏ

Bình hoa- Lọ Hoa  Bát Tràng đẹp, cao cấp, quyến rũ, đầy sức hút

Một bình cắm hoa (Lọ hoa)  hoàn hảo không chỉ nhờ tay nghề của người cắm hoa, mà còn nhờ chính vẻ đẹp, thiết kế của bình hoa. Bình hoa Bát Tràng ghi dấu ấn từ vẻ ngoài chân chất, tinh tế, đường nét của bình hoa, của hoa văn chi tiết hài hòa, sống động. Hãy cùng Sàn Gốm Bát Tràng tìm hiểu chi tiết về sản phẩm lọ hoa gốm sứ  Bát Tràng này nhé.

Giới thiệu về bình hoa – lọ hoa gốm sứ Bát Tràng đẹp

Bình (tiếng Anh: vase) hay lọ là một đồ vật có miệng hở, có thể dùng để chứa đựng hoặc trang trí. Bình được chế tác từ nhiều chất liệu khác nhau như gốm, thủy tinh, gỗ, nhôm, đồng, thép… Tùy thuộc vào từng công dụng mà bình sẽ có kiểu dáng, kích thước khác nhau.

Phần lớn các sản phẩm từ bình hay lọ được dùng để trang trí, cắm hoa, trưng bày, thờ cúng. Vì vậy, bình sứ hay lọ sứ còn được gọi với các tên phổ biến là bình hoa, lọ hoa, bình cắm hoa hay lọ trang trí, bình phong thuỷ trang trí…

Những sản phẩm bình hoa gốm sứ Bát Tràng có 2 dòng phổ biến là bình gốm và bình sứ. Bình gốm được sản xuất từ loại đất có nhiều tạp chất hơn và được nung khoảng 800 độ C nên xương gốm mềm hơn. Bình sứ thì được làm từ loại đất lọc kỹ lưỡng và nung trên 1200 độ C.

Tất cả danh mục sản phẩm Bát Tràng đều được sản xuất thủ công. Do đó, bình gốm cắm hoa Bát Tràng mang nhiều nét đẹp tinh tế, tài hoa của đôi tay con người và giá trị nghệ thuật cao.

Ưu điểm của bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Thương hiệu gốm Bát Tràng nổi tiếng lâu đời

Các mẫu Bình Lọ hoa Bát Tràng mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông, cũng đậm bản sắc dân ta. Từ cổ chí kim, gốm sứ Bát Tràng nào chỉ là cái danh hão? Không giống như nhiều làng nghề khác, làng gốm Bát Tràng sở hữu bề dày lịch sử thăng trầm. Cùng dân mình gìn giữ văn hóa và phát triển văn hóa. Từng chiếc bình hoa Bát Tràng, chiếc lọ gốm, cái ấm tách… Đâu đâu cũng mang dấu tích của một văn hóa gốm lâu đời.

Chất lượng bình gốm cắm bông vượt trội

Lọ hoa Bát Tràng được sản xuất tại xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Độ dày của xương gốm, vỏ gốm hoàn hảo tạo nên độ vững chắc, bền bỉ khi va chạm nhẹ. Sự chắc khỏe của gốm cầm rất chắc tay.

Tùy độ dày mỏng của từng loại nhưng nhìn chung chất lượng của gốm luôn đạt ở độ rắn chắc hợp lý. Đó là do người làm gốm Bát Tràng đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn loại đất chuẩn, tỷ lệ pha trộn, đến điều chỉnh nhiệt độ nung.

Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm đều được nung ở nhiệt độ cao trên 1200 độ C. Có khả năng chịu được tác dụng lực vừa phải. Hạn chế bụi bắm bám vào, không bị trầy xước.

Các yếu tố khác về men, màu sắc, chi tiết hoa văn đều được làm hoàn toàn thủ công. Nên sự tỉ mỉ, cẩn trọng luôn hiện hữu ngay cả ở chi tiết nhỏ nhất.

Giá trị thẩm mỹ cao ở mỗi bình gốm cắm bông

Lọ hoa chất liệu sứ Bát Tràng ra đời trong bàn tay tỉ mỉ, khéo léo của những người thợ gốm lành nghề. Kết hợp với tạo hình và nghệ thuật đắp nổi hay vẽ hoa văn, nghệ nhân Bát Tràng đã cho ra đời những tác phẩm gốm sứ đặc sắc, giá trị cao.

Từ gốm bình dân đến mỹ nghệ, gốm Bát Tràng vẫn đề cao sự thanh nhã, lịch thiệp trong từng kiểu mẫu. Hiếm khi lòe loẹt, phô trương, không ham các chi tiết rườm rà vô nghĩa.

Các mẫu bình sứ cắm hoa Bát Tràng rất chuộng màu thân thuộc, mộc mạc như màu đại thanh (xanh ngọc nhẹ), màu xanh non, mà huyết dụ (đỏ tía), màu hồng cánh sen, màu trắng… Cùng với độ trong mỏng của xương gốm, những gam màu này được tôn lên sáng bóng và sang trọng hơn hẳn. Tạo điểm nhấn thêm bằng các hoạ tiết như hoa sen, hoa đào, chữ thư pháp…

Có nhiều giá trị sử dụng

Bình hoa chất liệu bằng gốm sứ là một sản phẩm gia dụng cũng là một món đồ thủ công mỹ nghệ, đồ phong thủy. Tùy vào nhu cầu mà chúng có những mục đích sử dụng khác nhau như trang trí nhà cửa, phong thủy, cắm hoa, thờ cúng…

Giá thành hợp lý

Giá cả luôn đi liền với chất lượng. Vì vậy, những sản phẩm lọ hoa gốm sứ Bát Tràng đẹp có mức giá xứng đáng với giá trị của nó. Tuỳ từng cách chế tác khác nhau mà có giá từ bình dân đến cao cấp. Đáp ứng được nhu cầu của tối đa khách hàng. Chỉ từ khoảng 100.000đ – 150.000đ, bạn đã có thể sở hữu một lọ hoa Bát Tràng đẹp cao cấp.

Là quà tặng phù hợp với nhiều dịp đặc biệt

Bình hoa gốm sứ cắm hoa thương hiệu Bát Tràng cùng với nhiều sản phẩm gốm sứ Bát Tràng khác rất được ưa chuộng làm quà tặng trang trọng bởi kiểu dáng đẹp mang tính cách tân, sáng tạo.

Sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn mua tặng trong các dịp:

 • Lọ hoa quà tặng sếp, cấp trên, đồng nghiệp
 • Lọ hoa quà tặng bạn bè, người thân
 • Lọ hoa quà tặng kỷ niệm
 • Lọ hoa quà tặng tri ân
 • Bình hoa quà tặng ngày lễ tết
 • Bình hoa quà tặng tân gia, mừng thọ, ngày đặc biệt
 • Lọ hoa quà tặng doanh nghiệp theo yêu cầu
 • Bình hoa quà tặng hội nghị, sự kiện
 • Lọ hoa quà tặng đại hội Đảng bộ các cấp
 • Lọ hoa quà tặng tri ân khách hàng
 • Bình hoa quà tặng khuyến mãi

Những sản phẩm lọ hoa làm quà tặng sẽ càng ý nghĩa và đặc biệt hơn nếu có in ấn logo, tên thương hiệu của các doanh nghiệp, tổ chức, hội nhóm…

Những loại bình gốm cắm hoa đẹp được yêu thích nhất

Bình hoa sứ trắng

Lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo cho thiết kế bình hoa. Sắc trắng mang lại sự tinh khôi, làm sáng bừng cả không gian, và làm nổi bật cho hoa. Dòng sản phẩm này là xu hướng quà tặng của các doanh nghiệp hiện nay. Bởi có thể dễ dàng in logo giá rẻ mà vẫn đảm bảo cao cấp.

Ngoài ra, nếu muốn làm quà tặng cao cấp hơn, bạn có thể lựa chọn mua lọ hoa vẽ vàng kim, viền vàng sang trọng.

Bình hoa gốm đất đỏ

Nếu bình sứ trắng đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng, thì bình hoa gốm đất đỏ là lựa chọn tuyệt vời cho người yêu sự mộc mạc. Gốm đất đỏ không còn xa lạ trên thị trường hiện nay. Sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn, giản dị, bình hoa Bát Tràng gốm đất đỏ được ưa chuộng trong ứng dụng đồ trang trí nhà cửa.

Lọ hoa gốm sứ sơn mài

Sơn mài là chất liệu tưởng chứng chỉ có trong dòng tranh vẽ nghệ thuật, nay là xuất hiện độc đáo trong gốm sứ. Lọ hoa gốm sứ sơn mài lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Việt. Sự kết hợp của gốm Bát Tràng và sơn mài mang đến cái nhìn hoàn toàn mới lạ.

Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến

Men hỏa biến là loại men đổ màu theo nhiệt độ. Tức là cứ mỗi một nhiệt độ, men sẽ cho một màu men khác.  Cùng với chất liệu gốm cao cấp, và bàn tay tài hoa, khung xương gốm lọ hoa men hỏa biến được tạo hình hoàn hảo với lớp men lạ mắt. Đây là sản phẩm gốm sứ cao cấp Bát Tràng bởi sự tinh xảo và cầu kỳ của nó.

Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng men rạn

Men rạn không còn quá xa lạ với nhiều người chơi gốm. Những sản phẩm men rạn đem tới cảm giác cổ kính, một chút trầm u từ những vết rạn như mắt lưới trên thân gốm. Lọ hoa men rạn được ưa chuộng cũng vì lẽ ấy. Không sáng bóng hay đường nét mỹ miều, men rạn vẫn được yêu thích làm bình, lọ hoa trưng trong nhà.

Lọ hoa mini

Người Việt có gu thẩm mỹ nhỏ bé, và tinh tế. Những chiếc lọ hoa mini là tác phẩm hình thành từ thẩm mỹ ấy. Ngoài việc trang trí trong nhà, gian phòng, sản phẩm lọ hoa mini được làm chắc khỏe và không kém phần tinh tế dùng làm quà lưu niệm, quà tặng nhau cho mọi dịp vui.

Giá lọ hoa gốm sứ bao nhiêu?

Sản phẩm của Bát Tràng đa dạng về cách chế tác, chất men, kiểu dáng, hoa văn, kích thước. Vì vậy, đáp ứng được tất cả nhu cầu của người dùng.

Nếu kiểu dáng và cách chế tác thuần thủ công và cầu kỳ, đòi hỏi sự tinh tế thì chắc chắn người mua phải trả một cái giá không hề nhỏ. Ngược lại, một bình hoa Bát Tràng vẫn có giá trung bình khi chất lượng của nó chỉ đáp ứng nhu cầu vật lý cơ bản, không đặt nặng thẩm mỹ cao.

Loại bình hoaKhoảng giá
✔️ Lọ hoa mini50.000đ – 70.000đ
✔️ Bình hoa sứ trắng100.000đ – 200.000đ
✔️ Bình hoa màu110.000đ – 250.000đ
✔️ Combo 3 bình hoa trang trí400.000đ – 550.000đ
✔️ Bình hoa men hoả biến, men đen tây150.000đ – 750.000đ

Địa chỉ mua bình hoa Bát Tràng rẻ đẹp

Bình hoa sứ thương hiệu Bát Tràng có nhiều điều nổi bật. Vì thể mà sản phẩm này rất dễ bị đạo nhái thương hiệu, mẫu mã. Không dễ để phân biệt hàng giả hàng thật nếu người tiêu dùng chỉ đơn thuần mặc cả ngoài chợ.

Cách tốt nhất hãy tìm đến sự tư vấn của người từng trải, tìm đến những showroom gốm Bát Tràng uy tín. Sàn Gốm tự tin cung cấp cho khách hàng những sản phẩm lọ hoa chính hãng với giá thành hợp lý.

Sàn Gốm không phải là đơn vị tiên phong trong việc đưa gốm sứ Bát Tràng đến gần hơn với người tiêu dùng. Song Sàn Gốm là đơn vị chuyên cung cấp những sản phẩm Bát Tràng chất lượng nhất. Có mặt trên khắp cả nước từ Bắc chí Nam, Sàn Gốm có kinh nghiệm dày dạn để tư vấn và giúp khách hàng đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Đặc biệt, những chính sách chiết khấu giá hấp dẫn sẽ mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích.

Một bình hoa gốm sứ bát tràng  đẹp sẽ giúp không gian sống và làm việc trở nên tinh tế hơn nhiều. Còn gì tuyệt vời khi món quà nhận được là một chiếc bình nghệ thuật, lọ hoa men hoả biếc hay đơn giản chỉ là bình gốm cắm hoa Bát Tràng trơn màu đầy tinh tế.

Nếu bạn có nhu cầu mua bình hoa gốm sứ Bát Tràng, hãy liên hệ ngay với Sàn Gốm Bát Tràng nhé!

  Đơn hàng trên 5.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán
*/