Dòng ấm chén
Chế tác ấm chén
hoạ tiết lý sứ
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000
Đã bán 99
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000
Đã bán 96
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000
Đã bán 69
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000
Đã bán 67
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000
Đã bán 79
Giảm 9%
Được xếp hạng 4.75 5 sao
100.000
Đã bán 286
Giảm 7%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
130.000
Đã bán 288

Tổng hợp mẫu ly sứ có nắp đẹp, nổi bật tại Sàn Gốm