Dương lịch: Tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 15/6 đến ngày 16/7

Tiết khí:

- Đại thử (từ 08h50 ngày 23/07/2023 đến 01h22 ngày 08/08/2023)

- Lập thu (từ 01h23 ngày 08/08/2023 đến 16h00 ngày 23/08/2023)

- Xử thử (từ 16h01 ngày 23/08/2023 đến 04h25 ngày 08/09/2023)

Tìm nhanh lịch

Xem lịch âm tháng 08/2023

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Lịch vạn niên – Xem ngày tốt xấu hôm nay chính xác