Chọn mức giá:
Bộ lọc
Kiểu dáng tượng thú
Màu tượng thú
Chất liệu
Được xếp hạng 4.33 5 sao
200.000VND
Đã bán 84
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.67 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 69
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 78
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.25 5 sao
200.000VND
Đã bán 77
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.33 5 sao
200.000VND
Đã bán 80
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 90
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 85
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 91
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 81
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 106
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 103
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 102
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 89
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 100
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 99
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 109
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 112
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
265.000VND
Đã bán 109
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 116
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.25 5 sao
140.000VND
Đã bán 81
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 111
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 89
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 92
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 101
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 121
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 93
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 69
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 78
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 101
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 77
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 77
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 88
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 89
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 99
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 102
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 111
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 112
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 120
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 92
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
160.000VND
Đã bán 89
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.75 5 sao
200.000VND
Đã bán 68
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.75 5 sao
200.000VND
Đã bán 58
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.67 5 sao
265.000VND
Đã bán 92
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.80 5 sao
265.000VND
Đã bán 74
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
220.000VND
Đã bán 76
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 78
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.75 5 sao
290.000VND
Đã bán 65
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
270.000VND
Đã bán 80
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.57 5 sao
140.000VND
Đã bán 90
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.25 5 sao
140.000VND
Đã bán 86
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
265.000VND
Đã bán 94
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
265.000VND
Đã bán 136
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
240.000VND
Đã bán 61
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 53
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 106
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
160.000VND
Đã bán 75
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 86
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
265.000VND
Đã bán 95
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
220.000VND
Đã bán 79
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 78
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
240.000VND
Đã bán 65
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
290.000VND
Đã bán 75
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
330.000VND
Đã bán 107
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
270.000VND
Đã bán 87
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
240.000VND
Đã bán 79
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 80
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
265.000VND
Đã bán 88
Chọn mua
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
290.000VND
Đã bán 135
Chọn mua
Thêm vào giỏ

Mẫu Tượng Thú phù hợp trang trí, decor nhà cửa mang nhiều ý nghĩa

Tượng thú là một dòng sản phẩm trang trí mới mẻ, độc đáo, ấn tượng cho không gian. Các mẫu tượng đều mang những phong cách riêng và có nhiều ý nghĩa đối với người sử dụng. Vì thế luôn được khách hàng ưa thích và tin dùng.

tuong-thu-banner
Tượng thú gốm sứ Bát Tràng decor đẹp

Cùng Sàn Gốm tìm hiểu về những mẫu tượng thú decor nhà cửa này nhé!

Ý nghĩa của tượng thú

Tượng thú gốm sứ thuộc nhóm đồ dùng trang trí bàn làm vườn, kệ sách, sân vườn đẹp mắt. Các tượng này đa số tạc theo hình dáng của những con vật thân thuộc xinh xắn như heo, chó, trâu, gà,… Nhờ độ bền cao, đẹp mắt, màu sắc đa dạng, các dòng tượng thú được rất nhiều quý khách hàng ưu tiên lựa chọn. 

bo-tuong-su-trang-tri-2-con-heo-bat-trang-mau-hong
Bộ tượng sứ trang trí 2 con heo Bát Tràng màu hồng

Những mẫu tượng hình thú nhiều kiểu dáng, tư thế ấn tượng luôn là đồ trang trí nhận được nhiều sự quan tâm của gia chủ. Không chỉ góp phần tô điểm thêm cho không gian nhà bạn mà nó còn mang lại may mắn, điều tốt lành cho mỗi gia đình.

tuong-chuot-su-trang-tri-mau-hong-bong-hoa-to
Mẫu tượng chuột trang trí dễ thương

Những sản phẩm tượng decor phong thủy thường được chọn lựa một cách kỹ lưỡng, phù hợp về mọi mặt đối với gia chủ.

Ưu điểm của tượng thú Bát Tràng

Tượng thú gốm sứ trang trí được nghiên cứu, phác họa rất đẹp và có hồn, các đường nét rất tỉ mỉ, khéo léo và trau chuốt.

bo-tuong-su-trang-tri-3-con-bo-sua-dang-cao-mau-nau-3
Bộ tượng thú vô cùng đáng yêu với nhiều ý nghĩa

Nhờ những ưu điểm dưới đây mà sản phẩm này ngày càng được khách hàng yêu thích: 

  • Chất liệu gốm sứ an toàn, thân thiện với sức khỏe và môi trường.
  • Tính nghệ thuật cũng như thẩm mỹ thể hiện ngay ở hình dáng sản phẩm. 
  • Sản phẩm mang tính nghệ thuật cao mang vẻ đẹp bình dị, mộc mạc tạo cảm giác gần gũi. 
  • Mang giá trị tinh thần, phong thủy cao. 
  • Sản phẩm được nung ở nhiệt độ cao độ C nên rất bền, chịu được mọi yếu tố xấu của môi trường.
  • Trang trí tượng gốm sân vườn giúp cho không gian thêm sự mới lạ, độc đáo riêng.

Những mẫu tượng thú độc đáo, nổi bật

Bộ tượng trang trí 3 con chó

Theo quan niệm dân gian, thờ tượng chó phong thủy vừa giúp canh giữa nhà vừa có thể giúp gia đình thêm quyền uy, giàu sang và phú quý.

bo-tuong-trang-tri-3-con-cho-gom-su-bat-trang-den-dom
Bộ tượng trang trí 3 con chó màu trắng đen đốm

Ngoài ra, tượng chó bằng gốm sứ còn tránh được những điềm xuất giúp tiền tại và vận mệnh nhằm mang đến sự may mắn, tài lộc cũng như là sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

bo-tuong-trang-tri-3-con-cho-gom-su-bat-trang-mau-nau-nhat
Bộ tượng chó màu nâu

Việc đặt tượng chó còn giúp các thành viên trong gia đình được bảo vệ, được che chở, tránh những điềm xui và kẻ xấu hãm hại sau lưng để mang tới một cuộc sống thuận lợi được hanh thông nhất.

Bộ tượng voi trang trí

Tượng voi phong thủy chính là một linh vật của sức mạnh phi thường và sự may mắn. Chính vì vậy, mọi người thường mua tượng voi để trưng cho gia đình mình.