Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chất liệu
Dòng ấm chén
Dung tích
Quai ấm
Chế tác Ấm chén
Mã SP: SG-AC05
Được xếp hạng 4.75 5 sao
770.000VND
Đã bán 89
Chọn mua

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến xanh đen SG-AC05

770.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 9%
Mã SP: SG-AC03
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.320.000VND
Đã bán 118
Chọn mua

Bộ ấm chén men hỏa biến ba chân xám hoa SG-AC03

1.320.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 21%
Mã SP: SG-AC02
Được xếp hạng 4.00 5 sao
770.000VND
Đã bán 119
Chọn mua

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng bầu SG-AC02

770.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 9%
Mã SP: SG-AC01
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1.540.000VND
Đã bán 190
Chọn mua

Bộ ấm chén men hỏa biến lòng nở hoa SG-AC01

1.540.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC217
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 54
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến vòi đứng hoa vàng nở trong chén SG-AC217

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC216
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 47
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến vòi đứng hoa đỏ nở trong chén SG-AC216

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC215
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến quai rồng hoa vàng nở trong chén SG-AC215

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC214
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 48
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến quai rồng hoa đỏ nở trong chén SG-AC214

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC213
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 56
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến quai đồng hoa vàng nở trong chén SG-AC213

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC212
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 54
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến quai đồng hoa đỏ nở trong chén SG-AC212

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC211
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 38
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến lục giác quai đồng hoa vàng nở trong chén SG-AC211

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC210
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 48
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến lục giác quai đồng hoa đỏ nở trong chén SG-AC210

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC209
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 38
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến đốt trúc hoa vàng nỏ trong chén SG-AC209

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC208
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 39
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến đốt trúc hoa đỏ nở trong chén SG-AC208

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC207
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 47
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến dáng tròn màu nâu hoa vàng nở trong chén SG-AC207

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC206
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 48
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến dáng tròn màu nâu hoa đỏ nở trong chén SG-AC206

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC205
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 45
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến dáng chuông quai rồng hoa đỏ nở trong chén SG-AC205

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC204
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 48
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến dáng chuông quai rồng hoa vàng nở trong chén SG-AC204

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC203
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 37
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến dáng chuông màu nâu hoa vàng nở trong chén SG-AC203

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC202
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 36
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến dáng chuông màu nâu hoa đỏ nở trong chén SG-AC202

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC201
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 68
Chọn mua

Bộ ấm chén men hỏa biến hoa đỏ nở trong chén SG-AC201

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh dương Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC200
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 59
Chọn mua

Bộ ấm trà men hỏa biến hoa đỏ nở trong chén SG-AC200

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh dương Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC199
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 76
Chọn mua

Bộ ấm trà men hỏa biến hoa vàng nở trong chén SG-AC199

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh dương Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC198
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Bộ ấm chén men hỏa biến hoa vàng nở trong chén SG-AC198

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh dương Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC197
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 60
Chọn mua

Bộ ấm tích dáng bầu họa tiết hoa vàng nở trong chén SG-AC197

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh dương Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC196
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 51
Chọn mua

Bộ ấm chén tay cầm cách điệu hoa vàng nở trong chén SG-AC196

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh dương Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC195
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Bộ ấm chén vòi xoắn họa tiết hoa vàng nở trong chén SG-AC195

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh dương Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC194
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 66
Chọn mua

Bộ ấm chén dáng chuông họa tiết hoa vàng nở trong chén SG-AC194

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh dương Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC193
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 56
Chọn mua

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng chuông trắng trơn SG-AC193

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh dương Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC192
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 60
Chọn mua

Bộ ấm chén dáng chuông họa tiết hoa đỏ nở trong chén SG-AC192

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh dương Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 20%
Mã SP: SG-AC174
Được xếp hạng 0 5 sao
1.600.000VND
Đã bán 154
Chọn mua

Bộ ấm trà men hỏa biến ánh bạc dáng chuông SG-AC174

1.600.000VND
Chất liệu: Sứ Bát Tràng Dòng men: men hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 ly ...
Thêm vào giỏ
Giảm 13%
Mã SP: SG-AC173
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 57
Chọn mua

Bộ ấm trà men hỏa biến ánh bạc dáng tròn bầu SG-AC173

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Dòng men: Men hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 6 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC172
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 57
Chọn mua

Bộ ấm trà men hỏa biến ánh bạc quai đồng SG-AC172

1.400.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 ống tăm, ...
Thêm vào giỏ
Giảm 10%
Mã SP: SG-AC171
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 86
Chọn mua

Bộ ấm trà men hỏa biến dáng trong quai cầm cách điệu SG-AC171

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Dòng men: Men hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 6 dĩa, 1 hũ ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC170
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Bộ ấm chén men hỏa biến họa tiết hoa nở trong chén SG-AC170

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Màu sắc: Xanh ánh bạc Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 6 dĩa, 1 ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC169
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 77
Chọn mua

Bộ ấm trà men hỏa biến màu xanh ánh bạc dáng thấp SG-AC169

1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Chất men: Men hỏa biến Bao gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 6 dĩa, ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC168
Được xếp hạng 4.50 5 sao
1.400.000VND
Đã bán 50
Chọn mua

Bộ ấm trà men hỏa biến màu xanh mật SG-AC168

1.400.000VND
Bao gồm : 1 ấm trà, 6 ly trà, 6 đĩa, 1 hũ trà, 1 ống tăm, ...
Thêm vào giỏ
Giảm 12%
Mã SP: SG-AC13
Được xếp hạng 4.50 5 sao
880.000VND
Đã bán 81
Chọn mua

Bộ ấm chén dáng chuông lòng ly xoắn ốc SG-AC13

880.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 12%
Mã SP: SG-AC12
Được xếp hạng 4.25 5 sao
880.000VND
Đã bán 82
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến lòng ly xoắn ốc đĩa vuông SG-AC12

880.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 23%
Mã SP: SG-AC11
Được xếp hạng 4.50 5 sao
770.000VND
Đã bán 139
Chọn mua

Bộ ấm chén men hỏa biến lòng ly xoắn ốc SG-AC11

770.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 12%
Mã SP: SG-AC10
Được xếp hạng 5.00 5 sao
880.000VND
Đã bán 75
Chọn mua

Bộ ấm chén quai đơn đúc đồng ly lòng vàng SG-AC10

880.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 4%
Mã SP: SG-AC09
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.870.000VND
Đã bán 85
Chọn mua

Bộ ấm chén đế viền đen hoa nở trong lòng chén SG-AC09

1.870.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 7%
Mã SP: SG-AC08
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.250.000VND
Đã bán 27
Chọn mua

Bộ ấm chén xanh tròn dẹt hoa nở trong lòng chén SG-AC08

1.250.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 9%
Mã SP: SG-AC07
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.320.000VND
Đã bán 100
Chọn mua

Bộ ấm chén dáng chuông nở hoa trong lòng chén SG-AC07

1.320.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ
Giảm 5%
Mã SP: SG-AC06
Được xếp hạng 4.50 5 sao
1.430.000VND
Đã bán 103
Chọn mua

Bộ ấm chén hỏa biến hoa nở dáng Giang Tây SG-AC06

1.430.000VND
Bao gồm : 1 ấm 6 chén 7 đĩa Dung tích : 500ml Xuất xứ : Bát ...
Thêm vào giỏ

Ấm chén men hoả biến Bát Tràng

Các mẫu ấm chén dòng men hoả biến từ Bát Tràng được Sàn Gốm tuyển chọn

    Đơn hàng trên 5.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán
*/