Chọn mức giá:
Bộ lọc
Kiểu dáng tượng thú
Màu tượng thú
Chất liệu
Mã SP: SG-TR
Được xếp hạng 0 5 sao
500.000VND
Đã bán 132
Chọn mua

Tượng thuyền rồng men đồng giả cổ thuận buồm xuôi gió SG-TR

500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Men đồng giả cổ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TM
Được xếp hạng 0 5 sao
850.000VND
Đã bán 155
Chọn mua

Tượng tam mã phong thủy hút công danh, tài lộc SG-TM

850.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Men đồng giả cổ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT
Được xếp hạng 0 5 sao
320.000VND
Đã bán 155
Chọn mua

Tượng mục đồng, chú bé cưỡi trâu màu men đồng giả cổ đẹp SG-TT

320.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất liệu: Gốm sứ Màu sắc: Men đồng giả cổ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-NG
Được xếp hạng 0 5 sao
1.600.000VND
Đã bán 167
Chọn mua

Tượng ngựa hí phong thủy để bàn men nâu đen đẹp SG-NG

1.600.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất liệu: Gốm sứ Màu sắc: Nâu đen...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT73
Được xếp hạng 4.33 5 sao
200.000VND
Đã bán 84
Chọn mua

Bộ tượng gốm sứ trang trí 2 con cú màu nâu SG-TT73

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 cú - Cú lớn: 18x10 - Cú nhỏ: ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT72
Được xếp hạng 3.67 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua

Bộ tượng gốm sứ trang trí 4 con cú màu đen SG-TT72

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 4 cú 6×5...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT71
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 69
Chọn mua

Bộ tượng gốm sứ trang trí 4 con cú màu hồng SG-TT71

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 4 cú Kích thước: 6x5...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT70
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 78
Chọn mua

Bộ tượng gốm sứ trang trí 4 con cú màu nâu đậm SG-TT70

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 4 cú Kích thước: 6×5...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT69
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua

Bộ tượng gốm sứ trang trí 4 con cú màu nâu nhạt SG-TT69

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 4 cú Kích thước: 6×5...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT68
Được xếp hạng 4.25 5 sao
200.000VND
Đã bán 77
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu đen đốm SG-TT68

200.000VND
Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu đen đốm SG-TT68...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT67
Được xếp hạng 4.33 5 sao
200.000VND
Đã bán 80
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu nâu đậm SG-TT67

200.000VND
Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu nâu đậm SG-TT67...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT66
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 90
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu nâu nhạt SG-TT66

200.000VND
Bộ tượng sứ trang trí 2 con bò sữa dáng cao màu nâu nhạt SG-TT66...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT65
Được xếp hạng 4.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 85
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con chó màu nâu đậm SG-TT65

200.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 2 chó Kích thước: 14x13...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT64
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 91
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con chó màu hồng vẽ hoa SG-TT64

200.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 2 chó Kích thước: 14x13...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT63
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 81
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con chó màu trắng ngà SG-TT63

200.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Bộ gồm: 2 chó Kích thước: 14x13...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT62
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 106
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con cú màu hồng vẽ hoa SG-TT62

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 cú nhỡ – Cú lớn: 13×5 – Cú nhỏ: ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT61
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 103
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con cú màu trắng ngà vẽ hoa SG-TT61

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 cú nhỡ – Cú lớn: 13×5 – Cú nhỏ: ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT60
Được xếp hạng 4.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 102
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con heo Bát Tràng màu hồng SG-TT60

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 lợn - Lợn lớn: 14x11 - Lợn nhỏ: 6x7...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT59
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 89
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 ngựa màu đen đốm SG-TT59

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 ngựa – Ngựa lớn: 21×19 – Ngựa nhỏ: 15x13...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT58
Được xếp hạng 4.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 100
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 ngựa trắng hồng hoa nhí SG-TT58

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 ngựa – Ngựa lớn: 21×19 – Ngựa nhỏ: 15×13...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT57
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 99
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 ngựa trắng nâu hoa nhí SG-TT57

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 ngựa – Ngựa lớn: 21×19 – Ngựa nhỏ: 15×13...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT55
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 109
Chọn mua

Bộ tượng thú trang trí 3 con voi gốm sứ đen đốm SG-TT55

265.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 voi - Voi lớn: 12x14 - Voi trung: 9x12 ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT54
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 112
Chọn mua

Bộ tượng thú trang trí 3 con voi màu trắng ngà SG-TT54

265.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 voi - Voi lớn: 12x14 - Voi trung: 9x12 ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT53
Được xếp hạng 4.00 5 sao
265.000VND
Đã bán 109
Chọn mua

Bộ tượng trang trí 3 chú heo gốm sứ Bát Tràng màu đen SG-TT53

265.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 lợn - Lợn lớn: 16x11 - Lợn trung: 12x8 ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT52
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 116
Chọn mua

Bộ tượng trang trí 3 chú heo gốm sứ trắng hồng vẽ hoa SG-TT52

265.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 lợn - Lợn lớn: 16x11 - Lợn trung: 12x8 ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT51
Được xếp hạng 4.25 5 sao
140.000VND
Đã bán 81
Chọn mua

Tượng chuột sứ trang trí Bát Tràng màu nâu đậm SG-TT51

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 chuột Kích thước: 11x16...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT50
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 111
Chọn mua

Tượng chuột sứ trang trí màu hồng bông hoa to SG-TT50

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 chuột Kích thước: 11×16...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT49
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 89
Chọn mua

Tượng chuột sứ trang trí màu trắng hoa đào đỏ SG-TT49

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 chuột Kích thước: 11×16...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT48
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 92
Chọn mua

Tượng con hổ màu đen bằng gốm sứ dễ thương SG-TT48

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 hổ Kích thước: 10x19...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT47
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 101
Chọn mua

Tượng con hổ màu nâu bằng gốm sứ dễ thương SG-TT47

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 hổ Kích thước: 10×19...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT46
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 121
Chọn mua

Tượng dê sứ trang trí Bát Tràng màu hồng SG-TT46

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 1 dê Kích thước: 21x15...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT45
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 93
Chọn mua

Tượng gà mái gốm sứ trang trí màu đỏ vẽ hoa SG-TT45

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 14x12 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT44
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua

Tượng gà mái gốm sứ trang trí màu hồng vẽ hoa nhí SG-TT44

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 14x12 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT43
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 69
Chọn mua

Tượng gà mái gốm sứ trang trí màu trắng ngà vẽ hoa SG-TT43

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 14x12 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT42
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 78
Chọn mua

Tượng gà trống trang trí bằng gốm sứ màu đen SG-TT42

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 15x13 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT41
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 100
Chọn mua

Tượng gà trống trang trí bằng gốm sứ màu nâu đậm SG-TT41

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 15x13 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT40
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 77
Chọn mua

Tượng gà trống trang trí gốm sứ trắng hồng vẽ hoa SG-TT40

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 15x13 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT39
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 77
Chọn mua

Tượng gà trống trang trí gốm sứ trắng ngà vẽ hoa SG-TT39

140.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 3 gà - 1 Gà lớn: 15x13 - 2 Gà nhỏ ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT38
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 88
Chọn mua

Tượng mèo trang trí gốm sứ màu đen dễ thương SG-TT38

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 2 mèo - Mèo lớn: 23x14 - Mèo nhỏ: 17x12...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT37
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 89
Chọn mua

Tượng mèo trang trí gốm sứ màu nâu đậm dễ thương SG-TT37

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 2 mèo - Mèo lớn: 23x14 - Mèo nhỏ: 17x12...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT36
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua

Tượng mèo trang trí gốm sứ màu nâu dễ thương SG-TT36

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 2 mèo - Mèo lớn: 23x14 - Mèo nhỏ: 17x12...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT35
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 99
Chọn mua

Tượng trâu trang trí gốm sứ Bát Tràng màu đen SG-TT35

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 1 trâu Kích thước: 9x17...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT34
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 102
Chọn mua

Tượng trâu trang trí gốm sứ Bát Tràng màu hồng SG-TT34

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 1 trâu Kích thước: 9x17...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT33
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 111
Chọn mua

Tượng trâu trang trí gốm sứ Bát Tràng màu nâu SG-TT33

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 1 trâu Kích thước: 9x17...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT32
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 112
Chọn mua

Tượng trâu trang trí gốm sứ Bát Tràng màu trắng ngà SG-TT32

140.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 1 trâu Kích thước: 9x17...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT31
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 120
Chọn mua

Bộ tượng 3 con bò sữa gốm sứ Bát Tràng đen đốm SG-TT31

265.000VND
Sản xuất: Bát Tràng Gồm: 3 trâu - Trâu lớn: 12x15 - Trâu vừa : 9x11 - ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TT30
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 92
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con cú màu đen SG-TT30

200.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 cú nhỡ – Cú lớn: 13×5 – Cú nhỏ: ...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-TT29
Được xếp hạng 4.00 5 sao
160.000VND
Đã bán 89
Chọn mua

Bộ tượng sứ trang trí 2 con cú Bát Tràng màu hồng SG-TT29

160.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Bộ gồm : 2 cú – Cú lớn: 18×10 – Cú nhỏ: 10×6...
Thêm vào giỏ
    Đơn hàng trên 5.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán
*/