Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chất liệu
Họa tiết ly sứ
Kiểu dáng ly sứ
Dung tích
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS147
Được xếp hạng 4.25 5 sao
63.000VND
Đã bán 230
Chọn mua

Ly sứ màu đen dáng bầu quai tròn nhỏ SG-LS147

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS128
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 98
Chọn mua

Ly sứ màu đỏ dáng chữ V Bát Tràng SG-LS128

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS126
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 98
Chọn mua

Ly sứ màu hồng dáng bầu quai C Bát Tràng SG-LS126

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LS124
Được xếp hạng 4.50 5 sao
50.000VND
Đã bán 101
Chọn mua

Ly sứ màu hồng dáng trụ không quai SG-LS124

50.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS122
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 150
Chọn mua

Ly sứ màu vàng dáng trụ tròn Bát Tràng SG-LS122

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 12%
Mã SP: SG-LS120
Được xếp hạng 4.50 5 sao
75.000VND
Đã bán 176
Chọn mua

Ly sứ màu vàng lòng trắng dáng chữ V SG-LS120

75.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 12cm Đường kính miệng: 9cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS118
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 176
Chọn mua

Ly sứ màu xám dáng trụ Bát Tràng SG-LS118

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS116
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 132
Chọn mua

Ly sứ màu xanh coban dáng bầu quai C Bát Tràng SG-LS116

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS114
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 144
Chọn mua

Ly sứ màu xanh cốm dáng bầu quai tròn nhỏ SG-LS114

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS112
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 105
Chọn mua

Ly sứ màu xanh dáng bầu quai tròn nhỏ SG-LS112

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS110
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 108
Chọn mua

Ly sứ màu xanh dương dáng bầu quai C Bát Tràng SG-LS110

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS108
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 103
Chọn mua

Ly sứ màu xanh dương dáng trụ tròn Bát Tràng SG-LS108

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS106
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 132
Chọn mua

Ly sứ màu xanh dương neon dáng trụ Bát Tràng SG-LS106

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS104
Được xếp hạng 3.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 102
Chọn mua

Ly sứ màu xanh lơ dáng bầu quai C Bát Tràng SG-LS104

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS102
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 92
Chọn mua

Ly sứ màu xanh lơ dáng trụ tròn Bát Tràng SG-LS102

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS100
Được xếp hạng 3.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 98
Chọn mua

Ly sứ màu xanh nõn chuối dáng trụ tròn Bát Tràng SG-LS100

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS117
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 155
Chọn mua

Ly sứ Bát Tràng dáng bầu quai C màu cam SG-LS117

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS115
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 164
Chọn mua

Ly sứ dáng trụ tròn màu trắng lòng cam SG-LS115

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS113
Được xếp hạng 3.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 164
Chọn mua

Ly sứ dáng trụ cao màu trắng hình cá đẹp SG-LS113

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 12cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS111
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 182
Chọn mua

Ly sứ cao cấp Bát Tràng dáng trụ màu xanh lơ SG-LS111

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS109
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 175
Chọn mua

Ly sứ cao cấp Bát Tràng dáng trụ màu xanh SG-LS109

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS107
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 366
Chọn mua

Ly sứ cao cấp Bát Tràng dáng trụ màu tím SG-LS107

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS105
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 296
Chọn mua

Ly sứ cao cấp Bát Tràng dáng trụ màu cam SG-LS105

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS103
Được xếp hạng 5.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 185
Chọn mua

Ly sứ Bát Tràng dáng trụ màu xanh bạc hà SG-LS103

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS101
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 285
Chọn mua

Ly sứ Bát Tràng dáng trụ màu vàng nâu SG-LS101

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 12%
Mã SP: SG-LS99
Được xếp hạng 4.50 5 sao
75.000VND
Đã bán 291
Chọn mua

Ly sứ Bát Tràng dáng chữ V cao màu xanh lá SG-LS99

75.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 12cm Đường kính miệng: 9cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 12%
Mã SP: SG-LS97
Được xếp hạng 4.00 5 sao
75.000VND
Đã bán 286
Chọn mua

Ly sứ Bát Tràng dáng chữ V cao màu vàng chanh SG-LS97

75.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 12cm Đường kính miệng: 9cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 12%
Mã SP: SG-LS95
Được xếp hạng 4.50 5 sao
75.000VND
Đã bán 175
Chọn mua

Ly sứ Bát Tràng dáng chữ V cao màu hồng SG-LS95

75.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 12cm Đường kính miệng: 9cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 12%
Mã SP: SG-LS93
Được xếp hạng 4.50 5 sao
75.000VND
Đã bán 286
Chọn mua

Ly sứ Bát Tràng dáng chữ V cao màu đỏ SG-LS93

75.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 12cm Đường kính miệng: 9cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 12%
Mã SP: SG-LS91
Được xếp hạng 4.50 5 sao
75.000VND
Đã bán 187
Chọn mua

Ly sứ Bát Tràng dáng chữ V cao màu cam SG-LS91

75.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 12cm Đường kính miệng: 9cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-LS88
Được xếp hạng 4.50 5 sao
40.000VND
Đã bán 98
Chọn mua

Ly tách uống trà cà phê gốm sứ màu vàng SG-LS88

40.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 120ml Chiều cao: 6cm Đường kính miệng: 6,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS89
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 286
Chọn mua

Cốc sứ dáng trụ tròn quai thấp màu trắng SG-LS89

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-LS90
Được xếp hạng 3.50 5 sao
40.000VND
Đã bán 90
Chọn mua

Ly tách uống trà cà phê gốm sứ màu đỏ SG-LS90

40.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 120ml Chiều cao: 6cm Đường kính miệng: 6,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS87
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 158
Chọn mua

Cốc sứ dáng trụ tròn quai thấp màu vàng SG-LS87

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS86
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000VND
Đã bán 360
Chọn mua

Ly sứ trắng Bát Tràng lòng và quai màu đen SG-LS86

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS85
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 223
Chọn mua

Ly sứ Bát Tràng dáng trụ màu xanh nõn chuối SG-LS85

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS84
Được xếp hạng 4.50 5 sao
63.000VND
Đã bán 322
Chọn mua

Ly sứ cao cấp Bát Tràng dáng trụ màu đỏ SG-LS84

63.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính miệng: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-LS83
Được xếp hạng 4.50 5 sao
40.000VND
Đã bán 210
Chọn mua

Ly sứ tổ ong không quai màu trắng lòng màu cam SG-LS83

40.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 250ml Chiều cao: 9,5cm Đường kính miệng: 7,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-LS82
Được xếp hạng 4.00 5 sao
40.000VND
Đã bán 177
Chọn mua

Ly sứ tổ ong không quai màu cam Bát Tràng SG-LS82

40.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 250ml Chiều cao: 9,5cm Đường kính miệng: 7,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-LS81
Được xếp hạng 4.50 5 sao
40.000VND
Đã bán 186
Chọn mua

Ly sứ tổ ong không quai màu xanh lơ Bát Tràng SG-LS81

40.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 250ml Chiều cao: 9,5cm Đường kính miệng: 7,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LS80
Được xếp hạng 4.50 5 sao
50.000VND
Đã bán 340
Chọn mua

Ly sứ màu xanh dương dáng chữ U cao cấp Bát Tràng SG-LS80

50.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 290ml Chiều cao: 8,3cm Đường kính miệng: 8,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LS79
Được xếp hạng 4.50 5 sao
50.000VND
Đã bán 340
Chọn mua

Ly sứ màu xanh lơ dáng chữ U cao cấp Bát Tràng SG-LS79

50.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 290ml Chiều cao: 8,3cm Đường kính miệng: 8,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LS78
Được xếp hạng 4.00 5 sao
50.000VND
Đã bán 180
Chọn mua

Ly sứ màu vàng dáng chữ U cao cấp Bát Tràng SG-LS78

50.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 290ml Chiều cao: 8,3cm Đường kính miệng: 8,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LS77
Được xếp hạng 4.00 5 sao
50.000VND
Đã bán 225
Chọn mua

Ly sứ màu cam dáng chữ U cao cấp Bát Tràng SG-LS77

50.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 290ml Chiều cao: 8,3cm Đường kính miệng: 8,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LS76
Được xếp hạng 3.00 5 sao
50.000VND
Đã bán 210
Chọn mua

Ly sứ màu đỏ dáng chữ U cao cấp Bát Tràng SG-LS76

50.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 290ml Chiều cao: 8,3cm Đường kính miệng: 8,5cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LS75
Được xếp hạng 4.50 5 sao
100.000VND
Đã bán 560
Chọn mua

Ly sứ đỏ dáng bầu cao cấp Bát Tràng SG-LS75

100.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 400ml...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS72
Được xếp hạng 3.50 5 sao
60.000VND
Đã bán 197
Chọn mua

Ly sứ trắng có nắp quai hình trái tim SG-LS72

60.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính ly: 8cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-LS71
Được xếp hạng 4.00 5 sao
60.000VND
Đã bán 276
Chọn mua

Ly sứ trắng có nắp làm quà tặng đẹp SG-LS71

60.000VND
Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng Dung tích: 350ml Chiều cao: 10cm Đường kính ly: 8cm...
Thêm vào giỏ

Ly sứ in logo – Món quà tặng hiệu quả giá rẻ

Ly sứ in logo là món quà tặng tuy đơn giản nhưng mang thông điệp đầy ý nghĩa nên nhiều các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức,…rất là ưa chuộng và thường chọn ly sứ in logo làm quà tặng cho khách hàng, nhân viên trong các sự kiện đặc biệt hay các dịp lễ. Có kiểu dáng đa dạng, chất lượng phù hợp với giá cả nên ly sứ in logo được xem là món quà tặng hoàn hảo

Tại sao nên in logo lên ly sứ làm quà tặng?

Ngày nay các doanh nghiệp đều quan tâm đến việc quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình. Ly sứ in logo vừa là món quà mang thông điệp ý nghĩa vừa là cách quảng bá không tốn quá nhiều kinh phí. Với giá thành rẻ, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sở hữu những chiếc ly sứ đẹp mắt với logo mang tên thương hiệu của mình.

Ly là vật dụng được sử dụng hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Mỗi khi uống nước thì khách hàng sẽ thấy logo được in trên ly và nhớ đến thương hiệu đã tặng. Họ sẽ cảm thấy yêu thích và hài lòng với thương hiệu đó. Vì vậy, họ sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp để họ mua và ủng hộ. Lợi nhuận từ đó cũng được tăng theo và thương hiệu của bạn cũng được nhiều người biết đến hơn. Đó còn gọi là chiến thuật marketing giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu một cách tinh tế 

Một doanh nghiệp nếu muốn lớn mạnh hơn thì phải luôn có những phương pháp tuyên truyền, quảng bá để tạo ấn tượng với khách hàng nhằm tăng doanh thu. Ly sứ in logo là phương pháp đem lại hiệu quả cao nên được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng để làm quà tặng trong các hoạt động như: tri ân khách hàng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm hay trong khuyến mãi kèm theo…

Ly in logo làm bằng nguyên liệu gốm sứ sẽ sang trọng và đẹp hơn nhiều so với ly nhựa. Hiện nay công nghệ in logo trên gốm sứ ở Việt Nam rất hiện đại và tiên tiến nên logo không còn bị phai màu nữa

Ưu điểm của ly sứ Bát Tràng in logo quà tặng

Xuất xứ từ làng nghề nổi tiếng Bát Tràng

Làng nghề gốm sứ Bát Tràng thuộc huyện Từ Liêm – Hà Nội có bề dày lịch sử hơn 700 năm hình thành và phát triển. Dù trải qua nhiều biến cố lịch sử nhưng ở đây mọi người vẫn luôn giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc và không ngừng phát triển cho đến bây giờ

Các sản phẩm của làng nghề này khá đa dạng về mẫu mã và có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Ở đây đã cho ra đời hàng trăm ngàn sản phẩm có chất lượng cao mang đậm bản sắc dân tộc mang lại nhiều giá trị về kinh tế, văn hóa tốt đẹp cho cả nước nói chung và làng nghề gốm sứ Bát Tràng nói riêng

Chất lượng ly cốc làm quà tặng tốt

 Mỗi một chiếc ly cốc gốm sứ Bát Tràng luôn mang trong mình giá trị vượt trội về chất lượng cùng với một số đặc tính riêng biệt sau:

  • Làm từ chất liệu cao cấp, sản phẩm được nung ở nhiệt độ cao (từ 1300 độ C) không chỉ đẹp mà còn an toàn cho sức khỏe vì đã được loại bỏ hết những chất độc hại, chì và kim loại nặng
  • Có độ bền cao và có khả năng chịu được các va chạm vật lí
  • Hiệu quả cách nhiệt và chịu nhiệt độ cao một cách xuất sắc
  • Không bị bám màu, mùi, dễ dàng chùi rửa và làm sạch, dễ in ấn logo
  • Lớp xương gốm dày, chắc chắn và khó bị sứt mẻ khi va chạm mạnh, chịu đựng tốt trong lò vi sóng và máy rửa bát

Đa dạng mẫu mã ly tách

Ly sứ Bát Tràng ngoài việc có chất lượng cao thì còn sở hữu những thiết kế vô cùng độc đáo. Mỗi một sản phẩm đều toát lên nét tinh tế, bởi vậy mà ngay cả những vị khách khó tính nhất cũng có thể hài lòng với sản phẩm mà họ được tặng. Bên cạnh đó, các logo còn được thiết kế theo yêu cầu một cách công phu, bắt mắt và tinh xảo đến từng đường nét sao cho phù hợp với thương hiệu 

Giá thành cốc tách quà tặng rẻ

Khi nhắc đến ly cốc sứ Bát Tràng, nhiều người cho rằng sản phẩm của các làng nghề Bát Tràng thường có giá rất đắt. Điều này không hoàn toàn đúng bởi nhiều sản phẩm ở nơi đây vẫn được bán với giá thành hợp lý. Nhưng ly sứ Bát Tràng in logo là món quà tặng có chất lượng tốt và giá thành hợp rẻ, thích hợp dùng làm quà tặng cho khách hàng của các doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại

Những loại ly sứ quà tặng được yêu thích

Ly sứ trắng không nắp in logo ấn tượng

Hình ảnh logo nổi bật trên nền chất liệu sứ trắng sang trọng và tao nhã. Ngoài ra thông điệp in trên nền trắng làm nổi bật logo và khiến cho khách hàng dễ dàng nhận ra thương hiệu của bạn. Đa dạng về mẫu mã, tạo ấn tượng nổi bật trên nền sứ trắng

Ly sứ màu in logo theo yêu cầu

Ly sứ màu được tô điểm nổi bật bởi logo và các họa tiết ấn tượng. Đa dạng về màu sắc và sự lựa chọn. Được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

Ly sứ có nắp in logo quà tặng cao cấp

Ly sứ có nắp in logo quà tặng cao cấp là sản phẩm đại diện cho sự sang trọng và tinh tế. Bên cạnh là hình ảnh, logo được in kèm thông điệp ý nghĩa thì còn là món quà tặng trang trọng và là món đồ trang trí bắt mắt. Phụ kiện nắp đậy xinh xắn vừa bảo vệ thức uống bên trong vừa là “bộ đôi” hoàn hảo phù hợp với mọi không gian.

Bộ ly sứ tách lót in logo độc đáo

Ly sứ có tách lót thường được sử dụng cho đồ uống nóng. Ngoài ra có một số địa điểm chuyên dùng sản phẩm này để phục vụ cafe cho các khách của mình để tăng tính thẩm mỹ cho quán

Bộ phin cafe truyền thống

Tại sao chúng ta không sử dụng bộ phin cafe bằng sứ thay vì sử dụng bằng kim loại. Bộ phin cafe bằng sứ vừa đảm bảo sức khỏe cho người dùng vừa có thể gắn kết các mối quan hệ của các doanh nghiệp khi nói chuyện hay thảo luận về một dự án nào đó với các nhà đầu tư

Đơn vị cung cấp ly sứ in logo số lượng lớn uy tín, chất lượng

Như đã nói ở trên, ly sứ in logo là sản phẩm thích hợp nhất cho các doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng trong các hoạt động như tri ân, hội nghị, tặng kèm…Ly sứ in logo không những có giá thành rẻ, chất lượng tốt mà còn là món quà ý nghĩa giúp các doanh nghiệp quảng bá rộng rãi. Ngày nay có rất nhiều đơn vị cung cấp ly sứ in logo nhưng không phải nơi nào cũng uy tín.

Nếu bạn đang tìm một đơn vị cung cấp những sản phẩm ly sứ in logo chất lượng với giá thành rẻ, cùng với thiết kế độc đáo tạo nên những nét thu hút và đặc trưng riêng biệt thì Sàn Gốm là ứng cử viên hàng đầu mà bạn không nên bỏ qua. Sàn Gốm còn là một trong những đơn vị sản xuất và phân phối sản phẩm gốm sứ đáp ứng yêu cầu về mẫu mã và tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng

Sàn Gốm còn hội tụ các chuyên gia có kinh nghiệm và đội ngũ có tay nghề cao để làm ra những sản phẩm có họa tiết độc đáo và hoàn hảo đến từng chi tiết từ logo đến chất lượng. Quá trình sản xuất được kiểm duyệt kỹ càng và sử dụng các công nghệ in hiện đại nhất để logo không bị mờ  

Sản xuất ly sứ in logo số lượng lớn theo yêu cầu giá rẻ

Quy trình sản xuất ly sứ in logo

Sàn Gốm sử dụng những nguyên liệu tốt nhất để đem đến độ cứng cao, chịu lực tốt, có khả năng chống bong tróc hay nứt mẻ, đem đến thời gian sử dụng lâu dài cho khách hàng. Thêm vào đó còn giúp cho người sử dụng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp và giúp đẩy nhanh doanh thu 

Công nghệ in logo trên ly sứ

Công nghệ in lưới: Đây là phương pháp in logo trên ly sứ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Công nghệ In lưới là phương pháp dán giấy decal có hình cần in lên trên đồ sứ. Sau đó để khô và cho vào lò nung ở nhiệt độ >900°C.

Công nghệ in decal: Đầu tiên chúng ta cần chụp bản và in lụa, mỗi màu in là 1 bản in, sau đó in trên decal nước và dán lên sản phẩm cần in. Công đoạn cuối cùng là mang sản phẩm đã in vào lò và ủ ở nhiệt để cháy lớp decal nước và nội dung in kết dính vào sản phẩm.

Công nghệ in chuyển nhiệt: In chuyển nhiệt là công nghệ in ly sứ bằng nhiệt độ cao giúp logo in bám chặt lên bề mặt gốm sứ.

Công nghệ in trong men: là dùng men sứ chụp bản và in lụa trên tấm decal yến, sau đó dán  lên sản phẩm gốm sứ khi chưa tráng men. Sau khi in xong sẽ tráng lớp men gốm sứ trong suốt này ra ngoài và khi nung thì nội dung in sẽ ở trong lớp men

Những mẫu ly sứ in logo giá rẻ, đẹp

Quy trình đặt ly sứ in logo số lượng lớn tại Sàn Gốm

Nhận yêu cầu và tư vấn

Khi nhận được yêu cầu về mẫu mã, kĩ thuật in logo, màu men, số lượng sản phẩm, thời gian thực hiện đơn hàng… từ khách hàng thì bộ phận hỗ trợ sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ, tư vấn về một số sản phẩm phù hợp với yêu cầu và chọn ra một mẫu mà bạn hài lòng. Sau đó Sàn Gốm sẽ gửi báo giá đến khách hàng

Thiết kế mẫu demo, gửi mẫu và chốt

Sau khi thống nhất các phương án trên bản vẽ, khắc phục các phát sinh (nếu có) và các yêu cầu khác thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất mẫu và gửi sản phẩm demo đến cho bạn kiểm tra về chất lượng cũng như màu sắc và logo

Ký kết hợp đồng

Sau khi thống nhất mẫu sản phẩm hoàn hảo và hài lòng nhất thì chúng ta cùng nhau kí hợp đồng sản xuất với số lượng lớn. Văn bản đại diện theo thỏa thuận giữa 2 bên và thương lượng về quá trình cọc trước khi bắt đầu đi vào sản xuất

Sản xuất số lượng lớn

Các bước sản xuất được tiến hành theo quy trình rõ ràng từ mẫu đã được chọn và sản xuất theo số lượng yêu cầu, theo logo đã được thiết kế, kèm theo thông điệp hay hình ảnh

Giao hàng và hoàn tất thanh toán

Sau khi hoàn thiện sẽ được đóng gói kĩ lưỡng và giao đến địa chỉ của khách hàng theo đúng số lượng và chất lượng sản phẩm như đã yêu cầu trong hợp đồng. Sau đó doanh nghiệp của bạn sẽ thanh toán trọn vẹn theo như hợp đồng đã ký

Sàn Gốm – Cung cấp ly cốc sứ quà tặng in logo  trên toàn quốc

Địa chỉ in hình lên ly ở TP. HCM

In ly sứ giá rẻ tại Đà Nẵng

In logo lên cốc, ly sứ tại Hà Nội

Ly sứ in logo là món quà tặng mang thông điệp ý nghĩa đồng thời cũng là chiến thuật marketing đầy tinh tế của các doanh nghiệp. Không những có chất lượng tốt mà còn có giá thành rẻ với các thiết kế độc đáo. Đó là lý do mà các doanh nghiệp chọn ly sứ làm quà tặng thay vì những thứ khác. Nếu bạn đang thắc mắc không biết quá trình đặt ly sứ in logo như thế nào, nơi cung cấp ly sứ in logo tốt và uy tín nhất ở đâu thì hãy đọc bài viết ở trên. Hy vọng Sàn Gốm đã đem lại những thông tin bổ ích cho bạn trong việc lựa chọn

    Đơn hàng trên 5.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán
*/