Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chất liệu
Họa tiết Bình Hút Lộc
Chế tác Mai bình
Họa tiết Mai bình
Kích thước Bình Hút Lộc
Kích thước Mai bình
Chế tác hồ lô
Họa tiết Hồ Lô
Mã SP: SG-MB06
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 41
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận buồm xuôi gió" đắp nổi sứ trắng SG-MB06

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận buồm xuôi gió Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB05
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 37
Chọn mua

Mai bình tài lộc Thuận buồm xuôi gió đắp nổi men xanh lá SG-MB05

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận buồm xuôi gió Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB04
Được xếp hạng 5.00 5 sao
800.000VND1.400.000VND
Đã bán 43
Chọn mua

Mai bình tài lộc Ngũ phúc lâm môn đắp nổi men vàng hoàng thổ SG-MB04

800.000VND1.400.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Ngũ phúc lâm môn Chế tác: Khắc nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB02
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND4.000.000VND
Đã bán 34
Chọn mua

Mai bình tích lộc họa tiết sen chép đắp nổi màu đỏ SG-MB02

2.150.000VND4.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen chép Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh Hỏa, Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB01
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 30
Chọn mua

Mai bình tích lộc cuốn thư Vạn sự như ý đắp nổi xanh dương SG-MB01

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Cuốn thư, Vạn sự như ý Chế tác: Đắp nổi Cung ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 16%
Mã SP: SG-LTB12
Được xếp hạng 5.00 5 sao
16.900.000VND
Đã bán 10
Chọn mua

Lọ tỳ bà "Công đào" cổ thấp màu xanh biển đắp nổi vẽ vàng 24k SG-LTB12

16.900.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh Thủy, Mệnh Mộc...
Thêm vào giỏ
Giảm 16%
Mã SP: SG-LTB11
Được xếp hạng 4.50 5 sao
16.900.000VND
Đã bán 15
Chọn mua

Lọ tỳ bà "Công đào" cổ thấp màu xanh lục đắp nổi vẽ vàng 24k SG-LTB11

16.900.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh Mộc, Mệnh Hỏa...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LTB10
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 14
Chọn mua

Lọ tỳ bà "Công đào" cổ thấp màu đỏ đắp nổi vẽ vàng 24k SG-LTB10

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh Hỏa, Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LTB08
Được xếp hạng 4.50 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 5
Chọn mua

Lọ tỳ bà "Công đào" cổ thấp màu trắng đắp nổi vẽ vàng 24k SG-LTB08

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh Kim, Mệnh Thủy...
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-LTB07
Được xếp hạng 4.00 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 13
Chọn mua

Lọ tỳ bà "Công đào" cổ thấp màu xanh ngọc đắp nổi vẽ vàng 24k SG-LTB07

17.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công- Đào Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh Hỏa, Mệnh Mộc...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-HL04
Được xếp hạng 5.00 5 sao
28.000.000VND
Đã bán 4
Chọn mua

Bình Hồ Lô men rạn "Mã Đáo Thành Công" đắp nổi vẽ vàng SG-HL04

28.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Mã Đáo Thành Công Chế tác: Đắp nổi, Vẽ vàng Cung ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-HL03
Được xếp hạng 4.50 5 sao
58.000.000VND
Đã bán 3
Chọn mua

Bình Hồ Lô màu xanh ngọc họa tiết Sen Hạc đắp nổi vẽ vàng SG-HL03

58.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen- Hạc Chế tác: Đắp nổi, Vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-HL02
Được xếp hạng 4.00 5 sao
58.000.000VND
Đã bán 2
Chọn mua

Bình Hồ Lô màu vàng họa tiết "Sen- Hạc" đắp nổi vẽ vàng SG-HL02

58.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen- Hạc Chế tác: Đắp nổi, Vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-HL01
Được xếp hạng 4.00 5 sao
58.000.000VND
Đã bán 1
Chọn mua

Bình hồ lô màu Đỏ họa tiết "Sen Hạc" đắp nổi vẽ Vàng SG-HL01

58.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen- Hạc Chế tác: Đắp nổi, Vẽ vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TTS02
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000VND
Đã bán 3
Chọn mua

Thống sứ màu vàng họa tiết sen chép đắp nổi vẽ vàng SG-TTS02

10.000.000VND
Xuất sứ: Bát Tràng Họa tiết: Sen chép Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Đường kính: 40cm...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-TTS01
Được xếp hạng 4.50 5 sao
10.000.000VND
Đã bán 2
Chọn mua

Thống sứ họa tiết sen chép đắp nổi vẽ vàng màu xanh đậm SG-TTS01

10.000.000VND
Xuất sứ: Bát Tràng Họa tiết: Sen chép Chế tác: Đắp nổi, vẽ vàng Đường kính: 40cm...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB47
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 53
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Vạn Sự Như Ý" đắp nổi màu xanh SG-MB47

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB46
Được xếp hạng 3.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Vạn Sự Như Ý" đắp nổi màu xanh dương SG-MB46

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB45
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 94
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Vạn Sự Như Ý" đắp nổi màu vàng SG-MB45

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB44
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 65
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Vạn Sự Như Ý" đắp nổi màu trắng SG-MB44

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB42
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 97
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" dát vàng màu xanh lục SG-MB42

3.250.000VND7.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Dát Vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB43
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 74
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Vạn Sự Như Ý" đắp nổi màu đỏ SG-MB43

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB41
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 85
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" đắp nổi màu xanh lục SG-MB41

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB40
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 151
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" dát vàng màu xanh dương SG-MB40

3.250.000VND7.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Dát vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB39
Được xếp hạng 3.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 85
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" dát vàng 24k màu vàng SG-MB39

3.250.000VND7.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Dát vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB38
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 87
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" đắp nổi màu vàng SG-MB38

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB37
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 132
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" dát vàng 24k màu trắng SG-MB37

3.250.000VND7.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Dát vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB36
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 76
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" dát vàng 24k màu đỏ SG-MB36

3.250.000VND7.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Dát vàng Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB35
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 86
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Thuận Buồm Xuôi Gió" đắp nổi màu đỏ SG-MB35

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận Buồm Xuôi Gió Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB34
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.250.000VND7.000.000VND
Đã bán 63
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" dát vàng 24k màu xanh dương SG-MB34

3.250.000VND7.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Dát Vàng Cung mệnh: Mệnh Thủy...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB33
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 58
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" đắp nổi màu xanh dương SG-MB33

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh Thủy, Mệnh ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB32
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 69
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" đắp nổi màu xanh lục SG-MB32

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh Mộc...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB31
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 92
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" đắp nổi màu trắng SG-MB31

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh Kim...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB30
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" đắp nổi màu đỏ SG-MB30

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Đắp Nổi Cung mệnh: Mệnh Hỏa...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB29
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 87
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Mã Đáo Thành Công" đắp nổi màu trắng SG-MB29

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Dát vàng Cung mệnh: Mệnh Kim, Thủy...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB28
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.250.000VND7.000.000VND
Đã bán 165
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Sen Chép" màu trắng Dát Vàng 24k SG-MB28

3.250.000VND7.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen Chép Chế tác: Dát vàng Cung mệnh: Mệnh Kim, Thủy...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB27
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 83
Chọn mua

Mai bình tích lộc cuốn thư Vạn sự như ý đắp nổi màu đỏ SG-MB27

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Cuốn thư, Vạn sự như ý Chế tác: Đắp nổi Cung ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB26
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 75
Chọn mua

Mai bình tích lộc cuốn thư Vạn sự như ý đắp nổi màu vàng SG-MB26

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Cuốn thư, Vạn sự như ý Chế tác: Đắp nổi Cung ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB24
Được xếp hạng 4.50 5 sao
8.750.000VND
Đã bán 58
Chọn mua

Mai bình tích lộc "Công đào kênh bong" đắp nổi màu vàng SG-MB24

8.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công đào kênh bong Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh Kim, ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB25
Được xếp hạng 4.50 5 sao
13.250.000VND
Đã bán 68
Chọn mua

Mai bình tích lộc dát vàng Công đào kênh bong xanh coban SG-MB25

13.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Công đào kênh bong, Dát vàng Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: ...
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB22
Được xếp hạng 4.20 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 67
Chọn mua

Mai bình tích lộc Thuận buồm xuôi gió đắp nổi xanh dương SG-MB22

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận buồm xuôi gió Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh Mộc, ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB21
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 72
Chọn mua

Mai bình tích lộc Thuận buồm xuôi gió đắp nổi màu vàng SG-MB21

2.150.000VND6.250.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận buồm xuôi gió Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh Kim, ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-MB20
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND4.000.000VND
Đã bán 58
Chọn mua

Mai bình tích lộc họa tiết Sen chép đắp nổi xanh ngọc SG-MB20

2.150.000VND4.000.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Sen chép Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh Hoả, Mệnh Mộc...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BHL33
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.750.000VND10.750.000VND
Đã bán 18
Chọn mua

Bình hút tài lộc dát vàng Mã đáo thành công xanh coban SG-BHL33

3.750.000VND10.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Mã đáo thành công, Dát vàng Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Giảm 17%
Mã SP: SG-BHL27
Được xếp hạng 4.25 5 sao
1.200.000VND10.950.000VND
Đã bán 17
Chọn mua

Bình hút tài lộc dát vàng cao cấp Thuận buồm xuôi gió màu đỏ SG-BHL27

1.200.000VND10.950.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Họa tiết: Thuận buồm xuôi gió, dát vàng Chế tác: Đắp nổi Cung ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BHL47
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000VND10.750.000VND
Đã bán 27
Chọn mua

Bình hút lộc dát vàng Vạn sự như ý màu vàng SG-BHL47

1.100.000VND10.750.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Vạn Sự Như Ý, Dát vàng Chế tác: Đắp nổi Cung ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BHL46
Được xếp hạng 4.67 5 sao
825.000VND8.500.000VND
Đã bán 62
Chọn mua

Bình hút lộc Thuận buồm xuôi gió đắp nổi xanh dương SG-BHL46

825.000VND8.500.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Thuận buồm xuôi gió Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh Thuỷ, ...
Xóa
Thêm vào giỏ
Mã SP: SG-BHL45
Được xếp hạng 5.00 5 sao
825.000VND2.950.000VND
Đã bán 55
Chọn mua

Bình hút lộc Song linh chiêu tài đắp nổi màu xanh dương SG-BHL45

825.000VND2.950.000VND
Xuất xứ: Bát Tràng Hoạ tiết: Song Linh Chiêu Tài Chế tác: Đắp nổi Cung mệnh: Mệnh Thuỷ, ...
Xóa
Thêm vào giỏ

Bình gốm phong thủy Bát Tràng Chiêu tài lộc bình an

    Đơn hàng trên 5.000.000VND bạn sẽ được FREESHIP
Tổng đơn hàng 0VND
Thanh Toán
*/