Dòng ấm chén
Chế tác ấm chén
Dáng ly sứ
hoạ tiết lý sứ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.750.000
Đã bán 25