Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chế tác đồ thờ
Họa tiết đồ thờ
Kích thước đồ thờ
Số lượng ly bộ bình nước
Được xếp hạng 0 5 sao
1.350.000VND2.700.000VND
Đã bán 50
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn họa tiết sen vẽ vàng SG-ĐTV33

1.350.000VND2.700.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn vẽ vàng Họa tiết: Sen...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 43
Chọn mua

Cặp đèn dầu thờ chân đồng men lam vẽ rồng dáng quả lê SG-ĐT32

506.000VND1.012.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Rồng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 66
Chọn mua

Cặp đèn dầu thờ chân đồng dáng quả lê sơn thủy hữu tình SG-ĐT31

506.000VND1.012.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Sơn thủy hữu tình Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Đèn dầu thờ men xanh lam chân đồng sáng vai vuông SG-ĐT30

506.000VND1.012.000VND
Đèn dầu thờ men xanh lam chân đồng sáng vai vuông SG-ĐT30  ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
396.000VND792.000VND
Đã bán 70
Chọn mua

Đèn dầu thờ men xanh lam Bát Tràng dáng củ tỏi SG-ĐT29

396.000VND792.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
462.000VND944.000VND
Đã bán 68
Chọn mua

Đèn dầu thờ men lam bọc đồng dáng quả lê nhỏ SG-ĐT28

462.000VND944.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 58
Chọn mua

Đèn dầu thờ men lam Bát Tràng vẽ rồng phượng SG-ĐT27

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Rồng phượng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
858.000VND1.716.000VND
Đã bán 63
Chọn mua

Đèn dầu thờ men lam chân đồng vẽ sen dáng tống cột SG-ĐT26

858.000VND1.716.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Sen Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Đèn dầu thờ cúng men lam Bát Tràng dáng đĩa SG-ĐT25

352.000VND704.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
462.000VND944.000VND
Đã bán 74
Chọn mua

Đèn dầu men xanh bọc đồng Bát Tràng dáng quả hồng SG-ĐT24

462.000VND944.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men xanh bọc đồng...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 64
Chọn mua

Đèn dầu men lam bọc đồng dáng chân váy xanh SG-ĐT23

352.000VND704.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
572.000VND1.144.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Đèn dầu bát úp men xanh lam bọc đồng SG-ĐT22

572.000VND1.144.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men xanh lam bọc đồng...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 72
Chọn mua

Đèn thờ dầu men rạn vẽ chữ dáng chân trần chân đồng SG-ĐT21

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 70
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn chân đồng dáng vai vuông Bát Tràng SG-ĐT19

506.000VND1.012.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Đèn dầu tống cột men rạn giả cổ bọc đồng SG-ĐT20

506.000VND1.012.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
418.000VND836.000VND
Đã bán 64
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn bọc đồng cảnh đồng quê dáng đùi dế SG-ĐT18

418.000VND836.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 59
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn bọc đồng dáng trần vẽ rồng SG-ĐT17

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
460.000VND924.000VND
Đã bán 62
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn bọc đồng dáng quả lê SG-ĐT16

460.000VND924.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 66
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn bọc đồng dáng quả lê đĩa SG-ĐT15

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn bọc đồng...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Đèn dầu thờ dáng đèn đĩa men rạn cổ bọc đồng SG-ĐT14

352.000VND704.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 72
Chọn mua

Đèn dầu thờ chân váy tròn men rạn cổ bọc đồng SG-ĐT13

352.000VND704.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 74
Chọn mua

Đèn dầu men rạn bọc đồng vẽ rồng dáng trần SG-ĐT12

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn Họa tiết: Rồng...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 63
Chọn mua

Đèn dầu men rạn bọc đồng vẽ chữ dáng bầu SG-ĐT11

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
462.000VND924.000VND
Đã bán 72
Chọn mua

Đèn dầu men rạn bọc đồng dáng quả hồng sơn thủy hữu tình SG-ĐT10

462.000VND924.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn Họa tiết: Sơn thủy hữu tình...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
572.000VND1.144.000VND
Đã bán 54
Chọn mua

Đèn dầu bát úp men rạn giả cổ bọc đồng SG-ĐT09

572.000VND1.144.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
198.000VND396.000VND
Đã bán 86
Chọn mua

Đèn dầu Bát Tràng ba chân men rạn vẽ sơn thủy SG-ĐT08

198.000VND396.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn Họa tiết: Sơn thủy...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 64
Chọn mua

Cặp đèn dầu thờ men rạn bọc đồng vẽ sơn thủy dáng bầu SG-ĐT07

550.000VND1.100.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn Họa tiết: Sơn thủy...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn bọc đồng dáng quả lê sơn thủy hữu tình SG-ĐT06

506.000VND1.012.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men rạn Họa tiết: Sơn thủy hữu tình...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
700.000VND1.500.000VND
Đã bán 50
Chọn mua

Đèn dầu thờ men ngọc lục bảo họa tiết hoa sen khắc nổi SG-ĐT05

700.000VND1.500.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men ngọc lục bảo Họa tiết: Hoa sen...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 0 5 sao
420.000VND440.000VND
Đã bán 44
Chọn mua

Đèn dầu Bát Tràng men lam họa tiết hoa sen vẽ vàng SG-ĐT04

420.000VND440.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam vẽ vàng Họa tiết: Hoa sen...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
150.000VND180.000VND
Đã bán 42
Chọn mua

Đèn dầu thờ men lam vai vuông họa tiết hoa sen SG-ĐT03

150.000VND180.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam Họa tiết: Hoa sen...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
150.000VND300.000VND
Đã bán 48
Chọn mua

Đèn dầu thờ men lam Bát Tràng vẽ hoa sen SG-ĐT02

150.000VND300.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Chế tác : Men lam Họa tiết: Hoa sen...
Xóa
Thêm vào giỏ
Được xếp hạng 4.50 5 sao
390.000VND480.000VND
Đã bán 35
Chọn mua

Đèn dầu thờ men rạn Bát Tràng văn thư đắp nổi SG-ĐT01

390.000VND480.000VND
Sản xuất : Bát Tràng Họa tiết : Cuốn thư Chế tác : Men rạn đắp nổi Xem bộ ...
Xóa
Thêm vào giỏ

Đèn dầu thờ cúng bằng gốm sứ Bát Tràng – Cho không gian thờ cúng thêm linh thiêng

Đèn dầu là vật đã thân thuộc với con người chúng ta từ thời xưa. Trong đó, đèn dầu thờ cũng là một vật thiết yếu trên ban thờ cúng, cả trên bàn thờ gia tiên hay bàn thờ Phật, Thần tài – Thổ địa. Ẩn chứa trong hình ảnh đèn dầu lại là nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu xa. Hãy cùng Sàn Gốm tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm này nhé.

Giới thiệu về đèn dầu thờ

Như mọi người đã biết, đèn dầu là một đồ vật dùng để giữ lửa, có liên quan mật thiết đến cuộc sống hằng ngày của con người. Đồng thời, nó cũng là vật chứa đựng nhiều ý nghĩa trong phong tục tín ngưỡng của người Việt.

Chúng ta dễ dàng nhìn thấy đèn dầu thờ ở đình, chùa hay ở bàn thờ tại gia trong gia đình… Đèn dầu xưa được đặt ở những nơi thiêng liêng như trên bàn thờ để giữ cho ngọn lửa được sáng mãi không tắt và giữ lửa thắp hương trong các dịp lễ đặc biệt như giỗ chạp…

✔️  Đèn dầu thờ men rạn✔️ Đèn dầu thờ bộc đồng
✔️ Đèn dầu thờ giả cổ✔️ Đèn dầu thờ

Ý nghĩa của việc thờ cúng bằng đèn dầu

Bàn thờ ông bà tổ tiên là một nơi vô cùng trang trọng và linh thiêng trong mỗi gia đình. Đèn dầu thờ cúng đã trở thành tín ngưỡng tốt đẹp và là một nét đặc trưng văn hóa truyền thống lâu đời của nước ta. Để tăng thêm vẻ cung kính và tôn trọng các bậc bề trên thì đèn dầu thờ là một trong các vật phẩm thờ cúng vô cùng quan trọng trên bàn thờ. Đèn thờ không những mang ý nghĩa phong thủy lại mà còn mang ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc.

Ý nghĩa tâm linh

Trong vũ trụ tâm linh của người Việt, lửa mang thông điệp như một cầu nối giữa 2 thế giới sống và chết. Điều này được biểu hiện rõ ràng trong hình thức thắp hương. Mọi người cho rằng khi nén nhang được đốt lên, nó như là một sự liên kết vô hình giúp hai thế giới gắn kết với nhau hơn và tất cả mọi lời cầu nguyện sẽ được ông bà tổ tiên, các vị thần linh nghe thấy và ra tay độ trì.

Ý nghĩa phong thuỷ

Theo các chuyên gia phong thủy, khi đặt ngọn đèn dầu trên bàn thờ thì nó được xem như là một vũ khí đặc biệt giúp cho bàn thờ và gia đình xua đuổi tà khí, những luồng khí xấu, bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng tiêu cực,…Đặc biệt giúp cho  linh hồn của người mất được thanh thản và yên nghỉ, không bị bất cứ ai quấy rầy. Điều này sẽ khiến cho gia đình bạn gặp nhiều may mắn, tài lộc và được phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi 

Theo Ngũ hành tương sinh, Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ là 5 nhân tố quan trọng cần phải có trên bàn thờ của mỗi gia đình để cân bằng giữa mọi thứ. Đèn dầu chính là 1 trong 5 yếu tố đó, đại diện hành Hỏa. Bàn thờ đầy đủ 5 yếu tố trên thì sẽ giúp cho gia đình bạn nhận được nhiều điều may mắn, an yên, luôn sung túc, không có nhiều mâu thuẫn, các thành viên trong gia đình luôn đoàn kết yêu thương nhau

Ngày nay, vì thế giới hiện đại có nhiều thay đổi nên các gia đình thay vì chọn đèn dầu lửa thì có thể dùng đèn dầu điện bởi vì sự tiện ích và an toàn. Nhưng xét về ý nghĩa, đèn dầu lửa sẽ đem lại tác dụng tốt hơn về phong thủy. Lời cầu nguyện cũng sẽ hiệu quả hơn. Vì chỉ có đèn dầu lửa mới đại diện cho yếu tố Hỏa như đã nói ở trên. Vậy nên, nếu gia chủ dùng đèn dầu điện thì sẽ khiến cho Ngũ hành trong phong thủy bị mất cân xứng – mất yếu tố Hỏa. Thậm chí còn đem đến cho gia chủ những điều xui xẻo, không may mắn… 

Ưu điểm của đèn dầu thờ Bát Tràng

Đèn thờ Bát Tràng là sản phẩm có độ bền cao, khó bị sứt mẻ nếu va chạm nhẹ. Nó còn đa dạng các loại mẫu mã được tạo nên từ nhiều màu men và chất men quý hiếm, đẹp mắt như men lam, men ngọc lục bảo, men rạn cao cấp… Cùng với giá thành hợp lí đem lại cho các bạn nhiều sự lựa chọn. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế thẩm mỹ, các họa tiết tinh xảo, góp phần tạo nên không gian thờ cúng vô cùng uy nghiêm, trang trọng và thiêng liêng

Đèn dầu thờ Bát Tràng được làm bằng nguyên liệu đất sét cao lanh. Mà đất tượng trưng cho Mộc – một trong 5 yếu tố của Ngũ hành. Cùng sự kết hợp hoàn hảo với lửa – thuộc hành Hỏa. Đem lại cho gia đình bạn thật nhiều vận may, tài lộc, cuộc sống trở nên giàu sang phú quý.

Ngoài ra, ở một số sản phẩm, phần miệng và đế của đèn còn được bọc đồng. Đồng tượng trưng cho yếu tố Kim. Vì vậy nếu bạn sở hữu chiếc đèn này trong nhà thì chắc chắn may mắn và tiền tài sẽ tới ào ạt, gia đình hạnh phúc, êm ấm.

Địa chỉ mua đèn dầu thờ cúng Bát Tràng chất lượng

Biết được những ý nghĩa thiêng liêng của đèn dầu thờ, nên ngày nay có rất nhiều người quan tâm đến các sản phẩm đèn dầu thờ cúng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đèn dầu thờ cúng khác nhau và có cả hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, khách hàng vẫn luôn tin tưởng lựa chọn những mẫu đèn dầu đẹp bằng gốm sứ Bát Tràng bởi những ưu điểm và ý nghĩa như trên. 

Nếu bạn đang thắc mắc không biết nơi nào uy tín với các mẫu mã đa dạng, thiết kế tinh xảo, đẹp mắt thì Sàn Gốm là một sự lựa chọn hoàn hảo với các mẫu đèn dầu thờ Bát Tràng vô cùng tinh xảo. Bên cạnh đó còn có nhiều đồ thờ cúng gốm sứ khác cho bạn thoải mái lựa chọn.

    Đơn hàng trên 0VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán