Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chế tác Bộ bát đĩa
Họa tiết bát đĩa
Dung tích
Kích thước bát đĩa
Kiểu dáng ly sứ
Chất liệu
Phân loại đĩa
Giảm 10%
Mã SP: SG-BD10
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 31
Chọn mua

Bộ bát đĩa sứ trắng Bát Tràng họa tiết trái tim vẽ tay SG-BD10

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Trái tim Bao gồm: 6 bát cơm, 2 gia vị, 2 bát tô, 5 ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BD09
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 21
Chọn mua

Bộ bát đĩa sứ trắng Bát Tràng họa tiết hoa sen vẽ tay SG-BD09

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Hoa sen Bao gồm: 6 bát cơm, 2 gia vị, 2 bát tô, 5 ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BD08
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 29
Chọn mua

Bộ bát đĩa men xanh đồng Bát Tràng họa tiết chuồn chuồn vẽ tay SG-BD08

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Chuồn chuồn Bao gồm: 6 bát cơm, 2 gia vị, 2 bát tô, 5 ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BD07
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 26
Chọn mua

Bộ bát đĩa giả cổ Bát Tràng họa tiết hoa cúc vẽ tay SG-BD07

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Hoa cúc Bao gồm: 6 bát cơm, 2 gia vị, 2 bát tô, 5 ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BD06
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 25
Chọn mua

Bộ bát đĩa giả cổ Bát Tràng họa tiết chuồn khoai vẽ tay SG-BD06

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Chuồn khoai Bao gồm: 6 bát cơm, 2 gia vị, 2 bát tô, 5 ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BC15
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 36
Chọn mua

Bộ bát cơm men gấm Bát Tràng họa tiết Trúc Đen vẽ tay SG-BC15

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Trúc đen Số lượng: 10 Bát cơm...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BC14
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 28
Chọn mua

Bộ bát cơm Bát Tràng họa tiết hoa sen vẽ tay SG-BC14

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Hoa sen Số lượng: 10 Bát cơm...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BC13
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 28
Chọn mua

Bộ bát cơm Bát Tràng họa tiết Trúc xanh vẽ tay SG-BC13

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Trúc xanh Số lượng: 10 Bát cơm...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BC12
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 26
Chọn mua

Bộ bát cơm Bát Tràng họa tiết búp sen vẽ tay SG-BC12

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Búp sen Số lượng: 10 Bát cơm...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BC11
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 21
Chọn mua

Bộ bát cơm Bát Tràng họa tiết nhành lựu vẽ tay SG-BC11

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Trúc đen Số lượng: 10 Bát cơm...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BD05
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 29
Chọn mua

Bộ bát đĩa men gấm Bát Tràng họa tiết Trúc Đen SG-BD05

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Trúc đen Bao gồm: 6 chén, 1 chén mắm, 1 đĩa ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BD04
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 42
Chọn mua

Bộ bát đĩa Bát Tràng họa tiết Trúc Xanh vẽ tay SG-BD04

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Trúc xanh Bao gồm: 6 chén, 1 chén mắm, 1 đĩa ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BD03
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 26
Chọn mua

Bộ bát đĩa Bát Tràng họa tiết Nhành Lựu vẽ tay SG-BD03

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Búp sen Bao gồm: 6 chén, 1 chén mắm, 1 đĩa ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BD02
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 49
Chọn mua

Bộ bát đĩa Bát Tràng họa tiết hoa sen vẽ tay SG-BD02

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Búp sen Bao gồm: 6 chén, 1 chén mắm, 1 đĩa ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-BD01
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 12
Chọn mua

Bộ bát đĩa Bát Tràng họa tiết búp sen vẽ tay SG-BD01

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Búp sen Bao gồm: 6 chén, 1 chén mắm, 1 đĩa ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-HMT14
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 36
Chọn mua

Bộ bát đĩa hoa mặt trời nhún bèo họa tiết búp sen đỏ SG-HMT14

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết; Hoa sen đỏ Bao gồm: 6 đĩa cuốn thư, 1 bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-HMT13
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 38
Chọn mua

Bộ bát đĩa hoa mặt trời họa tiết búp sen đỏ SG-HMT13

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Hoa sen Bao gồm: 6 đĩa cuốn thư, 1 bát to, ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-HMT12
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 75
Chọn mua

Bộ bát đĩa hoa mặt trời nhún bèo hoa sen đỏ SG-HMT12

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết; Hoa sen đỏ Bao gồm: 6 đĩa cuốn thư, 1 bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-HMT11
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 78
Chọn mua

Bộ bát đĩa hoa mặt trời nhún bèo hoa hướng dương SG-HMT11

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Hoa hướng dương Bao gồm: 6 đĩa nhún bèo, 1 bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-HMT10
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 96
Chọn mua

Bộ bát đĩa hoa mặt trời cuốn thư vẽ hoa sen đỏ SG-HMT10

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Hoa sen Bao gồm: 6 đĩa cuốn thư, 1 bát to, ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-HMT09
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Bộ bát đĩa hoa mặt trời cuốn thư hoa hướng dương SG-HMT09

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Bao gồm: 6 đĩa cuốn thư, 1 bát to, 6 bát nhỏ, 1 ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-HMT08
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000VND
Đã bán 76
Chọn mua

Bộ bát đĩa hoa mặt trời cuốn thư họa tiết búp sen đỏ SG-HMT08

1.800.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Bao gồm: 6 đĩa cuốn thư, 1 bát to, 6 bát nhỏ, 1 ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D68
Được xếp hạng 3.80 5 sao
159.000VND265.000VND
Đã bán 137
Chọn mua

Đĩa bầu dục men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D68

159.000VND265.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào Kích thước S1: Dài: 38cm - rộng: 24,5cm - 3,3cm ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BT20
Được xếp hạng 4.80 5 sao
88.000VND159.000VND
Đã bán 137
Chọn mua

Bát tô nông men gấm hoa đào Bát Tràng SG-BT20

88.000VND159.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào Kích thước S1: đường kính: 20,5cm - cao: 8cm S2: ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 4%
Mã SP: SG-D67
Được xếp hạng 4.20 5 sao
239.000VND
Đã bán 189
Chọn mua

Đĩa bầu dục múi men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D67

239.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D66
Được xếp hạng 4.40 5 sao
124.000VND159.000VND
Đã bán 145
Chọn mua

Đĩa chữ nhật men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D66

124.000VND159.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BT19
Được xếp hạng 4.67 5 sao
194.000VND283.000VND
Đã bán 197
Chọn mua

Âu cơm men gấm hoa đào Bát Tràng SG-BT19

194.000VND283.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào Kích thước:  S2: Đường kính: 18cm - cao: 13cm S3: ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D65
Được xếp hạng 4.67 5 sao
88.000VND159.000VND
Đã bán 167
Chọn mua

Đĩa chữ nhật miệng lượn men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D65

88.000VND159.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 27%
Mã SP: SG-BGV52
Được xếp hạng 4.57 5 sao
27.000VND
Đã bán 124
Chọn mua

Đĩa gia vị men gấm hoa đào Bát Tràng SG-BGV52

27.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ  ...
Thêm vào giỏ
Giảm 11%
Mã SP: SG-D64
Được xếp hạng 4.80 5 sao
177.000VND
Đã bán 132
Chọn mua

Đĩa quạt men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D64

177.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ...
Thêm vào giỏ
Giảm 11%
Mã SP: SG-BGV51
Được xếp hạng 4.33 5 sao
62.000VND
Đã bán 107
Chọn mua

Ấm mắm không quai men gấm hoa đào Bát Tràng SG-BGV51

62.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ Kích thước: Đường kính: 5,5cm - Cao: 9cm...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D63
Được xếp hạng 4.60 5 sao
159.000VND495.000VND
Đã bán 134
Chọn mua

Đĩa sao men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D63

159.000VND495.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D62
Được xếp hạng 4.33 5 sao
53.000VND124.000VND
Đã bán 184
Chọn mua

Đĩa tròn men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D62

53.000VND124.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D61
Được xếp hạng 4.33 5 sao
159.000VND230.000VND
Đã bán 165
Chọn mua

Đĩa tròn sâu lòng men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D61

159.000VND230.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D60
Được xếp hạng 4.25 5 sao
159.000VND265.000VND
Đã bán 134
Chọn mua

Đĩa vuông men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D60

159.000VND265.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D59
Được xếp hạng 4.80 5 sao
124.000VND141.000VND
Đã bán 145
Chọn mua

Đĩa vuông vát men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D59

124.000VND141.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 11%
Mã SP: SG-LS40
Được xếp hạng 4.60 5 sao
160.000VND
Đã bán 193
Chọn mua

Ly tách cafe men gấm hoa đào Bát Tràng SG-LS40

160.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ Kích thước: Đường kính: 10cm - Cao: 7cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 19%
Mã SP: SG-BGV50
Được xếp hạng 4.33 5 sao
44.000VND
Đã bán 86
Chọn mua

Lọ rắc tiêu men gấm hoa đào Bát Tràng SG-BGV50

44.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ Kích thước: Đường kính: 5,5cm - Cao: 7cm...
Thêm vào giỏ
Giảm 14%
Mã SP: SG-OT05
Được xếp hạng 4.67 5 sao
62.000VND
Đã bán 104
Chọn mua

Lọ đựng tăm men gấm hoa đào Bát Tràng SG-OT05

62.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ Kích thước: Đường kính: 6cm - Cao: 10cm...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D58
Được xếp hạng 4.60 5 sao
88.000VND265.000VND
Đã bán 183
Chọn mua

Đĩa vuông vếch men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D58

88.000VND265.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-BGV49
Được xếp hạng 4.50 5 sao
88.000VND
Đã bán 153
Chọn mua

Hũ đường men gấm hoa đào Bát Tràng SG-BGV49

88.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ Kích thước: Đường kính: 7cm - Cao: 9cm...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D57
Được xếp hạng 4.25 5 sao
159.000VND265.000VND
Đã bán 360
Chọn mua

Đĩa bầu dục men gấm hoa đào Bát Tràng SG-D57

159.000VND265.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 28%
Mã SP: SG-PK02
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.000VND
Đã bán 225
Chọn mua

Gác đũa thìa men gấm hoa đào Bát Tràng SG-PK02

18.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Hoa đào đỏ...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-BC10
Được xếp hạng 4.50 5 sao
29.000VND
Đã bán 206
Chọn mua

Bát cơm vẽ cá chỉ xanh gốm sứ Bát Tràng SG-BC10

29.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ cá chỉ xanh Kích thước: Đường kính: 11cm - Cao: 5,5cm...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D56
Được xếp hạng 4.75 5 sao
43.000VND371.000VND
Đã bán 103
Chọn mua

Đĩa tròn vẽ cá chỉ xanh gốm sứ Bát Tràng SG-D56

43.000VND371.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ cá chỉ xanh Kích thước: S1: Đường kính tròn 35cm - ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-D55
Được xếp hạng 4.00 5 sao
128.000VND145.000VND
Đã bán 98
Chọn mua

Đĩa vuông vẽ cá chỉ xanh gốm sứ Bát Tràng SG-D55

128.000VND145.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ cá chỉ xanh Kích thước: S1: Dài 24,5cm - Rộng 24,5cm ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BT18
Được xếp hạng 5.00 5 sao
68.000VND128.000VND
Đã bán 214
Chọn mua

Bát tô sứ vẽ cá chỉ xanh gốm sứ Bát Tràng SG-BT18

68.000VND128.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ cá chỉ xanh Kích thước: S1: Đường kính: 20cm - Cao: ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BT17
Được xếp hạng 4.75 5 sao
34.000VND159.000VND
Đã bán 88
Chọn mua

Bát chiết yêu vẽ cá chỉ xanh gốm sứ Bát Tràng SG-BT17

34.000VND159.000VND
Thương hiệu: Bát Tràng Họa tiết: Vẽ cá chỉ xanh Kích thước: S1: Đường kính tròn 22cm - ...
Xóa
Thêm vào giỏ

Bộ đồ ăn, bộ Bát đĩa Bát Tràng gốm sứ chính hãng, chất lượng

Bộ bát đĩa Bát Tràng là sản phẩm không thể thiếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, ngày nay, bữa cơm gia đình không chỉ chú trọng ăn ngon, ăn no mà còn phải đẹp mắt.

Vì vậy, những dòng bát đĩa gốm sứ từ Bát Tràng, Minh Châu, Minh Long vừa chất lượng vừa có giá trị thẩm mỹ cao ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Hãy cùng Sàn Gốm tìm hiểu về dòng sản phẩm bát đĩa này nhé.

Bát đĩa Sàn Gốm Bát Tràng được chọn lọc từ những sản phẩm chất lượng nhất từ làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội)

Đặc điểm bộ bát đĩa bằng gốm sứ Bát Tràng

Hình thức sang trọng, tinh tế

Điểm đặc trưng của bát đĩa gốm sứ mà tiêu biểu là dòng Bát Tràng đó là sản phẩm được làm rất tỉ mỉ với độ tinh xảo cực kỳ cao. Hoa văn sắc nét đầy tinh tế và sang trọng, lịch sự. Cùng bề mặt men sáng bóng căng mịn dễ chùi rửa, không bám mùi thức ăn. Với ưu điểm này, người sử dụng dễ bày biện, trang trí, đặt đồ ăn lên trên.

An toàn cho người sử dụng

Bát đĩa sứ được nung ở nhiệt độ cao lên đến 1300 độ C. Do đó, loại bỏ hoàn toàn tạp chất độc hại như chì, cadimi… Đảm bảo vệ sinh an toàn cho người sử dụng. 

An toàn máy rửa chén

Bộ bát đĩa Sàn Gốm có thể được làm sạch một cách an toàn trong máy rửa bát thông thường.

An toàn cho lò vi sóng

Bộ bát đĩa Sàn Gốm có thể được sử dụng một cách an toàn trong lò vi sóng cho các ứng dụng dịch vụ thực phẩm.

An toàn lò nướng

Bộ bát đĩa Sàn Gốm có thể chịu được các ứng dụng nhiệt cao và an toàn khi sử dụng lò nướng trong dịch vụ ăn uống.

Độ bền cao

Cũng chính nhờ được nung ở mức nhiệt cao nên bát đĩa sứ dày dặn và chịu lực tốt. Dùng được cả trong lò vi sóng một cách an toàn.

Giá thành hợp lý

Nhiều người hiểu nhầm rằng những thương hiệu gốm sứ nổi tiếng như Bát Tràng, Minh Long, Minh Châu sẽ có mức giá rất cao. Nhưng thực tế lại khác. Với mong muốn phục vụ mọi đối tượng và tầng lớp người tiêu dùng khác nhau. Giá bát đĩa gốm sứ cũng rất cạnh tranh, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế của mọi người.

Bát đĩa Sàn Gốm Bát Tràng được chọn lọc từ những sản phẩm chất lượng nhất từ làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội)

Bộ bát đĩa sứ Bát Tràng có những sản phẩm nào?

Một bộ bát đĩa gốm sứ thường sẽ bao gồm các phụ kiện sau: âu đựng cơm, bát ăn cơm, bát tô đựng canh, đĩa đựng thức ăn, đĩa đựng gia vị, chén  mắm, thìa sứ ăn cơm, thìa sứ múc canh, khay đựng đũa,khay để thìa ăn. Bạn có thể mua một lần theo bộ hoặc mua riêng lẻ sản phẩm tùy theo nhu cầu.

Sử dụng bát đĩa gốm sứ Bát Tràng cho mục đích nào?

Sử dụng làm bộ bàn ăn gia đình

Trong hầu hết các gia đình Việt Nam, bát đĩa ăn cơm thường là các sản phẩm gốm sứ. Vì vừa bền đẹp vừa đảm bảo an toàn cho mọi thành viên. Về giá trị tinh thần, nó còn mang tới cho các gia đình những bữa ăn ngon và ấm áp tình cảm sau ngày dài mệt mỏi.

Sử dụng trong các nhà hàng, khách sạn

Đối với những nhà hàng hay khách sạn sang trọng, tính thẩm mỹ và chất lượng của bát đĩa là những tiêu chí vô cùng quan trọng. Nó cần phải đạt những tiêu chuẩn về an toàn và thể hiện được điểm đặc trưng của nhà hàng. Để khẳng định đẳng cấp và giá trị của thương hiệu đó.

Sử dụng bát đĩa thờ cúng làm đồ thờ trang trọng

Nếu gia đình bạn không mua đồ thờ cúng theo bộ. Bạn có thể tận dụng luôn bát đĩa thông thường để làm bát đĩa cúng. Trong trường hợp này, những bộ bát đĩa đậm nét truyền thống, cổ kính của Bát Tràng là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Bát đĩa Sàn Gốm Bát Tràng được chọn lọc từ những sản phẩm chất lượng nhất từ làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội)

Lưu ý khi chọn mua bộ chén dĩa tại Sàn Gốm

Số lượng chén dĩa

Bạn nên ước lượng số bát đĩa (chén dĩa) cần thiết cho gia đình để mua, tránh việc bị thiếu hoặc dư quá nhiều. Bạn có thể tham khảo cách tính: số bát ăn cơm bằng số người ăn cộng thêm 2 – 3 chén dự phòng. Trung bình một gia đình có từ 4 – 6 người ăn thì bạn nên lấy 7 – 10 bát ăn cơm.

Số lượng đĩa đựng thức ăn khoảng từ 3 – 5 đĩa sao cho đựng đủ các món đồ luộc, xào, kho… Bên cạnh đó, nếu gia đình thường xuyên tổ chức ăn uống đông người thì nên mua dư thêm về số lượng nhé.

Mẫu mã, kiểu dáng

Những hình ảnh họa tiết cách điệu có thể giúp cho các sản phẩm thêm lãng mạn, phong phú. Hơn nữa, bát đĩa Bát Tràng với những loại hoa văn trang nhã, phù hợp có thể tạo nên một sự tươi mới, nét đẹp kỳ diệu cho căn phòng của bạn.

Tuy nhiên, cần lưu ý đảm bảo sự hài hòa, đồng điệu giữa không gian và hoa văn in trên bát đĩa. Chẳng hạn, nếu bạn có một căn bếp hiện đại thì hãy lựa chọn bát đĩa có màu sắc trang nhã, trẻ trung với hoa văn kiểu hiện đại nhé!

Cách sử dụng và bảo quản bát đĩa gốm sứ Bát Tràng

Để bộ bát đĩa gốm sứ luôn bền đẹp với thời gian, bạn cần biết cách sử dụng và vệ sinh phù hợp.

Cách sử dụng

  • Hạn chế chồng bát đĩa lên nhau quá cao để không làm nứt vỡ hay rơi rớt.
  • Tránh để cho bát đĩa va chạm hoặc chịu các tác động mạnh. Điều này có thể khiến lớp men bên ngoài bong khỏi sản phẩm hoặc thậm chí bị vỡ.
  • Không dùng bát đĩa ngoài mục đích đựng thức ăn.

Cách vệ sinh

  • Sử dụng vải mềm hoặc vật rửa chuyên dụng để làm sạch đồ sứ.
  • Không dùng miếng kim loại cọ nồi để rửa bát đĩa sứ. Nó sẽ làm cho lớp men bên ngoài bị trầy xước.
  • Chỉ sử dụng chất tẩy rửa nhẹ để rửa sạch đồ sứ. Tuyệt đối không dùng các chất tẩy mạnh như javen.
  • Đối với những vết bẩn khó chịu, có thể dùng tro bếp để làm sạch sản phẩm.

Địa chỉ mua bộ bát đĩa chất lượng, giá rẻ

Sàn Gốm được thành lập với mục tiêu cung cấp các sản phẩm gốm sứ chất lượng nhất đến tay khách hàng. Hiện tại, Sàn Gốm đang có đa dạng mẫu mã bát đĩa đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Góp phần mang đến những bữa ăn tuyệt hảo cho mỗi người Việt Nam.

Bát đĩa Sàn Gốm Bát Tràng được chọn lọc từ những sản phẩm chất lượng nhất từ làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội)Những sản phẩm bát đĩa gốm sứ đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như Bát Tràng, Minh Long, Minh Châu tại Sàn Gốm sẽ đem tới cho khách hàng nhiều lựa chọn với mức giá hợp lý.

Hãy liên hệ với Sàn Gốm để được tư vấn và đặt mua bộ bát đĩa giá rẻ!

    Đơn hàng trên 5.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán
*/